Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TYSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Studiet af det tyske sprog og tysk kultur, historie og samfundsforhold

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: 8,3   |   Kvote 2 2020: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Tyskland og de andre tysksprogede lande har gennem historien spillet en stor rolle i Europas udvikling. I Danmark har vi importeret alt fra handelsvarer til sprog og tænkning fra vores nabo i syd, og de dansk-tyske relationer er i dag kendetegnet ved et tæt samarbejde, både på det politiske, kulturelle, økonomiske og personlige plan.

Sprog, litteratur og kultur

På bacheloruddannelsen i Tysk kommer du i dybden med det tyske sprog og lærer om sprogets kulturelle og historiske sammenhænge. Du studerer sætningers opbygning, ords betydning, udtaleregler og grammatik og øver dig i at læse, analysere, oversætte og selv producere tekster på tysk. Du får overblik over de tysktalende landes litteraturhistorie og vil læse nogle af de mest spændende tysksprogede forfattere. Du vil beskæftige dig med tysk historie, samfund, medier og kultur og får teoretisk viden om for eksempel interkulturalitet eller erindringens betydning i samfundet. Ikke mindst vil du høre og tale rigtig meget tysk i din dagligdag og bliver på denne måde dygtiggjort til at kommunikere i interkulturelle sammenhænge.

Hverdagen på Tysk

Undervisningen på Tysk veksler mellem forelæsninger, oplæg og diskussioner på mindre hold. Du vil bruge meget tid med din læsegruppe, hvor I forbereder jer til undervisningen og løser opgaver.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Tysk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den tofaglige kandidatuddannelse i Tysk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, kommunikation, oversættelse, kulturel udveksling eller marketing. Du kan også vælge at læse en kandidat i interkulturelle studier med tysk og engelsk, så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22365

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Tysk kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på tysk og undervisningsmaterialet ligeledes er på tysk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Tysk. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Tysk Sprog, Litteratur og Kultur

På Tysk har du forelæsninger sammen med hele din årgang, hvor din underviser gennemgår dagens tekster. Derudover har du også undervisning på mindre hold, hvor det faglige pensum diskuteres. Du kommer også til at indgå i en studiegruppe sammen med 4-5 af dine medstuderende. I skal blandt andet holde oplæg sammen og løse forskellige øvelser i fællesskab.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Tysk. Som det fremgår af planen, er bacheloruddannelsen i Tysk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge mange timer på at forberede dig til de enkelte timer.

Mandag
10-12     Holdundervisning i Sprog og teori i praksis
12-15     Forelæsning i Videnskabsteori og metode
15-17     Arbejde i studiegruppen

Tirsdag
10-12     Holdundervisning i Historie, samfund og kultur
12-17     Forberedelse

Onsdag
9-13       Forberedelse
13-17     Løsning af grammatiske opgaver

Torsdag
10-13     Forelæsning i Sprog i teori og praksis
13-16     Forelæsning i Historie, samfund og kultur

Fredag
9-12       Arbejde i studiegruppen
12-15     Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog

Det sociale studieliv på Tysk

Som studerende på Tysk går det hele ikke kun op i verber og Goethe. Du har også mulighed for at deltage aktivt i en række sociale og faglige arrangementer:

 • Esperanto: På Tysk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sproguddannelser på Aarhus Universitet. Esperanto hedder baren, og den har åben hver fredag, og her har du rig mulighed for at møde studerende på tværs af studieretninger og årgange.
 • Deutsch-Dänisches-Netzwerk Aarhus (DDNA): DDNA formidler kontakt mellem herboende tyskere og personer med interesse i tysk sprog og kultur. Netværket er blandt andet med til at arrangere Stammtisch og Tandem.
 • Tandem: Hos Tandem kan du forbedre dit tyske sprog og hjælpe en tysker med at forbedre sit danske. Her kan du finde sprogpartnere, hvor I mødes og skiftevis taler tysk og dansk med hinanden.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.
 • Jedermanns: Fest- og eventudvalget for alle, der studerer tysk på Aarhus Universitet. Jedermanns arrangerer alt lige fra spilleaften til beerpongturnering og julefrokost.
 • StuRa: Tyskstudiernes fagudvalg. StuRa varetager alle de tysk-studerendes faglige interesser, og er også den forening, der har kontakt til undervisere, Uddannelsesnævnet mm.

Læs i udlandet

Som studerende på Tysk er det oplagt at øve sig på sproget og lære den tyske kultur endnu bedre at kende ved at tage et semester i Tyskland. Det kan du enten gøre som udvekslingsstuderende på et universitet eller som praktikant i en virksomhed. Aarhus Universitet har blandt andet aftaler med universiteter i Berlin, München, Mannheim og Leipzig. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Med en bachelor i Tysk får du et stort kendskab til det tyske sprogs opbygning, grammatik og udtale. Du får indblik i historien, kulturen og samfundsforholdene i det tyske sprogområde, og du får viden om tysk litteratur.

Som færdiguddannet bachelor i Tysk afhænger dine jobmuligheder meget af, hvilket tilvalg og hvilken kandidat du eventuelt senere vælger. Mange færdige kandidater i Tysk kommer til at arbejde med undervisning. Det kan være som gymnasielærer eller ved en videregående uddannelsesinstitution.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Tysk skal du på tredje år have et tilvalgsfag. Her kan du vælge imellem en lang række af fag som eksempelvis:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Samfundsfag 

Kandidat

Langt de fleste studerende med en bachelor i Tysk vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver et specielt tilvalg, men du kan blandt
andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Tysk på b-linjen, hvor du med tysk som hovedfag og et selvvalgt tilvalgsfag teoretisk og metodisk bygger oven på den grundfaglighed, som du fik på bacheloruddannelsen.
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, hvor du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, hvor du tilegner dig grundlæggende kommunikative færdigheder – både skriftligt og mundtligt.