Aarhus Universitets segl

LATIN

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Fra Rom til Ringgaden

På tilvalget i Latin beskæftiger du dig med latinsk sprog, kultur, historie og litteratur. Du får indblik i den romerske litteratur og senere perioders store latinske forfatterskaber. Du kommer til at læse, oversætte og fortolke latinske tekster, og du arbejder med moderne sprogvidenskab og dens behandling af gamle tekster. Desuden vil du beskæftige dig med den klassiske kulturs indflydelse helt indtil vore dage.

Fra republik til kejserdømme

Du kommer også til at beskæftige dig med romersk historie, herunder Roms udvikling fra landsby til centrum for et verdensrige. Desuden får du indblik i, hvordan politiske og sociale strukturer i det romerske imperium - såsom retssystemet - har haft betydning for de vestlige samfund indtil i dag.

Propædeutik

Når du søger ind på tilvalget i Latin, er det ikke en forudsætning, at du har haft latin og græsk på højt niveau i gymnasiet. Vi tilbyder dig nemlig sprogkurser i græsk og latin, som du skal tage de to første semestre af tilvalget, hvis du ikke allerede har haft fagene i gymnasiet. Du får ekstra SU-klip til de ekstra to semestre, som tilvalget udvides med.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kommer til at beskæftige dig med på Latin:

  • Hvilken betydning har Cicero haft for retorikken?
  • Hvordan fungerede det romerske senat, og hvilken indflydelse har det haft på senere forfatningsorganer?
  • Hvordan lykkedes det Rom at erobre og kontrollere så store landområder?
  • Hvilken betydning har Rom og dens udbredelse haft for eftertiden?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Tilvalg med propædeutik

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet enten på Græsk, Latin, Klassisk filologi (begge specialiseringer) eller Klassisk arkæologi som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Latin.

Studieordning

I studieordningen kan du finde mere information om tilvalgets opbygning, indhold, og hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Latin

Latin er et mindre studie, hvilket betyder, at undervisningen typisk foregår på hold, hvor du i høj grad får mulighed for at gå i dialog med underviseren. Nogle gange gennemgår underviseren dagens emner for holdet, mens du andre gange selv skal holde oplæg og eksempelvis diskutere oversættelser.

Det sociale studieliv på Latin

Du kommer til at følge fag sammen med de bachelorstuderende i Klassisk filologi, og det giver god mulighed for at deltage i nogle af de faglige og sociale arrangementer. Du kan blandt andet deltage i:

  • Symposion: Klassisk filologi deler fredagsbar med Klassisk arkæologi. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer til hygge og godt selskab efter ugens arbejde. 
  • Vox Populi: Klassiske studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
  • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk filologi har fagudvalg sammen med Klassisk arkæologi. Udvalget fungerer som de studerendes talerør på universitetet. 
  • Klassiske Studiers Seminarrække: I denne seminarrække inviteres der til foredrag en gang om måneden, og du får her mulighed for at høre om de nyeste forskningsresultater inden for dit fag samt møde nationale og internationale forskere.
  • Antikmuseet: Museet danner ramme om nogle af undervisningsforløbene, men er også et rum til refleksion og studier. Desuden er der løbende 6-8 studerende ansat som studentermedhjælpere til bl.a. omvisninger og vagt. Så her er der mulighed for at få de første erhvervserfaringer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Latin afhænger meget af dit hovedfag, hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger, samt om du også vælger kandidattilvalg i Latin.

På dit tilvalg beskæftiger du dig intenst med det latinske sprog, og du får forståelse for forskellene og lighederne mellem Latin og moderne europæisk sprog. Du får desuden en stor viden om antikkens romerske kultur, samfund og litteratur, og du bliver i stand til at sætte romersk litteratur i en historisk kontekst.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også vælger kandidattilvalg i Latin, får du mulighed for at undervise i Latin på gymnasiet. Da det er et lille gymnasiefag, er dine muligheder for at blive underviser størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.