Aarhus Universitets segl

ENGELSK VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (KUN FOR IVK)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Bachelortilvalget i engelsk virksomhedskommunikation er et forskningsbaseret erhvervsrettet tilvalg, som kvalificerer dig til at analysere, tilrettelægge og udføre internationale kommunikationsopgaver og -projekter for danske og internationale organisationer. Med en generel forståelse af erhvervskommunikation kvalificeres du til at deltage i det daglige arbejde i disse organisationer.

Engelsk som lingua franca i det globale erhvervsliv

Drømmer du om at få en uddannelse, som gør dig i stand til at udføre internationale opgaver og projekter? Er du interesseret i engelsk som det globale sprog i international virksomhedskommunikation? Med et tilvalg i Engelsk virksomhedskommunikation får du de nødvendige kompetencer til at arbejde for virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet som ekspert i kommunikation, tekstproduktion og oversættelse.

Virksomhedskommunikation

På første semester er der fokus på at analysere, producere og oversætte virksomhedskommunikative tekster samt på at skrive reflekterende og analytiske videnskabelige tekster. På andet semester beskæftiger du dig med udvalgte kerneelementerne af lingvistik (syntaks, semantik og pragmatik) fra et funktionelt perspektiv, og du introduceres til aktuelle perspektiver, modeller og begreber, som er af afgørende betydning inden for international virksomhedskommunikation. Desuden får du et indblik i de eksterne miljøer, som udgør og påvirker en virksomheds aktiviteter med hovedvægt på forhold i Danmark, Storbritannien og USA, men andre engelsktalende lande og markeder inddrages også.

Spørgsmål

  • Hvordan skriver jeg professionelle blogs, virksomhedsfortællinger og tekster til hjemmesider på engelsk?
  • Hvordan håndterer jeg engelske mundtlige fremlæggelser på en situationstilpasset måde i erhvervsmiljøet?
  • Hvordan påvirker engelsk som globalt sprog kommunikation på forskellige erhvervsmæssige og faglige områder?

Adgangskrav

Bachelortilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Niveaukrav

Engelsk A

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Ikke-mulige fagkombinationer

Tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation kræver, at du har centralfag i International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk.

Læser du ikke et af disse centralfag, kan du ikke søge om optagelse på tilvalget i Engelsk virksomhedsorganisation.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på tilvalget i International virksomhedskommunikation i engelsk omfatter forelæsninger, holdtimer, studenteroplæg, øvelsesopgaver og skriftlige afleveringer. I forelæsningerne gennemgår underviseren f.eks. områdets væsentligste teorier, begreber og metoder eller andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du typisk med øvelsesopgaver inden for de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige oplæg, diskuterer den anbefalede faglitteratur eller stiller spørgsmål til og får feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret. Al undervisning foregår på engelsk, og undervisningsmaterialet vil oftest være på engelsk.

Det sociale studieliv

Når undervisningen er slut kan du blandt andet deltage i:

  • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med tilvalg i Engelsk virksomhedskommunikation har du gode forudsætninger for at få et job i en virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Du kan blandt andet komme til at arbejde med kommunikationen til kunder, leverandører eller pressen. Desuden kan du håndtere kommunikationen mellem virksomhedens forskellige afdelinger. Mange dimittender arbejder med at producere reklametekster såsom brochurer eller skrive tekster til virksomheders hjemmesider, og nogle finder job som administrative medarbejdere, projektledere eller oversættere.

Læs videre

Et tilvalg i Engelsk virksomhedskommunikation samt to års beståede fag på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i fransk, tysk eller spansk giver dig mulighed for blandt andet at søge ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.).