Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SPANSK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2020: Alle optaget
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Sprog, Litteratur og Samfund

Som studerende på tilvalget i Spansk beskæftiger du dig med Spaniens og Latinamerikas sprog, litteratur og samfund. Studiet giver dig adgang til den spansksprogede kultur og mulighed for at dykke ned i landenes fantastiske fortællinger. Du vil opdage kulturforskelle og lære at forstå dem. Dermed kommer du til at se verden og din egen kultur i et nyt perspektiv.

Sprog

Spansk er et vigtigt sprog i internationale, politiske, kulturelle og handelsmæssige sammenhænge. Sproget spiller naturligvis en central rolle på studiet, så det er en fordel hvis du i forvejen har gode spanske sprogfærdigheder. På den måde kan du fra første dag få fuldt udbytte af undervisningen, som primært foregår på spansk. Du kommer til at arbejde med det spanske sprogs opbygning og anvendelse. Ved at arbejde med sproget får du forståelse for interkulturel kommunikation.

Historie og kultur

Tilvalget i Spansk giver dig en privilegeret adgang til forståelse af de spansksprogede samfund og mulighed for at dykke ned i landenes mangfoldige kulturer. Du kommer også til at arbejde indgående med analyse af kulturelle produkter, inkl. litterære tekster fra de spansktalende lande. 

Spørgsmål

På Spansk kommer du til at arbejde med spørgsmål som:

  • Hvilken betydning har den spanske kolonisering haft for de latinamerikanske lande og deres befolkninger?
  • Hvilken rolle spiller Spanien i nutidens Europa?
  • Hvordan formulerer jeg mig på spansk til hverdag og i mere formelle sammenhænge?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Spansk A

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i spansk.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvordan tilvalget i Spansk er bygget op, hvad det indeholder, og hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

  • SE UDDANNELSENS STUDIEORDNING (Studieordningen for bachelortilvalg i Spansk er under opdatering frem mod 1. september 2022. I processen er der fokus på at styrke flere faglige elementer, hvilket forventes at medføre mindre ændringer i uddannelsen).

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Spansk

Som tilvalgsstuderende vil du noget af tiden følge undervisningen sammen med bachelorstuderende i Spansk. Undervisningen foregår på spansk, og du har ofte undervisere, der har spansk som modersmål. Det giver dig en unik chance for at træne dit sprogøre gennem hele uddannelsen. Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Det sociale studieliv på Spansk

Som studerende på Spansk holder du til i Nobelparken sammen med studerende fra blandt andet sprogfagene Engelsk, Fransk og Tysk. Der er en række sociale og faglige arrangementer, du kan nyde godt af i fritiden.

  • Fagudvalget: Fagudvalget er de studerendes talerør, hvor du blandt andet kan få indflydelse på dit og dine medstuderende studiemiljø.
  • Esperanto: På Spansk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sprogfag. Esperanto hedder fredagsbaren, som byder inden for til øl, vand og hygge hver fredag.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Spansk afhænger blandt andet af dit centrale fag, hvilken kandidatuddannelse du eventuelt senere vælger, og om du også vælger kandidattilvalg i Spansk.

På tilvalget i Spansk får du en praktisk og teoretisk forståelse for det spanske sprog – både i skrift og tale. Du får en bred viden om spansk litteratur, og du bliver i stand til at kommunikere interkulturelt, idet du også lærer om kulturen i de spansktalende lande. Samtidig får du indsigt i historien og det nuværende samfund i Spanien samt i de spansktalende lande i Latinamerika.

Det giver dig mulighed for at finde ansættelse som sprogmedarbejder hos virksomheder og organisationer med berøring til et spansktalende område. Her kan du blandt andet komme til at oversætte og tolke. Du kan også arbejde med kommunikation, kulturformidling og markedsføring for virksomheder med interesse i det spanske og latinamerikanske marked, eller som administrativ medarbejder. Mange med kandidattilvalg eller kandidat i Spansk arbejder som undervisere på eksempelvis gymnasier, højskoler eller seminarer.

Læs videre

Kandidattilvalg
Med et kandidattilvalg i Spansk har du mulighed for at undervise i spansk på gymnasiet. Dine chancer for at blive underviser er størst, hvis du samtidig har et andet gymnasiefag som dit hovedfag.

Kandidat
Når du har bachelortilvalg i Spansk, har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien).