Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2020: Alle optaget
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Sprog og litteratur

På Nordisk sprog og litteratur kommer du til at beskæftige dig med det danske og de øvrige nordiske sprog på mange forskellige måder og får dem at se fra mange forskellige vinkler. Du kommer til at læse nyere og ældre litteratur, og du får et overblik over den danske litteraturhistorie. Du lærer også at analysere det enkelte værk gennem nærlæsning og ud fra forskellige teoretiske tilgange. Derudover arbejder vi også med analyse af forskellige former for kultur- og medieforhold.

Dansk i nordiske og internationale sammenhænge

På tilvalget i Nordisk undersøger vi det danske sprog og den danske litteratur med Norden som perspektiv, dog også med et blik på verdenslitteraturen. Du kan eksempelvis blive præsenteret for norsk sprogpolitik, islandsk sproghistorie og berømte forfattere fra Finland og Sverige. Ved at perspektivere til de andre nordiske lande og den øvrige verden, vi er en del af, får du forståelse for det særlige ved dansk, og du får forståelse for de nordiske og internationale tendenser, der påvirker den danske kultur.

Spørgsmål

På Nordisk sprog og litteratur kan du blandt andre komme til at beskæftige dig med følgende spørgsmål:

  • Hvad kendetegner avantgarde-litteratur?
  • Hvad er sms-sprog?
  • Hvordan analyserer man en film af Lars von Trier?
  • Er postmodernisme en kulturel strømning?
  • Hvad er en poetik?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om tilvalgets opbygning og indhold samt, hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Nordisk

Som tilvalgsstuderende på Nordisk følger du dele af undervisningen sammen med 1. og 2. årsstuderende på bacheloruddannelsen. Undervisningen foregår dels som forelæsninger for hele årgangen, men hovedparten af undervisningen vil foregå som holdundervisning, hvor du og din læsegruppe under vejledning får mulighed for at komme i dybden med diverse emner og forbereder oplæg, som I fremlægger for resten holdet.

Det sociale studieliv på Nordisk

På Nordisk er der en række faglige og sociale arrangementer, som du kan nyde godt af i din fritid.

  • Fagudvalget: Hvis du gerne vil diskutere studiemiljø, undervisning og eksamener, så er de studerendes Fagudvalg helt sikkert noget for dig. Her kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet.
  • Littuna.com: Litteratursiden Littuna.com drives af studerende fra Nordisk og Litteraturhistorie. Siden opdateres hver mandag med nye artikler. Kom og hør mere på et af de månedlige redaktionsmøder.
  • Kakofoni: På Nordisk er der også en foredragsforening, som afholder ét arrangement hver måned. Her kan du høre foredrag fra forfattere, instruktører, anmeldere og mange andre.
  • KOMMAbar: Nordisk har naturligvis også en fredagsbar. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Nordisk afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, og om du også vælger kandidattilvalg i Nordisk Sprog og Litteratur.

På Nordisk får du en bred viden om dansk og nordisk litteraturs historie og udvikling. Du får også et stort kendskab til det danske sprogs anvendelse og opbygning med et nordisk perspektiv. Derudover bliver du stærk til at kommunikere på et kreativt og korrekt dansk, og du får blandt andet en forståelse for, hvordan man analyserer kulturelle og mediemæssige fænomener.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også tager et kandidattilvalg i Nordisk Sprog og Litteratur, har du mulighed for at undervise i danskfaget i gymnasiet, på højskoler og efterskoler. Dansk er et stort gymnasiefag, så hvis du også har et gymnasiefag som dit centrale fag, har du gode muligheder for at finde ansættelse som underviser.