Aarhus Universitets segl

TYSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34
Optagelsesområdenummer: 22365

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Tyskland og de andre tysksprogede lande har gennem historien spillet en stor rolle i Europas udvikling. I Danmark har vi importeret alt fra handelsvarer til sprog og tænkning fra vores nabo i syd, og de dansk-tyske relationer er i dag kendetegnet ved et tæt samarbejde, både på det politiske, kulturelle, økonomiske og personlige plan.

Sprog, litteratur og kultur

På bacheloruddannelsen i Tysk kommer du i dybden med det tyske sprog og lærer om sprogets kulturelle og historiske sammenhænge. Du studerer sætningers opbygning, ords betydning, udtaleregler og grammatik og øver dig i at læse, analysere, oversætte og selv producere tekster på tysk. Du får overblik over de tysktalende landes litteraturhistorie og vil læse nogle af de mest spændende tysksprogede forfattere. Du vil beskæftige dig med tysk historie, samfund, medier og kultur og får teoretisk viden om for eksempel interkulturalitet eller erindringens betydning i samfundet. Ikke mindst vil du høre og tale rigtig meget tysk i din dagligdag og bliver på denne måde dygtiggjort til at kommunikere i interkulturelle sammenhænge.

Hverdagen på Tysk

Undervisningen på Tysk veksler mellem forelæsninger, oplæg og diskussioner på mindre hold. Du vil bruge meget tid med din læsegruppe, hvor I forbereder jer til undervisningen og løser opgaver.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Tysk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den to-faglige kandidatuddannelse i Tysk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, kommunikation, oversættelse, kulturel udveksling eller marketing. Du kan også vælge at læse en kandidat i interkulturelle studier med tysk og engelsk, så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Tysk sprog, litteratur og kultur:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer


Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Tysk kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på tysk og undervisningsmaterialet ligeledes er på tysk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Tysk. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Tysk Sprog, Litteratur og Kultur

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Tysk foregår for det meste på tysk – ofte med undervisere, der har tysk som modersmål. Det giver dig en unik chance for at træne dit sprogøre gennem hele uddannelsen. Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde. Du vil blive en del af en studiegruppe, som er et vigtigt fagligt og socialt forum, hvor I blandt andet støtter hinanden i forberedelsen til undervisningen og løser opgaver sammen. 

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Tysk. Som det fremgår af planen, er bacheloruddannelsen i Tysk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge mange timer på at forberede dig til de enkelte timer.

Mandag:
8-12 Forberedelse
12-14 Forelæsning i Historie, samfund og kultur
14-16 Forelæsning i Sprog i teori og praksis    

Tirsdag:
10-14 Forberedelse
14-16 Arbejde i studiegruppen
16-18 Forelæsning i Videnskabsteori     

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Sprog i teori og praksis
10-12 Forberedelse
12-15 Deltage i sprogligt boost-forløb eller arbejde med individuelle fokuspunkter
15-17 Forberedelse    

Torsdag:
8-10 Forelæsning i Historie, samfund og kultur
10-12 Arbejde i studiegruppen
12-14 Holdundervisning i Sprog i teori og praksis

Fredag:
10-14 Arbejde i studiegruppen
14-16 Holdundervisning i Historie, samfund og kultur

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog.

Det sociale studieliv på Tysk

Som studerende på bacheloruddannelsen i Tysk går det hele ikke kun op i verber og Goethe. Du har også mulighed for at deltage aktivt i en række sociale og faglige arrangementer:

 • Esperanto: På Tysk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sproguddannelser på Aarhus Universitet. Esperanto hedder baren, og den har åben hver fredag. Her har du rig mulighed for at møde studerende på tværs af studieretninger og årgange.
 • Tandem: Igennem Tandem får du hjælp til at finde en tysk tandempartner, som du kan udveksle sprog med. Du får dermed mulighed for at forbedre dit tyske samt at hjælpe din partner med at forbedre sit danske.
 • Jedermanns: Fest- og eventudvalget for alle, der studerer tysk på Aarhus Universitet. Jedermanns arrangerer alt lige fra spilleaften til beerpongturnering og julefrokost.
 • StuRa: Tyskstudiernes fagudvalg. StuRa varetager alle de tysk-studerendes faglige interesser, og er også den forening, der har kontakt til undervisere, Uddannelsesnævnet mm.
 • Sprogligt boost: Hvis du har brug for at friske dit tysk op, kan du ved siden af dit studie booste dit sprog sammen med studerende fra VIA.
 • Kulturelle arrangementer: Til disse arrangementer kan du eksempelvis møde tyske forfattere eller drøfte aktuelle udviklinger i de tysktalende lande med eksperter fra politik og erhvervslivet. Sammen med dine medstuderende og undervisere kan du også selv stå for nogle arrangementer.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i Tysk er det oplagt at øve sig på sproget og lære den tyske kultur endnu bedre at kende ved at tage et semester i Tyskland. Det kan du enten gøre som udvekslingsstuderende på et universitet eller som praktikant i en virksomhed. Aarhus Universitet har blandt andet aftaler med universiteter i Berlin, München, Mannheim og Leipzig. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Med bacheloruddannelsen i Tysk får du et stort kendskab til det tyske sprogs opbygning, grammatik og udtale. Du får indblik i historien, kulturen og samfundsforholdene i det tyske sprogområde, og du får viden om tysk litteratur.

Som færdiguddannet bachelor i Tysk afhænger dine jobmuligheder meget af, hvilket tilvalg og hvilken kandidat du eventuelt senere vælger. Mange færdige kandidater i Tysk kommer til at arbejde med undervisning. Det kan være som gymnasielærer eller ved en videregående uddannelsesinstitution.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Tysk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Tysk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Samfundsfag 

Kandidat

Langt de fleste studerende, der har læst på bacheloruddannelsen i Tysk, vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver et specielt tilvalg, men du kan blandt andet vælge: