Kemiteknologi

Kemiteknologi
Civilingeniør (bachelor)

Teknologi baseret på kemisk videnskab

Civilingeniøruddannelsen er en femårig teknisk videnskabelig uddannelse og indledes med den treårige bacheloruddannelse i Kemiteknologi. Uddannelsen har et særligt fokus på kombinationen af kemi og ingeniørvidenskab, og giver dig kompetencer til at arbejde med forskning, udvikling, innovation, rådgivning og ledelse i en lang række af industrier.

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi er en teknisk videnskabelig grunduddannelse, som varer tre år og udgør den første del af den femårige civilingeniøruddannelse i Kemi og bioteknologi. Du får en høj grad af teoretisk specialisering inden for matematik, fysik og kemi. Denne viden skal du bruge som grundlag for din deltagelse i uddannelsens tekniske og ingeniørvidenskabelige kurser om kemiteknologier, materialer, og design af produktionsprocesser.

Her skal du lære at anvende teori i dit arbejde med at løse aktuelle problemstillinger og så at sige tage kemien ud af forsøgslaboratoriet og ind i den virkelige verden af produkter, processer og materialer.

Globale udfordringer i dit pensum

Kemiingeniører har i deres arbejdsliv typisk en interesse for det, der foregår på molekylær skala, men de bidrager stort set altid i et eller andet omfang til at løse nogle af verdenssamfundets helt store udfordringer. Derfor skal du som studerende lære at designe og kontrollere kemiske produktionsmetoder inden for forskellige anvendelsesområder. I princippet kan du bruge din grundviden om eksempelvis reaktivitet, separation, filtrering og syntese til meget forskelligt ingeniørarbejde lige fra udvikling af nye batterier eller plastikmaterialer til tekstildesign, rensning af drikkevand og lagring af solenergi.

Maria læser til kemi-ingeniør, "der er så mange muligheder for at gøre en forskel"

Mød Maria som på sin uddannelse til kemi-ingeniør kobler 3D-printet mad med frivilligt arbejde og ønsker sig en fremtid, hvor hun hjælper natur og mennesker i den tredje verden. "Ingeniørfaget er i høj grad menneskeligt, og det er fedt, synes jeg, for det sociale betyder meget for mig", siger Maria.

Hverdagen på studiet

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi retter sig direkte mod den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemi og Bioteknologi og tager derfor udgangspunkt i nutidens aktuelle forskning og industrielle udvikling.

Som studerende vil du modtage undervisning på et højt internationalt niveau i både de naturvidenskabelige grundfag, og de teknisk videnskabelige og anvendelsesorienterede ingeniørvidenskabelige fag.

Hvordan skaffer man tilstrækkelige mængder af grøn energi til Apples store datacentre med tusindvise computerservere? Hvordan optimerer man fremstillingen af medicin i store mængder? Kan man fjerne lugt fra landbruget, så naboerne ikke bliver generet? Og rummer kemien måske et svar på, hvordan man kan lagre solenergi.

Stort ingeniørfællesskab

Du bliver en del af et stort fællesskab med i alt cirka 3000 ingeniørstuderende på Aarhus Universitet, og du får din daglige gang på Campus Katrinebjerg, Hangøvej

Her har du adgang til projektarbejdspladser, grupperum og laboratorier døgnet rundt. Til dine projektarbejder vil der være teknisk personale, der kan hjælpe dig med at gennemføre eksperimenter.

Som noget helt særligt har du også mulighed for at flytte en del af dine eksperimenter ud af laboratoriet begrænsede rammer og arbejde med dem i storskala på vores internationalt anerkendte forskningscenter i Foulum.

Innovation og entreprenørskab

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du trænet i at omsætte viden til løsninger, og hele tiden tænke i innovative og nyskabende baner. Dag efter dag vil du komme til at arbejde med ny teknologi som en fuldt integreret del af din undervisning.

Måske derfor findes der blandt ingeniører fra AU succesfulde iværksættere, og det er ikke utænkeligt, at du også får lyst til at starte virksomhed allerede som studerende, eller når du er færdiguddannet.

Karrieremuligheder som civilingeniør i Kemiteknologi

Som civilingeniørstuderende bliver du allerede på bacheloruddannelsen i Kemiteknologi tæt knyttet til Universitetets ingeniørvidenskabelige forskningsområder, og hovedparten af dit projektarbejde på studiet vil fungere som bidrag til forskning.

På den måde opnår du gradvis en viden og rutine, der gør dig i stand til som færdig civilingeniør at arbejde med forskning og udvikling på højeste internationale niveau. Læs mere under punktet Karriere her på siden.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22132

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B

eller

 • Fysik B og Bioteknologi A

eller

 • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

 

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen d. 15/3 kl. 12 middag.

Kvote 2 kriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, altså flere ansøgere som består adgangsprøven, end der er studiepladser, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af disse ansøgere:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsens opbygning

Bachelordelen af civilingeniøruddannelsen indeholder en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, opgaveregning og laboratoriearbejde, hvor du får hands-on erfaring med at bruge din kemitekniske viden

Dine naturvidenskabelige fag vil inkludere matematik og fysik, så du bliver i stand til at beregne dimensioner og modellere dynamikken i kemiske processer. Du skal også have organisk kemi og uorganisk kemi for at kunne arbejde med udvikling af materialer, fysisk kemi for at kunne designe produktionsprocesser samt analytisk kemi, som gør dig i stand til at arbejde med procesoptimering og kvalitetskontrol.

Herudover består uddannelsen af en række forskellige ingeniørvidenskabelige fag, laboratoriearbejde og praktiske øvelsesforsøg, hvor du blandt andet også lærer om udstyr, maskiner og processer der er afgørende for at du kan skabe værdi med din viden – både på molekyleniveau i laboratoriet og i tons-store industrielle produktioner.

 

 

Studieliv

Som studerende på bachelor i Kemiteknologi kommer du på et hold med cirka 30 andre studerende. Derudover får du en tæt kontakt til diplomingeniør- og kandidat studerende inden for det kemiske og bioteknologiske fagområde.

AU-ingeniørenernes særlige kendetegn

På Aarhus Universitet får du som færdig civilingeniør et meget højt fagligt niveau. Men igennem den daglige undervisning på et klassisk universitet opnår du desuden kompetencer uden for fagområdet, som har stor værdi for både din personlige udvikling og dine fremtidige karrieremuligheder.

AU-ingeniører er meget eftertragtede og højt lønnede på det globale arbejdsmarked.

Faglighed i fokus

Aarhus Universitet har i 2016 fået en placering som nummer 98 på Times Higher University Ranking, hvilket er den højeste placering blandt danske universiteter og blandt de 100 bedste i verden.

Et intensivt studieprogram

Du skal på bachelordelen af din civilingeniøruddannelse regne med cirka 24 skemalagte undervisningstimer pr. uge. Herudover skal du sammen med dine medstuderende bruge en del tid på selvstændige studier og laboratoriearbejde for at tilegne dig et højt teoretisk niveau og teknologisk specialisering.

Du kan læse om uddannelsens sammensætning af kurser under Uddannelsens opbygning her på siden. Beskrivelsen af indhold og mål for de enkelte kurser finder du ved at søge i universitetets webbaserede kursuskatalog

Det sociale studieliv

AU Engineering har samlet cirka 3000 studerende med flere velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser (IUG), som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder.

Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet.

AU Engineering har desuden en populær studenterrevy, som opføres i forbindelse med en fest en gang om året.

De ingeniørstuderende har to studenterbarer. Som studerende på Kemiteknologi vil du sikkert mest komme til at besøge den populære Katrines Kælder, der ligger på Katrinebjerg. De fleste store fællesfester på AU Engineering afholdes i studenterbaren på Navitas.

Cirka 35 procent af ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet er kvinder, og 65 procent er mænd. Kønsfordelingen varierer dog fra uddannelse til uddannelse, og på Kemiteknologi er den cirka 50/50.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan for eksempel være i form af et semester på et af vores mange samarbejdsuniversiteter i udlandet, samarbejde med udenlandske virksomheder om studieprojekter eller en sommerskole inden for dit fagområde.

AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.

Følg studielivet på AU

-oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, i overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Du kan også prøve at søge på #auingeniør

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kemiteknologien er en disciplin, som er bredt funderet i industriens behov. Den har i de seneste år fået en voksende betydning for virksomhedernes innovationsevne inden for mange forskellige brancher, og efterspørgslen på kemiingeniører er stor. Du har derfor som færdiguddannet civilingeniør gode muligheder for at vælge en karrierevej, der matcher din faglige specialisering og interesse.

Det åbner mange døre i dit fremtidige arbejdsliv og du vil ofte komme til at beskæftige dig med forskning, udvikling, innovation, rådgivning og ledelse enten i det private erhvervsliv, i det offentlige, eller på et universitet inden for det forskningsområde, du interesserer dig særligt for. Som civilingeniørstuderende har du både på bachelor- og kandidatdelen mulighed for selv at præge din kompetenceprofil og dermed målrette din uddannelse ved at tage kurser på universitetets øvrige fag.

Måske opdager du, at du udover kemiteknologi også interesserer dig for genetik, mikrobiologi, nanovidenskab, økonomi, kommunikation, ledelse eller noget helt andet. Det er en af de klare fordele ved at læse til ingeniør på et klassisk, multifakultært universitet, at du har gode muligheder for at sammensætte fag efter interesse

Kemisk design, produktion og processtyring

Som færdiguddannet civilingeniør i Kemi og bioteknologi kan du få job i mange forskellige typer virksomheder, der arbejder med konvertering af råmaterialer til forbrugsprodukter.

Det kan for eksempel være medicinalindustrien, fødevareindustrien, materialeindustrien eller den kosmetiske industri. Her relaterer de ingeniørmæssige opgaver sig typisk til produktdesign samt procesdesign og kvalitetskontrol.

Hvordan styrer man de individuelle kemiske processer mest optimalt med henblik på at skabe det bedst mulige produkt i den rette mængde med fokus på både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed? Det er et helt centralt spørgsmål for kemiingeniører uanset, om de arbejder med plastic, batterier, olie, biomasse, kosmetik, tøj, farmaceutika eller noget helt andet.

De fleste civilingeniørdimittender kommer til at arbejde i specialistfunktioner med højt videns indhold i jobbet. En del beskæftiger sig- også med personaleledelse, projektledelse og innovationsledelse, hvor de bruger deres generelle teknologiske indsigt og forståelse for omverdenen til at skabe værdi i virksomhederne.

Høj beskæftigelse og god løn

Civilingeniører fra Aarhus Universitet har generelt en meget lav dimittendledighed. De har samtidigt til nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark.

Danmark har en konkurrencedygtig kemisk industri og rådgivningsbranche, som aftager mange af uddannelsens dimittender. Eksempler på store lokale aftagervirksomheder er Dupont, Krüger, Arla, Grundfos og Aarhus Karlshamn, men aftagerfeltet er generelt meget stort og voksende.

En del civilingeniører vælger at forfølge en forskerkarriere, og inden for kemiteknologi er der gode muligheder for at blive ph.d.-studerende på Aarhus Universitet.

Læs meget mere om ingeniørområdet på Aarhus Universitet

Når du klikker på nedenstående link, hopper du videre til andre sider der beskriver ingeniørområdet på Aarhus Universitet og dine muligheder for en karriere som ingeniør.

Er du i tvivl om hvad du skal vælge, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores studievejledning på studievejledning@ase.au.dk, så hjælper vi dig videre.