Aarhus Universitets segl

FILOSOFI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Gennem tilvalget i Filosofi lærer du at tænke skarpt og dybt – og på et højt teoretisk niveau. På Filosofi læser du nogle af menneskehedens mest komplekse tekster, som indskriver sig i en meget lang tradition for at stille grundlæggende spørgsmål. Du kan derfor ikke blot bruge bachelor- og kandidattilvalget i filosofi til at undervise i filosofi på de gymnasiale uddannelser, men også bruge det til at se dit grundfag i et etisk, politisk eller videnskabsfilosofisk perspektiv.

Filosofisk grundlag på bachelortilvalget

På tilvalgets bachelordel får du overblik over filosofihistorien og indføres i to grundlæggende filosofiske discipliner:

 • I Logik og argumentationsteori arbejder du med spørgsmål om gyldighed af argumentationer og ræsonnementer i alle former for menneskelig kommunikation.
 • I Erkendelses- og videnskabsteori får du indsigt i begreber som viden, erfaring, årsag, forklaring eller deduktion, som mennesker har brugt til at skabe viden om sig selv og verden.

Etik og politik på kandidattilvalget

I løbet af kandidattilvalget i filosofi stifter du bekendtskab med to former for praktisk filosofi, nemlig etik og social- og politisk filosofi. De to discipliner stiller beslægtede spørgsmål, nemlig om hvordan man gør det gode, dels på et individuelt plan, dels på et samfundsmæssigt plan.

Spørgsmål

På Filosofi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med spørgsmål som:

 • Hvordan ved vi noget?
 • Hvad vil det sige at være menneske?
 • Hvordan afgør man, hvad der er rigtigt og forkert?
 • Hvad vil det sige, at noget er sandt?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Idéhistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Filosofi.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde information om studiets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Filosofi

Undervisningen på Filosofi foregår både som forelæsninger og holdundervisning, hvor du forventes at deltage aktivt. Du kommer til at diskutere de forskellige teorier med din læsegruppe og holde oplæg.

Det sociale studieliv på Filosofi

På Filosofi er der masser af faglige og sociale foreninger, som du kan deltage aktivt i: 

 • Filosofisk Forening: Faglig og social forening med historie tilbage til 1965, der bl.a. arrangerer foredrag, workshops, faglige dage, fester mm. Foreningen driver endvidere forlaget Philosophia.
 • Fagudvalget for Filosofi: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget for Filosofi, der varetager faglige og sociale interesser for filosofistuderende på Aarhus Universitet. 
 • Filosofisk Studenter Kollokvium: FISK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration. 
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 
 • Scriptura: Navnet på studenterbladet hos Filosofi er Scriptura. I bladet kan du læse artikler om filosofiske emner og nyde nogle af de mange filosofiske jokes, som redaktionen bringer. 
 • Eliten: Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm. Hver torsdag inviteres du til hygge, kaffe og anderledes film. 

Derudover kan du også deltage i forskellige læsekredse og deltage i den årlige faglige weekend som byder på oplæg, mad og overnatning. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.  

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i filosofi afhænger blandt andet af dit centrale fag samt dine valg angående en eventuel kandidatuddannelse.

På Filosofi lærer du at behandle komplicerede problemstillinger på baggrund af de centrale aspekter af problemet. Du bliver god til at argumentere sammenhængende, og du udvikler en logisk sans, der er nyttig, når du skal løse problemer. Dit kendskab til filosofiske teorier og deres historie gør dig i stand til at placere andre menneskers holdninger i den rette kontekst, og du lærer at stille svære filosofiske spørgsmål og tage stilling til problemer på en velbegrundet måde.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du vælger også at tage kandidattilvalg i Filosofi, får du mulighed for at undervise i filosofi på gymnasiale uddannelser. Filosofi er et lille gymnasiefag, så dine muligheder for at undervise er bedst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.