Aarhus Universitets segl

IDÉHISTORIE

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | StudiestedAarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På tilvalget i Idéhistorie forholder du dig kritisk til vedtagne sandheder, du kaster dig ud i nye teorier og argumenterer for dem. Du undersøger den vestlige verdens tanker og idéer, og du beskæftiger dig med filosofiens historie og med samfundsmæssige, religiøse, naturvidenskabelige og teknologiske idéer. Udgangspunktet er altid at ideer, begivenheder og genstande forstås ud fra deres samtidige kontekster i enten lokalt eller globalt perspektiv.

Indhold og form

Undervisningen på Idéhistorie foregår primært som forelæsninger. Du har også undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager aktivt i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Du modtager en grundig indføring i både generelle akademiske praksisser og humanvidenskabelige metoder, og bliver i stand til at forstå og anvende flere idéhistoriske tilgange på selvstændigt udvalgt materiale.

Spørgsmål

På BA-tilvalget i Idéhistorie kommer du til at arbejde med spørgsmål som:

 • Hvilke årsager var der i Antikken til at naturen blev forstået som adskilt fra kulturen?
 • Hvordan bedriver man kontekstuel Idéhistorie?
 • Hvilken betydning havde filosofi og forståelsen af teknologi?
 • Hvordan virkede naturvidenskabelige, religiøse eller sociale idéer i samspil med idéer om natur, samfund og individ?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Filosofi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Idéhistorie.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde ydereliger information om bachelor- og kandidattilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det sociale liv på Idéhistorie

Idéhistorie byder også på en masse faglige og sociale arrangementer. Du kan blandt andet deltage i:

 • Idéhistories Fagudvalg - iFag: Fagudvalget varetager de studerendes interesser på studiet. Her har du mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen.
 • Tingen: De studerendes blad på Idéhistorie hedder Tingen. Her har du mulighed for at udgive dine egne artikler samt blive inspireret af dine medstuderendes interesser.
 • Faglig Weekend: Afholdes en gang om året, hvor studerende og ansatte fra filosofi og idéhistorie tager på weekendtur fyldt med oplæg, workshops og sociale aktiviteter, der ryster sammen og inspirerer på kryds og tværs af årgange, uddannelser og det at være studerende eller ansat.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Idéhistorie afhænger blandt andet af dit centrale fag samt hvilket KA-tilvalg, du vælger. Med tilvalget i Idéhistorie får du:

 • Overblik over mange forskellige videnskabstraditioner og idédannelser. Det gør dig i stand til at skabe sammenhæng på tværs af fagene.
 • Du bliver god til at læse vanskelige teoretiske tekster, og du opnår analytiske evner, der gør dig i stand til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige.
 • På Idéhistorie lærer du ikke at tage vedtagne sandheder for givet, men at kaste dig ud i nye teorier og argumentere for dem.

Kandidattilvalg

Hvis du vælger også at tage kandidattilvalg i Idéhistorie, får du mulighed for at undervise i Idéhistorie på gymnasiale uddannelser (htx). Idéhistorie er et nyt gymnasiefag på htx, så dine muligheder for at undervise er bedst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.