INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk og spansk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i spansk er en erhvervsrettet uddannelse, som kvalificerer dig til at varetage en bred vifte af kommunikationsopgaver på spansk og dansk i danske virksomheder og organisationer, der samarbejder med Spanien eller Latinamerika, eller i internationale virksomheder og organisationer med spansk som arbejdssprog.

Uddannelsen kan kombineres med et tilvalg i Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

Sprog, tekst og kommunikation

Du arbejder med spansk grammatik og udtale og lærer, hvordan tekster, afhængigt af kontekst, bliver udformet for at overbevise modtageren. Du lærer også at tilpasse kommunikationen efter tekstgenre og til din målgruppe og at anvende strategier, der kan sikre formidlingen mellem kulturer.

Samfund, historie, kultur og erhverv

Du får indsigt i generelle historie- og samfundsforhold i den spansktalende verden samt i samfunds- og kulturforhold, som har betydning for kommunikationen med virksomhedens spansktalende samarbejdspartnere, og du vil tilegne dig viden om erhvervsforhold og om den internationale virksomheds organisering og kommunikation i et dansk-spansk samhandelsperspektiv.

Virksomhedskommunikation

Du arbejder med virksomhedens skriftlige og mundtlige kommunikation på spansk og dansk i relation til alle samarbejdspartnere. Herunder får du indsigt i international markedskommunikation, kultur- og medieteori og du lærer om forbrugertyper, -trends og – adfærd. Du kommer til at udføre markedsundersøgelser, planlægge reklamekampagner og udarbejde kampagnemateriale. Du vil også lære, hvordan virksomheder kommunikerer om økonomiske, juridiske eller tekniske emner og benytter sig af bestemte tekstgenrer.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk har du mulighed for at læse videre på en række relevante kandidatuddannelser. Du kan f.eks. læse på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan også give dig jobmuligheder eksempelvis inden for marketing, i PR- og kommunikationsafdelinger eller i sprog- og kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer både i Danmark og i udlandet.

 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22732

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2 

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier.  Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier 

 • Spansk A-niveau med karak. min. 10 eller over A-niveau
 • Studierelevant udlandsophold min. ½ år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant udlandsophold min. 1 år (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden)
 • Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år (Erhvervserfaringen skal omfatte lønnet arbejde af gennemsnitligt 30 timer ugentligt og være studierelevant)
 • Studierelevant videregående uddannelse
 • Meritgivende videregående uddannelse

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Under tilvalg har du mulighed for at vælge i mellem Strategisk kommunikation i organisationer eller Engelsk virksomhedskommunikation.

 

 

Studieliv

International virksomhedskommunikation i spansk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdtimer. I forelæsningerne introducerer underviseren f.eks. til teorier, metoder eller gennemgår andet fagligt stof. I holdtimerne arbejder du med øvelser i relation til de områder, der er behandlet i forelæsningerne, laver mundtlige præsentationer, diskuterer stoffet, og har mulighed for at stille spørgsmål og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semestret.

Du bliver også del af en studiegruppe, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med stoffet, forbereder oplæg og skriftlige opgaver og hvor I giver hinanden sparring.

Her kan du se et eksempel på en typisk uge for 1. semester på International virksomhedskommunikation i spansk:

Mandag
8-10      Sprog og kommunikation I, forelæsning: grammatik og fonetik
10-12    Videnskabsteori og -metode, forelæsning
12-16    Forberedelse - individuelt og i studiegrupper 

Tirsdag
10-12    Sprog og kommunikation I, holdundervisning: grammatik og fonetik
13-15    Historie, samfund og kultur i Spanien: forelæsning
15-17    Forberedelse - individuelt og i studiegrupper

Onsdag
8-10     Sprog og kommunikation I, mundtlighed og skriftlige genrer: forelæsning
10-12   Projektpræsentationer i Videnskabsteori og –metode
12-17   Forberedelse - individuelt og i studiegrupper

Torsdag
10-12   Sprog og kommunikation I, mundtlighed og skriftlige genrer: holdundervisning
13-14   Historie, samfund og kultur i Spanien: holdundervisning
14-17   Forberedelse - individuelt og i studiegrupper

Fredag
8-9       Historie, samfund og kultur i Spanien: forelæsning
9-10     Historie, samfund og kultur i Spanien: øvelsesarbejde i studiegrupper
10-11   Historie, samfund og kultur i Spanien: forelæsning
11-15   Forberedelse, individuelt og i studiegrupper

Det sociale studieliv

Studielivet stopper ikke, når du holder fri. Det fortsætter i de sociale og faglige foreninger, og du kan blandt andet deltage i:   

 • Fagudvalget: Fagudvalget er de studerendes talerør, hvor du blandt andet kan få indflydelse på dit og dine medstuderende studiemiljø.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 

Læs i udlandet

Som studerende på International virksomhedskommunikation i spank har du mulighed for at tage på udveksling i et spansktalende land på 4. semester.Der er rigtig mange fordele ved at benytte sig af denne mulighed, eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, øget dine interkulturelle færdigheder og får en international forståelse som vil kunne omsættes til kvalifikationer, der efterspørges i erhvervslivet.

Spansk og Aarhus Universitet som helhed har udvekslingsaftaler med universiteter i Spanien og i udvalgte latinamerikanske lande.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en uddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk er du i stand til at varetage kommunikationsopgaver i danske og internationale virksomheder med berøring til de spanske sprogområder. Du kan blandt andet komme til at arbejde med kommunikationen til kunderne, leverandører eller pressen.

Flere kandidater arbejder eksempelvis med at producere brochurer, tekster til virksomhedens hjemmeside eller oplæg til reklametekster. Mange finder job som administrative medarbejdere, projektledere eller oversættere, mens andre sidder i virksomhedernes kommunikations- og salgsafdelinger.   

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i spansk skal du vælge et tilvalg. Du kan vælge imellem:

 • Strategisk kommunikation i organisationer
 • Engelsk virksomhedskommunikation

På tilvalget i Strategisk kommunikation i organisationer specialiserer du dig i styring, planlægning og implementering af intern og ekstern kommunikation i virksomheder og andre organisationer, der agerer internationalt, f.eks. myndigheder, institutioner og NGO’er. Undervisningen foregår på dansk og eventuelt engelsk.

På tilvalget i Engelsk virksomhedskommunikation specialiserer du dig i engelsk og i virksomheders og organisationers engelsksprogede kommunikation, herunder PR og markedskommunikation, i en international og global kontekst. Undervisningen foregår på engelsk.

Kandidat

De fleste bachelorer i International virksomhedskommunikation i spansk vælger også at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i spansk, hvor du opnår kompetencer til at planlægge, lede og varetage højt specialiserede kommunikations- og formidlingsopgaver i private og offentlige virksomheder og organisationer.
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, som giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kompetence samt kulturforståelse i et globaliseringsperspektiv.