DIPLOMINGENIØR

ELEKTRONIK

PÅ FORKANT MED DE NYESTE TEKNOLOGIER

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (Sommerstart): 7,9 (Standby: Alle optaget)   |   Kvote 1 2018 (Vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Elektronik handler om at udvikle og designe elektroniske produkter lige fra forbrugerelektronik til avanceret hospitalsudstyr. Som diplomingeniør i Elektronik kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser til civilingeniør på Aarhus Universitet eller du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet.

Elektronikingeniøruddannelsen  starter med en række grundkurser på de fire første semestre. Her arbejder du eksempelvis med hardware, software, systemdesign, signalanalyse, reguleringsteknik, datakommunikation, mikroprocessorer og programmering.

Hverdagen på elektronik

Undervisningen på elektronikstudiet bygger på projektarbejde, laboratorieøvelser og samarbejde med dine medstuderende. Programmering er en væsentlig del af studiet, og du kommer til at arbejde med helt konkrete problemstillinger inden for både analog og digital elektronik. Du kommer også til at samarbejde med virksomheder om konkrete ingeniørprojekter i løbet af uddannelsen.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får praktisk indblik i arbejdet som elektroingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads. Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i elektronik kan du arbejde i virksomheders udviklingsafdelinger, hvor du typisk kommer til at arbejde projektorienteret i grupper.

Elektronikingeniør i Herning

Elektronikingeniøruddannelsen udbydes også i Herning. Her har du også mulighed for at læse uddannelsen online.

Mød Rune der har læst til elektronikingeniør - nu laver han medicinsk udstyr til rumfart

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22840 (Sommerstart)

22845 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

Læs om kvote 2 og adgangsprøven

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A                                                                                  

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Uddannelsens opbygning kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Elektronik, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

Studieliv

Hverdagen som på Elektronik

Uddannelsen tager tre og et halvt år og består af syv semestre. Du skal regne med at have 20-25 skemalagte timer om ugen fordelt på forskellige kurser. Derudover skal du regne med at bruge en hel del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde. 

Projektarbejde og selvstændige studier

I den daglige undervisning lærer du at arbejde projektorienteret og at samarbejde med andre for at udvikle de bedste metoder og produkter. Undervisningen er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du arbejder med konkrete problemstillinger og udfordringer inden for både analog og digital elektronik. 

Praktik og specialisering

Femte semester består af et obligatorisk praktikophold i en virksomhed, hvor du får indblik i relevante tekniske udfordringer, og erfaring med, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé. 

På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Det kan være inden for en række forskellige fagområder afhængig af dine interesser. Specialiseringerne kan for eksempel være højfrekvens- og optikelektronik, effekt- og reguleringsteknik samt signalbehandling og medikoteknik. Du kan også vælge at supplere din specialisering med mere generelle kurser inden for økonomi, sprog eller virksomhedsledelse. 

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som diplomingeniør i elektronik vil du typisk komme til at arbejde i en elektronik- eller IT-virksomhed med fokus på udvikling af alt fra rumfartsteknologi, trådløse netværk, mobiltelefoner eller medicinsk måleudstyr. De fleste elektronikingeniører bliver ansat i udviklingsafdelinger hos virksomheder i deres første job. Mange kommer til at arbejde med ledelse i løbet af deres karriere. Du vil typisk komme til at arbejde projektorienteret i mindre teams sammen med ingeniører og andre fagprofessionelle, og der er store muligheder for at komme til at arbejde i udlandet.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.