Aarhus Universitets segl

ADDRESSING GLOBAL CHALLENGES

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Vi lever i en turbulent tid. Isen i det arktiske område smelter i et rasende tempo. Flere og flere mennesker flygter fra frygtelige forhold i det globale syd til det globale nord.  Voksende usikkerhed på grund af fattigdom, klimaforandringer og politisk ustabilitet er ved at forvandle sig til en global udfordring. I tilvalget Addressing Global Challenges undersøger vi det stigende antal af globale udfordringer, som nævnes i FN’s oversigt over globale problemstillinger og verdensmål. For at give dig en dybere forståelse for globale udfordringer kigger vi nærmere på dynamikken og konsekvenserne af globaliseringen, herunder de strukturelle uligheder mellem det globale syd og det globale nord. Vi diskuterer, hvordan disse udfordringer kan løses på globalt niveau gennem FN’s verdensmål og på regionalt og lokalt niveau gennem aktiviteter, der involverer borgere, forskere og administrationsarbejdere. Vores mål er at give din uddannelse og fremtidige karriere et globalt perspektiv og et globalt ansvar.

Udfordringer og løsninger

På bachelortilvalget i Addressing Global Challenges vil du møde undervisere med et bredt kendskab til forskellige regioner i verden. I vores GC Lab vil du arbejde med cases, der omhandler konkrete lokale udfordringer, og diskutere mulige løsninger med lokale partnere uden for universitetet.

Du vil blandt andet komme til at arbejde med følgende spørgsmål:

  • Hvorfor bliver udfordringer globale, og hvorfor bliver folk påvirket forskelligt?
  • Hvordan reagerer internationale organisationer, stater, NGO’er og borgere på disse udfordringer?
  • Hvordan bliver udviklingsmæssige mål og konkrete løsninger på globale udfordringer formuleret, besluttet og implementeret?

 

Bliv klogere på tilvalget i Addressing Global Challenges

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets opbygning og indhold, og du kan læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Addressing Global Challenges

Du vil blive en del af et tværfagligt akademisk miljø, som hører under Afdelingen for Globale Studier, hvor undervisere fra mange forskellige lande studerer de forskellige regioner i verden.
Addressing Global Challenges har også et tværfagligt læringsmiljø, der værdsætter og respekterer den intellektuelle baggrund, som studerende fra alle studieområder medbringer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bachelortilvalget i Addressing Global Challenges giver dig en global bevidsthed, tværfaglig smidighed og et tværregionalt perspektiv, som supplerer din grundfaglighed. I løbet af tilvalget vil du lære at tænke globalt og reflektere over de forskelle og uligheder, som eksisterer i den verden, vi lever i i dag. Du vil lære at analysere specifikke globale udfordringer, og du vil udvikle kompetencer til at formulere mål og finde løsninger på globale udfordringer sammen med eksterne partnere i Danmark og andre steder i verden. Du vil få kompetencer til at inddrage en meget tiltrængt humanistisk viden i diskussionerne om, hvordan man løser globale udfordringer.