Aarhus Universitets segl

FILM OG MEDIER

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Om alt det på lærredet, på skærmen og bag kameraet

Er du bidt af film og medier? Kan du lide at fordybe dig i samspillet mellem fortælleteknik, æstetik, stilistiske virkemidler og den historiske og kulturelle kontekst? Og har du et kreativt gen, som skal udfoldes bag kameraet? Tilvalget i Film og medier giver dig mulighed for at dykke endnu dybere ned i de audiovisuelle mediers verden. Her kommer du til at arbejde med film og medier ud fra både historiske, teoretiske, analytiske og produktionsmæssige vinkler.

Et filmisk perspektiv

Som studerende på tilvalget i Film og medier får du færdigheder i teorier om og analyse af film- og tv-produkter, og du får desuden et overblik over filmens teori og historie. Foruden de teoretiske, analytisk-metodiske og historiske discipliner får du også mulighed for at prøve kræfter med praktiske, kreative og formidlingsorienterede discipliner.

Fem skarpe om Film og medier

  • Hvad kendetegner en god fortælling på film og tv?
  • Hvilken rolle spiller underlægningsmusik i dokumentargenren?
  • Hvilke stilistiske virkemidler kendetegner Hitchcocks produktioner?
  • Hvordan omsætter man en ide til en drejebog?
  • Oplever publikum en film lige så stærkt hjemme foran fjernsynet som i biografen?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Adgangsbegrænsning

60 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Ikke-mulige fagkombinationer

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der stilles til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Film og medier

Undervisningsformen lægger op til en høj grad af dialog og aktiv medvirken fra de studerende. Du skal regne med at følge undervisning 9-15 timer om ugen, og dertil kommer alle timerne bag kameraet og i redigeringsrummet sammen med din læsegruppe. Det giver gode oplevelser at se og lave film og tv sammen, og tilvalgsholdet er altid præget af et godt sammenhold og en entusiastisk stemning.

Du vil opleve at gruppearbejdet spiller en fremtrædende rolle i både forberedelse, undervisning og projektarbejde.

Det sociale liv på Film og medier

Film og medier holder til i IT-byen på Katrinebjerg sammen med blandt andet Medievidenskab, Informationsvidenskab, Digital design og en række IT- og medievirksomheder. Det skaber et livligt miljø med masser af faglige og sociale foreninger:

  • SAMS: Den nationale studenterforening for Medievidenskab og Kommunikation hedder SAMS. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag og udgiver magasinet SAMSON. Hvert forår holder SAMS et weekendseminar for medlemmerne.
  • Fredagsbar.dk: De forskellige studier på Katrinebjerg har en fælles fredagsbar. Her kan du nyde kolde øl, sodavand, god stemning og snakke med dine medstuderende hver fredag fra klokken 14. Læs mere og se billeder.
  • PANIK: Party All Night In Katrinebjerg. Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Film og medier afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger og om du også vælger at tage kandidattilvalget i Film og Medier.

På tilvalget i Film og medier lærer du at analysere film- og tv-produkter ud fra blandt andet deres æstetiske kvaliteter, samt deres historiske og samfundsmæssige kontekst. Desuden bliver du i stand til at vurdere medieudtryk, fortælleformer og genrer i forhold til overvejelser om målgruppen.

Læs videre

Kandidattilvalg
Når du har tilvalg i Film og medier, kan du tage kandidattilvalget i Film og Medier på din kandidatuddannelse. Det kvalificerer dig til at undervise i Mediefag i gymnasieskolen. Da mediefag er et forholdsvist lille gymnasiefag, er dine chancer for at undervise i gymnasiet bedst, hvis dit centrale fag er et stort gymnasiefag. Det er også muligt at komme til at undervise på eksempelvis højskoler, efterskoler eller aftenskoler.

Andre kandidater med tilvalget i Film og medier har job som informationsmed­arbejdere, som konsulent i PR- eller rådgivningsbranchen eller inden for web og IT. Nogle arbejder med audiovisuelle medier - enten i administrative stillinger, i produktionsteams eller som medieforskere.