Aarhus Universitets segl

TILVALG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Sprog og litteratur

Nordisk er for dig, der godt kan lide at læse og studere dansk litteratur og sprog samt udforske forskellige kulturelle udtryk og medietyper, gerne i et bredere, nordisk perspektiv. Nordisk dækker kort sagt det videnskabelige felt, der ligger bag faget Dansk. På Nordisk kommer du derfor til at arbejde med forskellige genrer, stilarter, mundtlige og skriftlige formidlingsformer samt audiovisuelle og digitale formater, som træner dig til både at analysere og forstå de forskellige udtryk på tværs af medierne.

Fra litteraturanalyse til formidling og mediekendskab

Litteraturundervisningen er den del af faget, som fylder mest på studiet. Her arbejder vi med litteraturanalyse og hele litteraturhistorien. Samtidig går vi i dybden med de enkelte tekster og perioder, og vi bruger i det hele taget litteraturen og de emner, den behandler til at blive bedre til at læse og skrive. Sprogundervisningen hjælper dig gennem arbejdet med både mundtlige og skriftlige formidlingsformer til at forstå, hvordan sproget fungerer og virker i praksis. Kultur- og medieundervisningen lærer dig at analysere og forstå et udvalg af både samtidskulturelle og historiske medieudtryk og -fænomener

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt, hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Nordisk

Som tilvalgsstuderende på Nordisk følger du dele af undervisningen sammen med 1. og 2. årsstuderende på bacheloruddannelsen. Undervisningen foregår dels som forelæsninger for hele årgangen, men hovedparten af undervisningen vil foregå som holdundervisning, hvor du og din læsegruppe under vejledning får mulighed for at komme i dybden med diverse emner og forbereder oplæg, som I fremlægger for resten holdet.

Det sociale studieliv på Nordisk

På Nordisk findes en masse sociale foreninger, som du kan deltage i. Alle studerende på tværs af årgange mødes om fredagen til Nordisk Seminar, lige inden fredagsbaren. Nordisk Seminar samler studerende og undervisere fra Nordisk og har ofte besøg af forskere udefra. Ved foredragene er der altid fokus på de nordiske dimensioner ved faget. Mange studerende lægger et stort arbejde og flere timer i de sociale foreninger, og foreningslivet spænder bredt:

  • Fagudvalget er for dig, der gerne vil diskutere studiemiljø, undervisning og eksamener. Her kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet.
  • Littuna.com er en litteraturside, der drives af studerende fra Nordisk og Litteraturhistorie. Siden opdateres hver mandag med nye artikler. Kom og hør mere på et af de månedlige redaktionsmøder.
  • Kakofoni er en foredragsforening, der arrangerer spændende foredrag fra forfattere, instruktører, anmeldere og mange andre.
  • Norflix er en filmklub, der arrangerer visninger af film. Der er altid popcorn og mulighed for køb af sodavand til Norflix’ arrangementer, og ofte er der også et oplæg om filmen.
  • Nordisk Revy løber af stablen hvert forår i forbindelse med årsfesten på Nordisk, og det kan kun lade sig gøre, fordi en lang række frivillige samles om at samle penge ind, skrive manuskript, opsætte scene, øve sange og skuespil og meget mere.
  • Vandfanget er et studenterblad, der udkommer to gange om året. Redaktionen består af en gruppe frivillige studerende, men alle nordiskstuderende kan skrive ind og bidrage til bladets indhold.
  • KOMMAbar er en fredagsbar for Nordisk- og lingvistikstuderende. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Nordisk afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, og om du også vælger kandidattilvalg i Nordisk sprog og litteratur.

På Nordisk får du en bred viden om dansk og nordisk litteraturs historie og udvikling. Du får også et stort kendskab til det danske sprogs anvendelse og opbygning med et nordisk perspektiv. Derudover bliver du stærk til at kommunikere på et kreativt og korrekt dansk, og du får blandt andet en forståelse for, hvordan man analyserer kulturelle og mediemæssige fænomener.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også tager et kandidattilvalg i Nordisk sprog og litteratur, har du mulighed for at undervise i danskfaget i gymnasiet, på højskoler og efterskoler. Dansk er et stort gymnasiefag, så hvis du også har et gymnasiefag som dit centrale fag, kan dansk være med til at styrke din faglige profil mod en ansættelse som underviser.