Aarhus Universitets segl

GRÆSK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Fra Athen til Aarhus

På Græsk lærer du at læse, oversætte, fortolke og analysere klassiske græske tekster af forfattere som Homer, Aristoteles og Platon, men du vil også komme til at arbejde med moderne sprogvidenskab og dens behandling af de gamle tekster.

I løbet af dit tilvalg beskæftiger du dig med den græske oldtid  fra omkring 1000 f. Kr. til omkring 300 e. Kr., og du får forståelse for, hvilken indflydelse den klassiske kultur har haft på europæisk kultur. Du læser om det sagnomspundne togt mod Troja, demokratiets udvikling i Grækenland, krigene mod perserne samt Alexander den Stores erobringer.

Propædeutik

Når du søger ind på tilvalget i Græsk, er det en fordel, at du har haft græsk og latin i gymnasiet, men det ikke en forudsætning. Vi tilbyder dig nemlig sprogkurser i græsk og latin, som du skal tage de to første semestre af tilvalget, hvis du ikke allerede har haft fagene i gymnasiet. Du får ekstra SU-klip til de ekstra to semestre, som tilvalget udvides med.

Spørgsmål

På Græsk vil du blandt andet komme til at beskæftige dig med følgende spørgsmål:

  • Hvilken betydning har Thukydid haft for historieskrivning og vores opfattelse af demokratiet?
  • Hvordan så Platons idealstat ud, og hvordan har han påvirket nutidens politiske tænkning?
  • Hvordan har sagnene om Troja holdt sig levende til vore dage?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Tilvalg med propædeutik

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS. 

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet enten på Græsk, Latin, Klassisk filologi (begge specialiseringer) eller Klassisk arkæologi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Græsk.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold. Du kan også finde information om, hvad der forventes af dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Græsk

Undervisningen på Græsk foregår oftest i små hold og er oftest en kombination af forelæsninger, hvor underviseren fremlægger stoffet, og øvelser, hvor du og dine medstuderende holder oplæg. Ved tekstgennemgang laver I på skift en oversættelse, som I fortolker sammen med underviseren.

Det sociale studieliv på Græsk

Du kommer til at følge fag sammen med de bachelorstuderende i Klassisk filologi, og det giver god mulighed for at deltage i nogle af de faglige og sociale arrangementer. Du kan blandt andet deltage i:

  • Symposion: Klassisk filologi deler fredagsbar med Klassisk arkæologi. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer til hygge og godt selskab efter ugens arbejde. 
  • Vox Populi: Klassiske studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
  • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk filologi har fagudvalg sammen med Klassisk arkæologi. Udvalget fungerer som de studerendes talerør på universitetet.
  • Klassiske Studiers Seminarrække: I denne seminarrække inviteres der til foredrag en gang om måneden, og du får her mulighed for at høre om de nyeste forskningsresultater inden for dit fag samt møde nationale og internationale forskere.
  • Antikmuseet: Museet danner ramme om nogle af undervisningsforløbene, men er også et rum til refleksion og studier. Desuden er der løbende 6-8 studerende ansat som studentermedhjælpere til bl.a. omvisninger og vagt. Så her er der mulighed for at få de første erhvervserfaringer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Græsk afhænger meget af dit hovedfag, hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger, samt om du også vælger kandidattilvalg i Græsk.

På dit tilvalg beskæftiger du dig intenst med det græske sprog. Du får desuden en stor viden om antikkens kultur, samfund og litteratur, og du bliver i stand til at sætte antikkens litteratur i en historisk kontekst.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du vælger kandidattilvalg i Græsk, får du mulighed for at undervise i Græsk og Oldtidskundskab på gymnasiet. Da det er nogle små gymnasiefag, er dine muligheder for at blive underviser størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.