Aarhus Universitets segl

KEMI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tilvalg i Kemi er for dig, der er interesseret i at lære om naturens byggesten. Dig selv, din computer og din frokost består alt sammen af kemiske forbindelser. Derfor spiller kemi en central rolle i forståelsen af, hvordan vores verden er skruet sammen.

På Kemi vil du lære, hvordan disse forbindelser er opbygget, og hvilke egenskaber de har. Du vil lære, hvordan kemiske forbindelser kan sammensættes i laboratoriet. Det kan føre til udvikling af nye forbindelser, som f.eks. vil kunne bruges indenfor lægemiddeludvikling, grøn omstilling og meget mere.

Kemi spænder bredt og har grænseflader til mange dele af naturvidenskaben. På Institut for Kemi er der forskning, der grænser op til fysik såvel som molekylærbiologi. Centralt for det hele er forskningen i fremstilling af nye molekyler og materialer, som f.eks. kan være med til at udvikle mere klimavenlige batterier, fremtidens bæredygtige plastik eller superledere. Alt sammen vigtigt for at løse mange af de aktuelle problemstillinger, samfundet står overfor.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Kemi B

eller

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A 

eller

Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Tilvalg i Kemi

Når du tager tilvalget i Kemi, er opbygningen forskellig alt efter, hvilket hovedfag du har. Nedenfor ser du de forskellige opbygninger, vi tilbyder.

Har du hovedfag på en anden uddannelse end Biologi, Matematik, Fysik, Datalogi eller Idræt, skal du gå efter opbygningen 'Fuldt tilvalg'. Hvis du har hovedfag i Idræt og ønsker at læse tilvalget i Kemi, anbefales det, at du kontakter den uddannelsesansvarlige på Kemi på UA.Kemi@chem.au.dk

Har du spørgsmål til opbygningen af tilvalget i Kemi, er du velkommen til at kontakte studenterstudievejlederen på studievejleder.kemi.nat@au.dk.

Fuldt tilvalg

Biologi

Matematik

Fysik

Datalogi

Studieliv

På Kemi er undervisningen en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Øvelserne foregår i mindre hold, mens forelæsningerne kan være flere hundrede studerende i auditorierne. Du kommer altså allerede fra starten af dit studie til at afprøve din teoretiske viden i laboratoriet.

Studielivet på Kemi

Som studerende på tilvalget i Kemi bliver du en del af et aktivit studiemiljø med et stærkt fællesskab. Du kan bl.a. få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen. Du kan også deltage i forskellige sociale og faglige arrangementer. Du kan fx være med i festforeningen @lkymia, der arrangerer fredagsbar og fester i løbet af året, eller i foreningen AMOK, som bygger bro mellem studiet og industrien. Du kan også blive en del af Kemishow, som bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. Tutorforeningen TKM vil du nok møde som de første på studiet, da det er de studerende som står bag studiestarten.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver femte indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Institut for Kemi

Du kan følge instituttet og dets studerende på Facebook og Instagram, samt på vores hashtag #GodKemi og #aukemi.

Her samler vi billeder fra studerende og instituttet, så du kan se, hvad vi egentlig går og laver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Brænder dit hjerte for undervisning og formidling vil en uddannelse med tilvalg i Kemi kvalificere dig til at undervise på de gymnasiale uddannelser, da du vil have en bred, grundlæggende faglig kompetence i kemi.

Derudover kan du som kemiker arbejde i den kemiske industri, hvor bl.a. nye, stærke byggematerialer og den næste generation af materialer til energiopbevaring og konvertering udvikles. I disse år er der især brug for kemikere til udvikling af produkter og materialer, der gør den grønne omstilling lettere. Du kan også blive ansat i medicinalindustrien, hvor fremtidens lægemidler udvikles og produceres. Vores kandidater finder også ansættelse i levnedsmiddelindustrien eller start-up-virksomheder.

Du kan også arbejde i kommuner, stat, internationale organisationer eller i virksomheder, bl.a. med identificering af farlige stoffer, at finde alternativer til kendte stoffer eller overvågning af miljøet.