Aarhus Universitets segl

OLDTIDSKUNDSKAB

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Drama, retorik og religion

På tilvalget i Oldtidskundskab beskæftiger du dig med klassisk græsk-romersk samfundsliv, kulturhistorie og livsvilkår. Du får indsigt i oldtidens græske og romerske litteratur, og du undersøger Grækenlands og Roms politiske historie. Desuden får du en bred viden om periodens religionshistorie, filosofi, retorik, arkæologi og kunsthistorie.

Sprog

Din forståelse af oldgræsk kulturhistorie forudsætter en vis forståelse for det græske sprog. Oldtidskundskab adskiller sig fra græskstudiet ved et lempeligere sprogkrav, og der tilstræbes alene et niveau i græsk, der muliggør en kritisk brug af oversættelser. Der lægges særlig vægt på tekstforståelse, oversættelsesvurdering og litteraturteori. Kort sagt: at du bliver god til at formidle de antikke tekster.

Propædeutik

Hvis du ikke har haft græsk på højeste niveau i gymnasiet, udbyder vi propædeutiske kurser i græsk, som du kan følge. Den propædeutiske undervisning udvider tilvalget med et semester og berettiger til tilsvarende ekstra SU. Hvis du overvejer at søge ind på BA-tilvalget i Oldtidskundskab og ønsker at fortsætte på KA-tilvalget, skal du være opmærksom på, at dit studieforløb på kandidatuddannelsen vil se anderledes ud. 

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kommer til at beskæftige dig med på Oldtidskundskab:

  • Hvordan har Platons ideer præget senere perioders politisk tænkning?
  • Hvilken betydning har Thukydid haft for historieskrivningen?
  • Hvad sker der med en tekst ved mundtlig overlevering?
  • Hvordan fungerede det antikke teater?
  • Hvilken indflydelse har den antikke kultur på vores verden?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Tilvalg med propædeutik

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Græsk, Latin, Religionsvidenskab, Klassisk arkæologi eller Klassisk filologi (begge specialiseringer) som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Oldtidskundskab.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvordan tilvalget i Oldtidskundskab er opbygget, hvad det indeholder samt hvilke forventninger, der er til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Oldtidskundskab

Undervisningen foregår oftest som en kombination af forelæsninger, hvor underviseren fremlægger stoffet, og øvelser, hvor du og dine medstuderende holder oplæg eller diskuterer og fortolker tekster.

Det sociale studieliv på Oldtidskundskab

Som studerende på Oldtidskundskab bliver du en del af studiemiljøet omkring Klassisk arkæologi og Klassisk filologi. Det giver dig mulighed for at deltage i en række faglige og sociale arrangementer.

  • Symposion: Klassiske studiers fælles fredagsbarsforening. Her mødes både arkæologer og filologer til hygge og godt selskab.
  • Vox Populi: Klassiske studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
  • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Oldtidskundskab har fagudvalg sammen med Klassisk arkæologi og Klassisk filologi. Udvalget fungerer som de studerendes talerør på universitetet.
  • Klassiske Studiers Seminarrække: I denne seminarrække inviteres der til foredrag en gang om måneden, og du får her mulighed for at høre om de nyeste forskningsresultater inden for dit fag samt møde nationale og internationale forskere.
  • Antikmuseet: Museet danner ramme om nogle af undervisningsforløbene, men er også et rum til refleksion og studier. Desuden er der løbende 6-8 studerende ansat som studentermedhjælpere til bl.a. omvisninger og vagt. Så her er der mulighed for at få de første erhvervserfaringer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Oldtidskundskab afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, samt hvorvidt du også vælger kandidattilvalg i Oldtidskundskab.

På Oldtidskundskab får du et overblik over den græske og latinske historie, materielle kultur og sproghistorie. Du får et kendskab til græsk, og du får forståelse for sprogets betydning for moderne europæiske sprog. Desuden får du viden om retorik og sproglige virkemidler.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også vælger kandidattilvalg i Oldtidskundskab, får du mulighed for at undervise i faget på gymnasiet. Du skal være opmærksom på, at Oldtidskundskab er et forholdsvist lille fag i gymnasieskolen, og at det derfor vil være en fordel, hvis du har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.

Hvis du ikke ønsker at undervise, er du også kvalificeret til at søge arbejde som kulturformidler på eksempelvis museer, forlag eller i rejsebranchen. Du vil også kunne søge stillinger som kommunikativ medarbejder, da du med din uddannelse bliver fortrolig med retorik og sproglige virkemidler. Desuden vil du kunne oversætte græske tekster.