Aarhus Universitets segl

SAMFUNDSFAG

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

I samfundsfag beskæftiger du dig med politik i bred forstand, dvs. samfundets struktur, det politiske system og hvordan borgere, organisationer og den politiske ledelse spiller sammen og påvirker hinanden. Uddannelsen forsyner dig med en solid baggrundsviden, og at læse samfundsfag er også alment dannende og forsyner dig med en samfundsmæssig indsigt, som du kan trække på resten af livet.

Der udbydes 70 pladser til sidefags studerende, som følger undervisningen sammen med studerende på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i statskundskab. Under hele studiet veksler undervisningen mellem forelæsninger, seminarundervisning, øvelser og udarbejdelse af skriftlige opgaver. Studiet er baseret på en stor mængde læsestof, som den studerende selv må sørge for at komme igennem. Nogle etablerer læsegrupper, mens andre læser alene.

5 gode råd til tilvalg

  1. Overvej hvad du skal bruge dit tilvalg til. Vil du gerne ind på en bestemt kandidatuddannelse? Er det ud fra et interesse- eller karriereperspektiv? Alle grunde er lige gode.
  2. Hvis du drømmer om at blive gymnasielærer, skal du vælge et tilvalgsfag, der har både bachelor- og kandidattilvalg.
  3. Er din gymnasielærdom intakt? Flere tilvalg forudsætter, at du f.eks. kan arbejde videre på den matematik du lærte i gymnasiet. Vær derfor sikker på, at du kan leve op til de faglige krav på tilvalget.
  4. Undersøg tilvalget grundigt. Hvordan er det metodiske og eksamensstrukturen på tilvalget? Hvordan er kulturen og studiemiljøet? Vil der være timeoverlap med undervisning på mit hovedfag?
  5. Snak med andre studerende, der har haft det tilvalg, du overvejer at søge. Det er altid godt, at høre om andres erfaringer og oplevelser. Men søg også vejledning ved studenterstudievejlederne, som kender regler, muligheder og faldgruber ved tilvalget.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Matematik B

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Adgangsbegrænsning

70 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Prioriteringen på samfundsvidenskabelige tilvalg foretages på baggrund af kvotienten fra den adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf-eksamen eller lignende). Hvis du ikke har afsluttet en uddannelse, men er optaget på din bacheloruddannelse på baggrund af en dispensation, skal du sammen med din ansøgning fremsende dokumentation herfor.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse. 

Bachelortilvalgets opbygning

 

Kandidattilvalgets opbygning

 

Studieliv

Et socialt studium

Det sociale vægtes meget højt på statskundskab/samfundsfag. På foreningsgangen finder du aktiviteter for enhver smag, og du kan enten blive en del af redaktionen på instituttets blad eller melde dig ind i en række sociale og faglige foreninger. Der lægges stor vægt på at opfordre alle studerende til at danne læsegrupper, og du opnår god kontakt til de andre studerende, blandt andet gennem undervisningen på mindre hold, hvor studerende skiftes til at forberede oplæg, som bagefter diskuteres af dine medstuderende.

Dit fingeraftryk

Som studerende får du ikke udleveret en færdig videnspakke, men du skal i høj grad selv være med til at forme din uddannelse. Undervejs har du gode muligheder for at specialisere dig, uanset om det er den tredje verden, velfærdsstaten eller magtens væsen i et moderne demokrati, du brænder for.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Muligheder med samfundsfag

Som udgangspunkt kvalificerer et sidefag i samfundsfag i kombination med et andet gymnasierelevant fag til at undervise i gymnasiesektoren. Men kandidater med sidefag i samfundsfag finder i stigende grad også beskæftigelse i private virksomheder og offentlige institutioner.