Aarhus Universitets segl

STRATEGISK KOMMUNIKATION I ORGANISATIONER

Tilvalg

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk og Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kommunikation, planlægning og strategi

Strategisk kommunikation i organisationer er en tilvalgsuddannelse til dig, der gerne vil beskæftige sig med de mange kommunikationsopgaver- og aktiviteter, som organisationer i bred forstand, dvs. private såvel som offentlige, store såvel som små, benytter sig af for at klare sig godt i en kompleks verden.

Tilvalget er derfor til dig, der gerne vil arbejde med planlægning, implementering og evaluering af kommunikationsstrategier og -indsatser i forskellige, komplekse organisatoriske situationer og kontekster, især rettet mod forbrugerne, medarbejderne og den brede offentlighed som målgruppe.  

Den reflekterede kommunikationspraktiker

Tilvalget har som mål at uddanne reflekterede kommunikationspraktikere, der er bevidste om samspillet mellem teori og praksis. Udgangspunktet er et solidt teoretisk fundament, der trækker på centrale forståelser, begreber og modeller fra en række kommunikationsdiscipliner. Dette fundament både bidrager til og baserer sig på praksis. Derfor sættes forståelser, begreber og modeller løbende i spil gennem diskussioner og planlægning af arbejdet med konkrete organisationers kommunikationsstrategier og -indsatser.

Centrale temaer

Tilvalget består af fire kurser, der supplerer hinanden og behandler en række centrale spørgsmål såsom:

  • Hvordan planlægges, implementeres og evalueres kommunikationsstrategier og -indsatser ud fra forskellige perspektiver på strategisk kommunikation?
  • Hvilke muligheder for og krav til strategisk kommunikation opstår der i forbindelse med samfunds- og markedsændringer eksempelvis i forhold til deleøkonomi, digitalisering, miljø og bæredygtighed?
  • Hvordan påvirker ændringerne organisationers planlægning, implementering og evaluering af deres kommunikationsstrategier og kommunikationsindsatser?
  • Hvordan kan strategisk kommunikation danne udgangspunkt for udarbejdelse af strategier og indsatser i forhold til forskellige, centrale målgrupper som eksempelvis forbrugerne, medarbejderne og den brede offentlighed?

Adgangskrav

Bachelortilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Tilvalget er opdelt i en A- og en B-linje.

  • Du bliver placeret på A-linjen, hvis du har centralfag i International virksomhedskommunikation i fransk, spansk eller tysk. På A-linjen foregår forelæsningerne på engelsk og holdtimerne på dansk.
  • Du bliver placeret på B-linjen, hvis du har centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk. På B-linjen foregår både forelæsninger og holdtimer på engelsk.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. 

Niveaukrav

Ingen.

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Ikke-mulige fagkombinationer

Tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer kræver, at du har centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Læser du ikke et af disse centralfag, kan du ikke søge om optagelse på tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold, samt hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer foregår som en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Du bidrager også selv aktivt til undervisningen i form af eksempelvis mundtlige oplæg, fremlæggelser og diskussioner.

Det sociale studieliv

Som studerende på tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer har du også mulighed for at deltage i en række faglige og sociale arrangementer i din fritid, såsom:

  • Communitas: IVK Engelsk kultur- og fagudvalg: Communitas er stedet for dig, der ønsker indflydelse på dit studiemiljø eller for dig, der vil deltage i de sociale arrangementer som fester eller andet.
  • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer bygger du naturligt videre på kompetencerne fra dit centrale fag i international virksomhedskommunikation. Du opnår en specialisering, der styrker dine karrieremuligheder i organisationer, der arbejder målrettet med kommunikation i en national eller international kontekst.

Tilvalgsuddannelsen vil også være et solidt springbræt, hvis du vælger at fortsætte dine studier på en kandidatuddannelse i Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation i enten Tysk, Fransk, Spansk eller Engelsk.

Strategisk kommunikation som karrierevej

Tilvalgsuddannelsen i Strategisk kommunikation i organisationer ruster dig til en karriere i private virksomheder, offentlige institutioner samt sociale, økonomiske og kulturelle interesseorganisationer, som alle har behov for strategisk kommunikation. Den moderne ”kommunikerende organisation” benytter sig af en mangfoldighed af indsatser, der favner alt fra sociale, politiske og produktrettede kampagner til branding og event management, til blogging og online content marketing. Stillinger inden for kommunikation findes på flere niveauer i mange organisationer, og du vil typisk blive del af et team, der trækker på en række meget forskellige fagligheder.

Med tilvalget får du strategiske og praktiske kompetencer, så du sammen med kolleger og eksterne partnere kan identificere og reagere på jeres organisations behov og udfordringer. Med uddannelsen vil du kunne medvirke til at planlægge, implementere og evaluere en række forskellige kommunikationsinitiativer internt og eksternt i organisationen.