Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DRAMATURGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,7 (Standby: 6,4)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Dramaturgi er studiet af teater i alle former og afskygninger. Du studerer teatrets udtryk og rolle i skiftende kulturelle sammenhænge fra antikken og frem til i dag. Fra klassiske dramatekster og historiske kilder, til aktuelle teaterbegivenheder i institutions-, avantgarde- og gadeteater, til underholdningsformater i gamle og nye medier. Studiet beskæftiger sig også med teatrets samfundsmæssige rolle og økonomiske og juridiske betingelser, og med hvordan teater kan anvendes pædagogisk i forskellige sammenhænge.

Uddannelsens indhold

I løbet af studiet kommer du til at arbejde med teaterhistorie, analysere dramaer og teaterforestillinger, og opbygge indsigt i teaterteorier, kulturpolitik og humanistisk forskning. Du kommer også til at afprøve og reflektere over forskellige skuespilteknikker, instruktionsmetoder og tilgange til produktionsdramaturgi, og du organiserer teaterprocesser sammen med dine medstuderende. I løbet af uddannelsen bliver du trænet i at analysere kritisk og kreativt, at facilitere og skabe sammenhæng i komplekse processer og opgaver, og i at formidle teaterformer og –praksisser både mundtligt, skriftligt og ”på gulv”.

Hverdagen på Dramaturgi

Undervisningen på Dramaturgi bygger på forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Noget af undervisningen foregår som praktisk teaterarbejde i teatersalene på Kasernen ved Aarhus Universitet. Uddannelsen bygger også på en hel del selvstændig læsning, arbejde med øvelser og andre studieaktiviteter uden for undervisningen. I løbet af uddannelsen kommer du til at gå en masse i teatret med dine medstuderende, og der vil også være mulighed for at deltage i studieture til udlandet.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver de grundlæggende kvalifikationer, der skal til for at fungere som dramaturg, teaterpædagog eller projektmedarbejder i kulturbranchen.

Som bacheloruddannet i Dramaturgi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Dramaturgi, som kan give dig jobmuligheder som dramaturg i teaterverdenen eller inden for radio, tv eller film. Du kan også arbejde som underviser i drama, fx på gymnasiet eller på højskoler, eller du kan arbejde med administration, PR og projektledelse i kulturinstitutioner og i kulturprojekter.

I kombination med andre fag finder flere kandidater også beskæftigelse i den private sektor, fx inden for turismebranchen, reklamebranchen, kulturjournalistik, og i forskellige former for kreative industrier og konsulentvirksomhed.

Tjek om Dramaturgi er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22215

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Dramaturgi giver dig både en teoretisk og praktisk tilgang til teatrets verden. Du bliver indført i teatrets historie og kulturelle position i samfundet. Ved hjælp af teoretiske værktøjer lærer du at analysere og evaluere dramatiske tekster og præstationer på de skrå brædder. Du får indsigt i teatrets forskellige processer og arbejdsmetoder, og du kommer til at prøve kræfter med at opsætte en teaterproduktion.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Dramaturgi

Nedenfor kan du se et eksempel for en typisk uge på 1. semester på Dramaturgi. Studiet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem skemalagt undervisningstid og rammesatte, selvstændige eller gruppestyrede studieaktiviteter, som indbefatter læsning, øvelser, projekter, studiegruppemøder mv. Noget som direkte forberedelse eller opfølgning på undervisningen, andet selvvalgt ud fra dine personlige læringsmål og interesser.

I undervisningen på Dramaturgi præsenterer din underviser dagens emne med afsæt i læste tekster og gennemførte øvelser, og til instruktortimerne er der rum til at diskutere emnerne mere grundigt med dine medstuderende. Du bliver også del af en læsegruppe, hvor I skal forberede oplæg og eventuelt sparre sammen i forbindelse med eksamen. 

Den skemalagte undervisning udgør på den måde kun en del af det faglige studieliv, i det en stor og vigtig del af læringen ligger i den tilegnelse af viden og erfaring, du opnår gennem læsning og andre studieaktiviteter. Det indebærer også, at du bliver god til at planlægge din tid, samt vælge og prioritere opgaver ift. dine faglige og personlige mål.

Mandag:
9-11 Læsegruppemøde om teaterkonventioner i det Elizabethanske teater
11-14 Forelæsning i Teaterhistorie 1: Elizabethansk teater
14-18 Læsning af dramatekst og sekundærlitteratur til værkanalyse 1: Henry V

Aften: Svalegangen, teaterforestilling: Den Grønlandske Mand

Tirsdag:
9-12 Arbejde med analyse af Henry V til værkanalyse 1
13-14 Forberedelse af dramaøvelse til teaterpraksis 1
14-17 Forelæsning i Værkanalyse 1: Shakespeares Henry V

Aften: Film – Henry V af Kenneth Brannagh

Onsdag:
9-15 Undervisning i Teaterpraksis 1: facilitering af improvisation
15-17: Refleksionsopgave teaterpraksis 1: den gode facilitator

Aften: Madklub

Torsdag:
9-11 Læsning af kilder og teaterteori om fransk klassicisme
12-14 Forbered oplæg til instruktortime i teaterhistorie 1                            
14-17 Instruktor i Teaterhistorie 1: teaterkonventioner i fransk klassicisme

Aften: Kulturpolitisk debataften om fremtidens scenekunst på Godsbanen

Fredag:
9-12 Læsning af tekstudkast og forberedelse af dramaturgisk respons til værkanalyse 1:   
12-15 Instruktor i Værkanalyse 1: Øvelser i dramaturgisk respons
15-19 Fredagsbar

Fysiske rammer

På Dramaturgi får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra de andre æstetiske fag Litteraturhistorie, Kunsthistorie, Musikvidenskab, Æstetik og Kultur samt Retorik.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Det sociale studieliv på Dramaturgi

Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt tværæstetisk og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger:

 • Visir: Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 
 • Kasernebaren: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende.
 • Peripeti: Ordet peripeti betegner et vendepunkt indenfor dramaturgien. Det er også navnet på et tidsskrift for dramaturgiske studier, der sætter fokus på teaterkunsten og er et mødested for teaterinteresserede.  
 • KaserneRevyen: KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen. 

Læs i udlandet

På Dramaturgi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at benytte nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som dramaturg afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Dramaturgi får du kendskab til teatrets historie, og du lærer at håndtere og vurdere scenografi, instruktion og opsætning. Du får stor erfaring med at analysere virkemidlerne i produktionen af teateropsætninger, og du bliver god til at formidle, organisere og samarbejde. Under studiet opbygger du en forståelse for kulturens plads i samfundet og igennem studier af dramatiske værker, får du en stærk analytisk sans. 

Kandidater i Dramaturgi arbejder typisk som undervisere, projektledere, dramaturger på teatre eller i andre kulturinstitutioner. Det er også muligt at komme til at arbejde med kommunikation på eksempelvis et reklamebureau. 

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i Dramaturgi skal du vælge et tilvalgsfag. Andre studerende på Dramaturgi har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Journalistisk formidling 

Kandidat

De fleste bachelorer i Dramaturgi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver særlige tilvalgsfag, men du kan eksempelvis vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Dramaturgi, som er en fortsættelse af bacheloruddannelsen. Her får du udbygget din dramaturgiske viden, mens du samtidig bliver trænet i at foretage en kritisk vurdering af de forskellige teorier, som du benytter.
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at studere de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du får mulighed for at bygge videre på din dramaturgiske viden, samtidig med at du opøver journalistiske færdigheder.