Aarhus Universitets segl

DRAMATURGI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Dramaturgi og formidling af teater 

På tilvalget i Dramaturgi studerer du teater, scenekunst og performance i forskellige former. Du får en indføring i teatrets historie, i teatrets kommunikationsformer og praksis og analysen deraf, ligesom du får indblik i at anvende teater som redskab i sociale og undervisningsmæssige sammenhænge. 

Tilvalget giver dig et overblik over teatrets historie fra antikkens rituelle teaterformer over moderne skuespilkunst til nutidens mangfoldige performative kunstpraksisser. Du bliver præsenteret for teorier og perspektiver til analyse og tolkning af aktuelle teaterforestillinger, performancekunst og dramaturgier i nye og gamle medier, og du opbygger et kendskab til teaterpædagogiske metoder og principper for planlægning og ledelse af teaterprocesser.  

Dramaturgi og undervisning

Tilvalgets fokus på praksis, undervisning og analyse vil skærpe dine kommunikative færdigheder og du vil udvikle kompetencer, som er anvendelige både i gymnasieskolens dramatikfag og i andre pædagogiske, formidlingsmæssige, kunstneriske og sociale sammenhænge. 

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at forholde dig til i løbet af dit tilvalg.

  • Hvordan skaber jeg spænding og udtryksstyrke i en forestilling?
  • Hvordan kommunikerer jeg med et publikum, der ikke har samme baggrund som jeg?
  • Hvilke sammenhænge er der mellem den græske tragedie og nutidens teater?
  • Hvordan kan jeg anvende dramaturgiske redskaber i tilrettelæggelse af et undervisningsforløb?    

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om studiets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Dramaturgi

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og praktiske forløb med teaterøvelser og visninger. Derfor er der fag med forholdsvis få undervisningstimer og praksis- og øvelsesfag af længere varighed.

På Dramaturgi foregår der mange kulturelle og faglige aktiviteter udenfor den faglige undervisning - også på tværs af årgangene. Der arrangeres blandt andet teaterekskursioner, studieture og fester, og der inviteres ofte til workshops, seminarer, og diverse teaterforestillinger.

Fysiske rammer

På Dramaturgi får du din daglige gang på den gamle Kaserne. På campus møder du studerende fra de andre æstetiske fag Æstetik og Kultur, Litteraturhistorie, Kunsthistorie, Musikvidenskab og Retorik.

Det sociale studieliv på Dramaturgi

Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt tværæstetisk og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger:

  • Visir: Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.
  • Kasernebaren: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende.
  • Peripeti: Ordet peripeti betegner et vendepunkt indenfor dramaturgien. Det er også navnet på et tidsskrift for dramaturgiske studier, der sætter fokus på teaterkunsten og er et mødested for teaterinteresserede.
  • KaserneRevyen: KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen.
  • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Dramaturgi afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger og om du også vælger kandidattilvalg i Dramaturgi.

På tilvalget i Dramaturgi får du kendskab til teatrets historie, og du lærer at håndtere og vurdere scenografi, instruktion og opsætning. Du får erfaring med at analysere virkemidlerne i produktionen af teateropsætninger, og du bliver god til at formidle, strukturere og samarbejde. I løbet af tilvalget opbygger du en forståelse for kulturens og især scenekunstens samfundsmæssige rolle, og igennem studier af dramatiske værker, af din egen praksis og af aktuel scenekunst og performance, udvikler du din analytiske sensibilitet overfor et bredt spektrum af scenekunst.

Læs videre

Kandidattilvalg i Dramaturgi
Med et bachelortilvalg i Dramaturgi kan du tage kandidattilvalget i Dramaturgi som en del af din kandidatuddannelse. Det giver bl.a. mulighed for at undervise i dramatik på gymnasiet. Dramatik er et lille fag i gymnasiet, og derfor er dine jobmuligheder størst, hvis du har en fagkombination med et større gymnasialt fag.

Kandidat i Dramaturgi
Et bachelortilvalg i Dramaturgi giver dig mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Dramaturgi. Her udvikler og forfiner du dine dramaturgiske evner. Kandidater i Dramaturgi arbejder typisk som undervisere, projektledere, dramaturger på teatre, i medievirksomheder, film og TV (sparringspartnere i forestillingsproduktion, repertoire, manuskriptudvikling) eller som konsulenter, undervisere og ledere i andre kulturinstitutioner. Det er også muligt at komme til at arbejde med kommunikation på eksempelvis et reklamebureau.