Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RETORIK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2020: Alle optaget 
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Retorik fra Sofisme til Cyberspace

Retorik handler om samtalens kunst, om at fremstille og formidle et budskab og tilpasse sin formidling til en bestemt modtager. Retorik spiller en afgørende rolle i alle kommunikative situationer. Det kan være i den mundtlige formidling, i debatter, inden for forskellige skrevne genrer og i brugen af eksempelvis medier, tv og reklamer.

På tilvalget i Retorik får du et grundigt indblik i retorikkens anvendelse, teori og historie, og du lærer at bruge retoriske redskaber i praksis. Du lærer at analysere og vurdere udtalelser, motiver og hensigter, og du bliver god til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i forskellige genrer og medier. Derudover får du kendskab til retorikkens historie og overblik over centrale retoriske teorier og metoder og såvel klassiske som moderne retoriske begreber.

Spørgsmål

Her er nogle af de spørgsmål, du kommer til at arbejde med på Retorik:

  • Hvad er god retorik?
  • Hvordan fremstiller og formidler jeg min viden til andre i bestemte sammenhænge?
  • Hvad betyder modtageren for valg af retorisk stil?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

Ingen.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.  

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

 

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Retorik

Undervisningen på retorik foregår typisk som holdundervisning og i praktiske workshops, hvor du kommer til at holde oplæg og arbejde med konkrete retoriske problemer.

Det sociale studieliv på Retorik

På Retorik får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned ad studerende fra de andre æstetiske fag Æstetik og kultur, Kunsthistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Litteraturhistorie. De studerende fra Kasernens seks fag samarbejder om fælles faglige og sociale arrangementer, og der foregår en lang række aktiviteter ud over undervisningen. Dette skaber et unikt, tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

  • Aperitif: er en fælles festforening for Litteraturhistorie og Retorik.
  • Visir: er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt – som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
  • Kasernebaren: er en fælles fredagsbar for de æstetiske fag på Kasernen, hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende.
  • KaserneRevyen: er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
  • Æstetisk Seminar: står hvert semester for at arrangere foredrag med præsentationer og diskussioner af aktuel forskning.
  • De Studerendes Hus og Kaserne Caféen: På Kasernen er der samlingssteder for de studerende på tværs af uddannelser. Blandt andet finder du De Studerendes Hus, hvor du og din studiegruppe kan holde møde i et grupperum eller slænge jer i loungen. I kan også holde kaffepause i Kaserne Caféen, som er Kasernens egen kantine. Udover at fungere som samlingssted kan du også købe mad og drikkevarer i caféen.  

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Retorik afhænger blandt andet af dit hovedfag, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, og om du eventuelt også tager kandidattilvalget i Retorik.

På Retorik lærer du at analysere og kritisere komplekse retoriske henvendelser, og du får kendskab til retorikkens historie og centrale retoriske teorier og metoder. Du opnår kompetencer inden for kommunikation, information, analyse, kritik og formidling.

Det er evner, du kan bruge til at søge arbejde som kommunikations- eller informationsmedarbejder. Her kan du eksempelvis udarbejde tekst til hjemmesider eller brochurer. Du kan også arbejde med undervisning eller formidling, eksempelvis som presserådgiver.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du også vælger kandidattilvalget i Retorik, får du mulighed for at undervise i retorik på gymnasiet. Da retorik er et lille gymnasiefag, er dine chancer for at finde arbejde som gymnasielærer størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag. Du kan også undervise på eksempelvis højskoler, efterskoler og seminarier.