Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KEMI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kemi er overordnet set læren om naturens byggesten, atomer og molekyler. Kemien spiller en central rolle for den moderne tilværelse og for forståelsen af, hvordan vores verden er skruet sammen.

Vi tænker måske ikke over det til dagligt, men overalt bliver vi mødt af kemi. Nogle af kemiens mest oplagte anvendelser er mange af de materialer og lægemidler, som er vigtige for os – ofte uden at vi tænker over det: fx insulin, paracetamol, benzin, cement, nylon og plastik.

Kemien handler ikke kun om at udvikle materialer og lægemidler. Kemien omgiver os overalt i vores samfund og er en væsentlig faktor i opbygningen af det fremtidige samfund. Kemisk analyse er afgørende for at kunne påvise og forstå, hvordan menneskelig aktivitet påvirker miljøet rundt om os. Fx arbejder forskerne på Kemisk Institut på at finde nye måder at opbevare brint, så man kan bruge det som drivkraft i stedet for mere forurenende energikilder. Det kræver også kemi at forstå, hvad der foregår inde i vores egne celler. Faktisk kan man gå så langt som til at sige, at alt i og omkring os i vores moderne samfund er kemi.

Gennem teoretisk undervisning kombineret med projektarbejde og laboratorieøvelser opnår du en fundamental forståelse for kemi. En viden, der gør dig i stand til at finde svaret på, hvorfor tingene i en given kemisk proces reagerer, som de gør.

Faget kemi spænder vidt og har både grænseflade til fysik og molekylærbiologi. På Kemisk Institut sker der forskning inden for kemiske områder i hele dette felt. Fremstilling af nye stoffer – syntese af lægemidler og af nye materialer – udgør en vigtig del af instituttets forskning. Men også karakterisering af de kemiske stoffer indtager en vigtig plads – fx: NMR-spektroskopi, laser-spektroskopi og strukturbestemmelse.

Forskningen afspejler sig i instituttets undervisningstilbud. Udover de bredt dækkende kurser i organisk, uorganisk og fysisk kemi har instituttet en lang række specialiserede kurser, der er nært knyttede til de forskellige forskeres forskningsfelter.

Kemistudiet foregår ved Kemisk Institut og inspireres derfor løbende af den forskning, som foregår her. Undervisningen på kemiuddannelsen er i høj grad forskningsbaseret. Alle undervisere er samtidig forskere inden for en bred vifte af faglige områder, og det betyder, at du vil blive undervist i emner fra forskningens frontlinje.

På Kemisk Institut forskes der både i de klassiske områder som organisk kemi og uorganisk kemi og i de nyere områder som medicinalkemi og nanokemi. Desuden forskes der i mange forskellige former for moderne fysisk kemi, der undersøger og udnytter forskellige fysiske egenskaber ved molekylære systemer. På Kemisk Institut er der også mange tværvidenskabelige aktiviteter, der forbinder kemi med eksempelvis biologi og fysik. Fælles for alle de faglige områder er, at deres tilstedeværelse smitter af på kemistudiet.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Kemi B

eller

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A 

eller

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse. 

Studieliv

Når du læser kemi, kommer du ikke kun til at slide over bøgerne eller i laboratoriet. Der er en række forskellige aktiviteter på Kemisk Institut, som du kan tage del i. Nogle af dem er fagligt relaterede - andre er rent sociale.

Hvis du vælger selv at gå aktivt ind i forskellige former for arbejde, kan det både være med til at udvikle dine personlige og faglige kompetencer og gøre din studietid sjovere og mere meningsfuld.

Som kemistuderende har du således rig mulighed for at få en social hverdag sammen med dine holdkammerater og andre medstuderende - uanset om du fortrækker at være med til de forskellige arrangementer som deltager eller som arrangør.

Her er et udpluk af nogen af de foreninger, du kan blive medlem af:

@lkymiaer instituttets velfungerende festforening, der arrangerer fredagsbar næsten hver fredag. Derudover bliver der arrangeret 4-5 fester i løbet af året, som er noget af et tilløbsstykke. Festerne og fredagsbarerne er et glimrende sted at komme i snak med dine holdkammerater og studerende fra andre årgange, eller nogen fra et helt andet studium.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der organiserer forskellige foredrag, sommercamps og virksomhedsbesøg.

Kemishow drives af et antal kemistuderende, der laver forsøg med dagligdagsvarer og præsenterer forsøgene på en meget underholdende måde og med stor entusiasme. Kemishow vises primært for folke- og gymnasieskoler.

Mads Føk er det lokale blad for studerende og ansatte på Matematik, Astronomi, Datalogi, Statistik, Fysik, Økonomi og Kemi på Naturvidenskabeligt Fakultet. Bladet udkommer typisk 8-9 gange om året og består af en bred vifte af indlæg af varieret seriøsitet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Sidefaget i Kemi kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser og giver således en bred, grundlæggende faglig kompetence i faget.