Aarhus Universitets segl

PSYKOLOGI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Psykologi beskæftiger sig med det enkelte menneske og deres forhold til hinanden. Faget beskæftiger sig både med det normale og det afvigende menneske. Sagt på en anden måde handler psykologien om menneskets tænkning, følelser, motiver og vilje - og om menneskets oplevelser og handlinger - både i forhold til sig selv og andre.

Under hele studiet veksler undervisningen mellem forelæsninger, seminarundervisning, øvelser og udarbejdelse af skriftlige opgaver. Studiet er baseret på en stor mængde læsestof, som den studerende selv må sørge for at komme igennem. Nogle etablerer læsegrupper, mens andre læser alene.

5 gode råd til tilvalg

  1. Overvej hvad du skal bruge dit tilvalg til. Vil du gerne ind på en bestemt kandidatuddannelse? Er det ud fra et interesse- eller karriereperspektiv? Alle grunde er lige gode.
  2. Hvis du drømmer om at blive gymnasielærer, skal du vælge et tilvalgsfag, der har både bachelor- og kandidattilvalg.
  3. Er din gymnasielærdom intakt? Flere tilvalg forudsætter, at du f.eks. kan arbejde videre på den matematik du lærte i gymnasiet. Vær derfor sikker på, at du kan leve op til de faglige krav på tilvalget.
  4. Undersøg tilvalget grundigt. Hvordan er det metodiske og eksamensstrukturen på tilvalget? Hvordan er kulturen og studiemiljøet? Vil der være timeoverlap med undervisning på mit hovedfag?
  5. Snak med andre studerende, der har haft det tilvalg, du overvejer at søge. Det er altid godt, at høre om andres erfaringer og oplevelser. Men søg også vejledning ved studenterstudievejlederne, som kender regler, muligheder og faldgruber ved tilvalget.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B, Matematik B og enten

Historie B eller

Idéhistorie B eller

Samfundsfag B eller

Samtidshistorie B

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Bachelortilvalget i psykologi er kun muligt at søge for studerende med centralt fag inden for gymnasiefagrækken.

Adgangsbegrænsning

35 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Prioriteringen på samfundsvidenskabelige tilvalg foretages på baggrund af kvotienten fra den adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf-eksamen eller lignende). Hvis du ikke har afsluttet en uddannelse, men er optaget på din bacheloruddannelse på baggrund af en dispensation, skal du sammen med din ansøgning fremsende dokumentation herfor.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studieadministration. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studieadministration i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse. 

Bachelortilvalgets opbygning

 

Kandidattilvalgets opbygning

 

Studieliv

Psykologi bor i det oprindelige universitet i universitetsparken, og der er dermed let adgang til universitetets øvrige tilbud.

Under hele studiet veksler undervisningen mellem forelæsninger, seminarundervisning, øvelser og udarbejdelse af skriftlige opgaver. Studiet er baseret på en stor mængde læsestof, som den studerende selv må sørge for at komme igennem. Nogle etablerer læsegrupper, mens andre læser alene.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et sidefag i psykologi åbner i kombination med et andet gymnasierelevant fag mulighed for ansættelse i det almene gymnasium, handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og HF. Derudover sigter en kombination med psykologi i stigende grad på ansættelse i private virksomheder eller offentlige institutioner.