Aarhus Universitets segl

RELIGIONSVIDENSKAB

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Historie, samfund og kultur

Religionsvidenskab er en bred uddannelse. Du arbejder både sociologisk, filosofisk, psykologisk og historisk. På bachelor- og kandidattilvalget i Religionsvidenskab beskæftiger du dig med religioner og religiøse fænomener i bredeste forstand og deres betydning for menneske og samfund. Gennem studier af religiøse grundfænomener som kult, offer, ritualer, myter og gudsopfattelser fordyber du dig i religionernes fællestræk.

Metodisk bredde

Ud over indsigt i enkelte religioner og religiøse fænomener får du en generel viden om religion på humanistisk, samfundsteoretisk og filosofisk grundlag og almen kompetence i at arbejde fagligt og selvstændigt med humanistiske emner relateret til religion. Det teoretiske og metodiske grundlag er historisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk og psykologisk. Det vil gøre dig i stand til at arbejde på tværs af fag og beskrive og analysere problemstillinger, der f.eks. omhandler mødet mellem forskellige religioner og kulturer.

Sprog

På BA-tilvalget skal du vælge et sprog som eksempelvis klassisk arabisk, latin, hebræisk, norrønt eller græsk, og som du bruger det til at kunne studere religiøse tekster på deres oprindelige sprog, og den propædeutiske undervisning udvider tilvalget med et semester. Alle sprogene udbyddes ikke i hvert semester, men i en turnus. Hvis du overvejer at søge ind på BA-tilvalget i Religionsvidenskab og ønsker at fortsætte på KA-tilvalget, skal du være opmærksom på, at dit studieforløb på kandidatuddannelsen vil se anderledes ud. 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Originalsprog A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.   

Tilvalg med propædeutik

Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.  

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvordan tilvalget i Religionsvidenskab er bygget op, hvad det indeholder, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Religionsvidenskab

På Religionsvidenskab foregår meget af undervisningen på større eller mindre hold. Undervisningsformen vil her veksle imellem forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster, og instruktorundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt i undervisningen via øvelser og diskussioner.

Det sociale studieliv på Religionsvidenskab

Religionsvidenskab er fysisk placeret samme sted som Teologi og Arabisk- og Islamstudier, og derfor foregår meget af studiemiljøet også på tværs af de to uddannelser. Du har som studerende mulighed for at deltage aktivt i en masse foreninger som eksempelvis:

  • Religionsvidenskabeligt Fagråd: I Fagrådet kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet. Fagrådet diskuterer blandt andet studiemiljø, sociale tiltag og faglige problemstillinger.
  • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Religionsvidenskab og Teologi. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.
  • TOTEM: Totem er de studerendes tidsskrift på Religionsvidenskab. I TOTEM kan du lade dig inspirere af gode eksempler på eksamensopgaver fra andre studerende og måske endda få udgivet din egen opgave!
  • Figenbladet: Figenbladet er de studerendes eget magasin og er fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse artikler, boganmeldelser eller et interview med en af vores undervisere, alt sammen skrevet af dine medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med det journalistiske håndværk og blive en del af redaktionen.   
  • Teologisk Julerevy: Hvis man brænder for teater, musik, skrivning af manuskripter og sceneopsætning, så kan man være med i teologisk julerevy, der hvert år spiller for Religionsvidenskab og Teologi.
  • Festudvalget: Festudvalget planlægger årets to store og traditionsrige fester semesterstartsfest og julefest, hvor der er alt fra livemusik og lanciers til karaoke og julerevy.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Religionsvidenskab afhænger af dit centrale fag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, samt om du også tager kandidattilvalg i Religionsvidenskab.

Religionsvidenskab giver dig en grundlæggende forståelse for et udsnit af verdens religioner og religiøse fænomener. Du bliver i stand til at se religionens effekt på mennesker, kulturer og samfund. Herunder bliver du også i stand til at undersøge og arbejde med religion fra eksempelvis en sociologisk, psykologisk eller historisk vinkel. Med tilvalget i Religionsvidenskab får du en specifik viden om og forståelse for samspillet mellem religion, kultur og samfund.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også vælger at tage kandidattilvalg i Religionsvidenskab, får du mulighed for at undervise i religion på gymnasiet.