Aarhus Universitets segl

Forretningsudvikling
(Business Development), BDE

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget   
Undervisningssprog | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22957

Diplomingeniøruddannelsen i forretningsudvikling (Business Development), BDE handler om opstart, udvikling og forandring af virksomheder. Du arbejder med områder som innovation, forretningsudvikling, ledelse og iværksætteri.

Introduktion

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle nye produkter, tekniske løsninger og forretningsidéer. Uddannelsen kombinerer en bred indsigt i forskellige fysiske og digitale teknologier med indsigt i forretningsforståelse og ledelse.

Du får en tværfaglig forståelse for det at opstarte, drive og udvikle en virksomhed, der samtidig har fokus på optimering af ressourceforbruget og understøttelsen af en mere bæredygtig fremtid.

Hverdagen på BDE

Undervisningen på BDE er baseret på projektarbejde i grupper, holdundervisning og gæsteundervisere fra erhvervslivet. Uddannelsen fokuserer meget på din personlige udvikling. Gennem hele uddannelsen bliver du coachet af erhvervspsykologer m.fl., og dialog og samtale er en vigtig del af hele studieforløbet.

Gennem hele studiet kombineres undervisningen med forskellige projekter i tæt samarbejde med virksomheder, der står overfor konkrete problemstillinger. På hvert semester kommer du til at arbejde med en ny virksomhed. Her kan du trække på virksomhedens viden, og du har samtidig mulighed for at anvende en lang række ressourcer, værksteder og laboratorier på universitetet til at løse opgaven. Du får altså hands on erfaring med at afprøve de ting, du lærer, i praksis, og du får udviklet din evne til at arbejde i teams med andre.

Uddannelsen har fokus på at styrke din evne til at arbejde med kreative og innovative processer, hvor du lærer at samarbejde med vidt forskellige mennesker med udgangspunkt i problemstillinger og teknologiernes muligheder. Du lærer at gå analytisk til værks og træffe sikre beslutninger ud fra gennemarbejdede analyser og forståelse for data.

Opstart af egen virksomhed

BDE foregår på AU Herning, hvor du har mulighed for at starte din egen virksomhed op i iværksættermiljøet Business Factory. Her kan du låne kontorfaciliteter, få rådgivning og vejledning og drive din forretning under studiet.

Det tekniske fagområde

Dette giver dig erfaring i at arbejde med fysisk og digital produktudvikling. Herunder bl.a.:

 • Anvendelse af 3D-designværktøjer.
 • Fremstilling af fysiske og digitale prototyper.
 • Udvikling af løsninger, som kan interagere med hjemmesider og mobile apps.
 • Udvikling af mekaniske produkter, elektroniske styringer og Internet of Things (IoT).
 • Digitalisering og anvendelse af kunstig intelligens.
 • Automatisering og intelligente styringer af industrielle anlæg.

Det forretningsmæssige fagområde

Dette giver dig viden og erfaringer med bl.a.:

 • Markedsføring og markedsanalyser.
 • Økonomi og driftsøkonomiske analyser.
 • Strategi og investeringsanalyser.
 • Projektledelse og projektstyring.
 • Innovationsledelse.
 • Forhandlingsteknik.
 • Personlig kommunikation og udvikling.

Karrieremuligheder

Du vil efter endt studie have jobmuligheder inden for alt fra teknologiudvikling og design af nye produkter til projektstyring, ledelse, forretningsskabelse og iværksætteri. Du har også mulighed for at søge ind på en række kandidatuddannelser inden for dit eget interesseområde – f.eks. civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling.

Visninger
Martin og Zenia fortæller om, hvorfor de valgte uddannelsen, og hvilke døre uddannelsen har åbnet efterfølgende.

Gense oplæggene fra Åbent Hus 2024

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Forretningsudvikling (Business Development), BDE:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik B
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Engelsk B
 • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik B
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Iværksætteri, videregående uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område, højskole med relevante fag inden for fx business, erhvervsarbejde inden for regnskab eller marketing.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her

Forventningsafstemmende samtale
Du har mulighed for at få en forventningsafstemmende samtale med uddannelsen, hvis du har søgt optagelse i kvote 2.  Formålet med samtalen er at give dig et indblik i studiet og studiestedet samt at afklare, hvilke forventninger der er til dig som studerende, og hvilke forventninger du har til det at studere Forretningsudvikling (Business Development), BDE. Til samtalen har du også mulighed for at får svar på eventuelle spørgsmål, du har om studiet og studiestedet.

Samtalen er valgfri, og vi forventer at den foregår i april eller maj enten ved et fysisk fremmøde på studiestedet eller via et online møde.

Bemærk, at den forventningsafstemmende samtale ingen indflydelse har på dine chancer for at blive optaget.


Uddannelsens opbygning

BDE-studiet består både af obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag skal give dig en række grundlæggende færdigheder inden for den tekniske og den forretningsmæssige verden.

Valgfagene derudover giver dig mulighed for at tilpasse uddannelsen til dine egne ønsker og behov. Der vil både være tekniske og ikke-tekniske valgfag, som du har mulighed for at tage på AU Herning. Nogle af disse valgfag kan også tages som ”Summer school” i Danmark eller ved et universitet i udlandet, hvis du har lyst til det. Der er reserveret et helt semester kun med valgfag, hvor du har mulighed for at rejse og søge inspiration udefra, hvis du ønsker det.

På det tekniske fagområde vælger mange enten at specialisere sig inden for fag, der understøtter fysisk produktudvikling eller digital produktudvikling. Ved fysisk produktudvikling kan det være fag som materialelære, mekaniske konstruktioner eller CAD-simuleringer, du vælger. Ved digital koncept- og produktudvikling kan det f.eks. være inden for webudvikling, digitalisering eller intelligente styringer. Mulighederne er mange, og kombinationerne ligeså.

De mere merkantile og forretningsmæssige valgfag kan være alt fra forhandlingsteknik, kvalitetsledelse til innovation og udvikling af nye forretningsmodeller. På dette område er der rigtig mange valgmuligheder.

Som forretningsudvikler skal du have en god forståelse for, om et produkt rent teknisk kan laves. Du skal også vide, om det er noget, kunderne har en interesse i at købe, og om det økonomisk kan betale sig for en virksomhed at producere og sælge. Første semester søger at give dig en grundlæggende forståelse for de to sidste spørgsmål gennem fagene markedsføring, driftsøkonomi og markedsanalyse. Du får også matematik og statistik på første semester, der skal danne fundamentet for de tekniske fag, du får på 2. og 3. semester inden for fysik, konceptudvikling og produktudvikling. Disse fag skal være med til at undersøge, om en idé også rent teknisk kan laves. Fra 3. semester og frem begynder du at specialisere dig via valgfag inden for de områder, der er nævnt ovenfor.

Et helt centralt punkt i din faglige udvikling på de første semestre understøttes af fagene PKO (personlig og social kompetenceudvikling) og projektledelse. Fagene skal styrke dine evner til forstå dig selv som person og til at forstå, hvordan du optimerer dine egne og andres ressourcer i et projektsamarbejde. Det giver dig nogle grundlæggende færdigheder inden for ledelse og håndtering af ofte meget forskelligartede gruppemedlemmer/projektmedarbejdere.

Når du er færdig med de to første år af studiet, skal du ud og arbejde i en virksomhed i (lønnet) praktik i et halvt år. Nogle vælger virksomheder, de efterfølgende gerne vil skrive bachelorprojekt for, og andre vælger virksomheder, hvor de håber at kunne blive ansat efter endt studie. Du vælger helt selv, hvilken virksomhed det skal være. Der er selvfølgelig også mulighed for at opstarte din egen virksomhed i din praktik eller vælge en virksomhed i udlandet, hvis du har lyst til det.

Det sidste halve år på studiet bruger du på at skrive dit bachelorprojekt for en virksomhed efter eget valg. Når du så efter 3,5 år er færdig med studiet, kan du se tilbage på en tid, hvor du har nået at arbejde med op til syv (eller flere) forskellige virksomheder.    

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende på BDE og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på BDE

Undervisningen på BDE-studiet er baseret på en høj grad af inddragelse og involvering fra de studerende, så du skal forvente at deltage aktivt i størstedelen af lektionerne. Undervisningen varierer meget, og du kommer blandt andet til lave forsøg og holde oplæg sammen med din læsegruppe. I de såkaldte LOOP-projekter (virksomhedsprojekter) skal du og din gruppe løse et konkret problem for en eksisterende virksomhed.  

BDE er et fuldtidsstudie, hvor du bruger meget tid på både undervisning og forberedelse både alene og i læsegrupper og ikke mindst i projektgrupper. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på BDE-studiets første semester.

Mandag
8-12: Anvendt Matematik
12-16: Læsning  

Tirsdag
8-12: Afsætningsøkonomi
12-14: Personlige og Sociale Kompetencer
14-17: Arbejde med projekt 

Onsdag
8-12: Virksomhedsøkonomi
12-14: Arbejde med projekt
14-17: Læsning  

Torsdag
8-14: Anvendt Matematik
14-16: Løsning af opgaver  

Fredag
8-12: Projekt: Markedsanalyse og Metode
12-15: Arbejde med projektgruppe
15-18: Fredagsbar

Mød de studerende

Overvejer du at læse i Herning? Mød nogle af vores studerende, som fortæller om deres studier, drømme og ambitioner.  

Det sociale studieliv på BDE

Når du ikke arbejder på dit sidste nye produkt, kan du deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, som findes i Herning.  

BDE-foreningen 
Foreningen laver faglige og sociale arrangementer for studerende og færdiguddannede på BDE.  

Student Activity Association (SAA) 
SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen tilbyder eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer.  

Fredagsbar 
Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier.  

IDA
Ingeniørforeningen afholder desuden en række events af såvel social som faglig karakter – og som BDE studerende er der gratis medlemskab i IDA det første år. Herefter betaler du kun 120,- kr. pr. semester.

Læs i udlandet

På BDE er det oplagt at tage et semester i udlandet. Det kan foregå som praktikant i et udenlandsk firma, eller ved at du tager kurser på et universitet i udlandet. På den måde forbedrer du dine sproglige evner, og du lærer at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Herning

Herning er kendt for at huse store koncert- og sportsbegivenheder, men Herning er meget mere end det. I Herning er tæt på hver 5. indbygger studerende enten på ungdoms- eller videregående uddannelser – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. I Herning er naturen lige uden for døren, og der er etableret fine badestrande ved søerne kun en cykeltur væk fra universitetet. Når du skal starte på dit studie i Herning, skal du ikke bekymre dig om tag over hovedet, Herning Kommune har nemlig et stort udbud af studieboliger. Her kan du bo i topmoderne lejligheder/studieboliger på 1-2 værelser til en lav husleje, og flytter du mere end 30 km for at komme til dit studie i Herning, så kommer du forrest i køen. Der er mere end 20 barer, cafeer og gå-i-byen steder i Herning, samt kulturelle arrangementer hele året rundt – lige fra store koncerter med internationale navne i Boxen til mindre koncerter på det lokale spillested Fermaten.

Følg hverdagen på AU Herning på Instagram


Mød de studerende

Visninger
Start din egen virksomhed, mens du læser. Hør Lasse fortælle om mulighederne for at starte sin egen virksomhed som en del af Diplomingeniør i Forretningsudvikling uddannelsen.

Karriere

I løbet af dit studie bliver du god til at se og skabe nye muligheder. Du formår at spotte kundens behov og derefter at opfylde det. Du lærer at designe og udarbejde nye produkter og markedsføre dem i overensstemmelse med virksomhedens strategi. 

Når du vælger en karriere som professionel forretningsudvikler med et stærkt teknisk fundament som ingeniør, åbner du samtidig en masse forskellige døre til en mangfoldighed af jobs. Det kan være specialist jobs, hvor du bruger din tekniske viden til at udvikle fremtidens produkter og serviceydelser inden for dit fagområde. F.eks. udvikler i en R&D-afdeling, salgskonsulent eller medarbejder i en rådgivende ingeniørvirksomhed.

Hovedparten af de jobs du vil kunne varetage er inden for det ledelsesmæssige område. Typisk starter du din karriere som projektleder, og avancerer videre til produktionsansvarlig, udviklingschef, CEO, CTO, innovationsleder eller f.eks. produktchef. En del færdige BDE’ere bliver selvstændige og leder af egen virksomhed – virksomheder som ofte startes op allerede under studiet.

Bliv civilingeniør

Når du har afsluttet dit BDE-studie, kan du vælge at læse videre f.eks. på kandidatuddannelsen til civilingeniør på Teknologibaseret Forretningsudvikling, som også udbydes i Herning.


Studiekammerater fra AU i Herning fik millioninvestering i Løvens Hule

Anna Grantland og Martin Høegs virksomhed Locked startede som et studieprojekt ved Aarhus Universitet i Herning. Nu har de tidligere studerende bag virksomheden fået to investorer fra Løvens Hule med ombord.

I 2018 bestemte et par studerende ved Aarhus Universitet i Herning sig for, at de ville skabe unikke escape room-oplevelser og stiftede virksomheden Locked i forbindelse med et studieprojekt.

Nu har Locked fået de to rutinerede iværksættere Jan Lehrman og Mia Wagner med i virksomheden efter et besøg i DR’s iværksætterprogram Løvens Hule.

Her pitchede de to Locked-stiftere Anna Grantland og Martin Høeg deres virksomhed, som tilbyder escape room-oplevelser med fokus på teambuilding målrettet familier, vennegrupper og arbejdspladser.

I programmet blev Mia Wagner og Jan Lehrmann så imponerede af de to stiftere og deres forretningsmodel, at ”løverne” valgte at gå sammen om en investering på én million kroner til de unge iværksættere, der dimitterede som diplomingeniører i forretningsudvikling (BDE) i 2020.
 

”Vi har nok knoklet mere end 50 timer om ugen
ved siden af studiet de første par år"


Fik støtte fra universitetet
Allerede under studiet voksede Locked til et millionforetagende for de tidligere studerende, der fik idéen til virksomheden, da Anna Grantland og Martin Høeg i forbindelse med et studieprojekt satte sig for at undersøge trends inden for oplevelsesøkonomi rundt omkring i verden

Under researchen støtte de på fænomenet escape rooms og vurderede, at der var et uudnyttet potentiale i Danmark på området, og hurtigt kastede de sig ud i at bygge den første Locked-lokation i Herning.  

Iværksætterne var midtvejs på BDE-studiet, da de startede virksomheden, og det har til tider været en udfordring at kombinere iværksættertilværelsen med at være universitetsstuderende, mener Martin Høeg i dag.

”Vi har nok knoklet mere end 50 timer om ugen ved siden af studiet de første par år, men samtidig har vi haft gavn af de kompetencer og den støtte, som BDE-uddannelsen og Aarhus Universitet har givet os,” siger iværksætteren.

Medstifteren fremhæver, at BDE-uddannelsen har bestået af en god kombination af teori og praksis, fordi iværksætterne bl.a. selv har fået lov at at skabe det praksisnære ved at drive Locked som en del af et studieprojekt.

”Samtidig har flere kompetente undervisere stået klar til sparring omkring vores virksomhed. Dér har vi virkelig oplevet nogle engagerede mennesker indimellem,” siger Martin Høeg.

Stifterne af Locked har desuden aktivt benyttet universitetets iværksættertilbud under studiet og har haft fast kontor på Business Factory ved AU i Herning, der er et iværksætterhub, hvor studerende kan få tildelt kontorfaciliteter og modtage sparring på deres forretning ved siden af studiet.

50.000 besøgende
I dag har Locked eget hovedkontor i Herning. Virksomheden har 25 ansatte og har haft mere end 50.000 besøgende gennem virksomhedens fem fysiske escape rooms, mens det seneste regnskab viste et millionoverskud. 

En sjette Locked-location er under udarbejdelse i Aarhus, og det er kun begyndelsen, efter at de to ”løver” er trådt ind i virksomheden, lover Martin Høeg.

”Vores ambition er inden for de næste to år at have ti afdelinger fordelt over hele landet,” siger iværksætteren.