Aarhus Universitets segl

DRAMATURGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22215

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Dramaturgi er studiet af scenekunst i alle former og manifestationer: teater, dans, performance og teatrale begivenheder, som er iscenesat for et publikum. Du studerer scenekunstens udtryk og rolle i skiftende kulturelle sammenhænge fra antikken til dagens kunstscener. Fra klassiske dramatekster og historiske kilder, til aktuelle teaterbegivenheder i institutions- og avantgardeteater, aktivisme og performance, til underholdningsformater i gamle og nye medier. Studiet beskæftiger sig med scenekunstens samfundsmæssige rolle, med dens kulturpolitiske betingelser, med hvordan dramaturgiske redskaber kan anvendes pædagogisk, og hvordan scenekunst virker som æstetisk sansning.

Uddannelsens indhold

På bacheloruddannelsen i Dramaturgi arbejder du med teaterhistorie, analyserer manuskripter og forestillinger, og opbygger indsigt i forskellige dramaturgier, teaterteorier, kulturpolitik og humanistisk forskning. Du kommer også til at afprøve og reflektere over forskellige skuespilteknikker, instruktionsmetoder og tilgange til produktionsdramaturgi, og du organiserer teaterprocesser sammen med dine medstuderende. Du bliver desuden trænet i at analysere kritisk og kreativt, at facilitere og skabe sammenhæng i komplekse processer og opgaver, og i at formidle teaterformer og –praksisser både mundtligt, skriftligt og som reflekteret teaterpraksis.

Hverdagen på Dramaturgi

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Dramaturgi bygger på forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Det er en teoretisk uddannelse, men teorien sættes i spil og afprøves i praksis i teatersalene på Kasernen ved Aarhus Universitet. Du skal være forberedt på en stor del selvstændig teorilæsning og gruppebaseret undervisningsforberedelse samt arbejde med øvelser og andre studieaktiviteter. I løbet af uddannelsen kommer du til at gå i teatret og til danse- og performanceforestillinger med dine medstuderende, og der vil være ekskursioner til scenekunsthuse rundt om i landet.

Karrieremuligheder

Studiet giver de grundlæggende kvalifikationer, der skal til for at fungere som kritisk og kreativ dramaturg, teaterpædagog eller projektmedarbejder i kunst- og kulturbranchen.

Med bacheloruddannelsen i Dramaturgi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Dramaturgi, som kan give dig jobmuligheder som dramaturg i teaterverdenen eller i medievirksomheder inden for radio, tv, film og spil. Du kan også arbejde som underviser i drama, fx på gymnasiet eller på højskoler, eller du kan arbejde med administration, PR og projektledelse i kulturinstitutioner og i kulturprojekter.

I kombination med andre fag finder flere kandidater også beskæftigelse i den private sektor, fx inden for turismebranchen, reklamebranchen, kulturjournalistik, og i forskellige former for kreative industrier, procesledelse og konsulentvirksomhed.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Dramaturgi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Dramaturgi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på teater, drama og scenekunst, relevant erfaring med opsætning af teater, scenografi eller instruktion, videregående uddannelse inden for drama/teater.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Dramaturgi giver dig både en teoretisk og praktisk tilgang til scenekunst. Du bliver indført i teatrets historie og kulturelle position i samfundet. Ved hjælp af teoretiske værktøjer lærer du at analysere og evaluere dramatiske tekster og får forståelse for både teksters og forestillingers dramaturgiske opbygning. Du får indsigt i scenekunstens forskellige processer og arbejdsmetoder, og du kommer til at prøve kræfter med at opsætte en teaterproduktion.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Dramaturgi

Nedenfor kan du se et eksempel for en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Dramaturgi. Studiet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem skemalagt undervisningstid og rammesatte, selvstændige eller gruppestyrede studieaktiviteter, som indbefatter læsning, øvelser, projekter, studiegruppemøder mv. Noget som direkte forberedelse eller opfølgning på undervisningen, andet selvvalgt ud fra dine personlige læringsmål og interesser.

I undervisningen på bacheloruddannelsen i Dramaturgi præsenterer din underviser dagens emne med afsæt i læste tekster og gennemførte øvelser, og til instruktortimerne er der rum til at diskutere emnerne mere grundigt med dine medstuderende. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I skal forberede oplæg og eventuelt sparre sammen i forbindelse med eksamen. 

Den skemalagte undervisning udgør på den måde kun en del af det faglige studieliv, idet en stor og vigtig del af læringen ligger i den tilegnelse af viden og erfaring, du opnår gennem læsning og andre studieaktiviteter. Det indebærer også, at du bliver god til at planlægge din tid, samt vælge og prioritere opgaver ift. dine faglige og personlige mål.

Mandag:
9-11 Studiegruppemøde om teaterkonventioner i det Elizabethanske teater
11-14 Forelæsning i Teaterhistorie 1: Elizabethansk teater
14-18 Selvstændig læsning af tekster om teatersemiotik til dramaturgisk videnskabsteori

Aften: Svalegangen, teaterforestilling med studiekammeraterNo Regrets

Tirsdag:
9-12 Øvelse i anvendelse af teatersemiotik til dramaturgisk videnskabsteori
13-14 Forberedelse af dramaøvelse til Teaterpraksis 1
14-17 Forelæsning om teatersemiotik i dramaturgisk videnskabsteori

Onsdag:
9-15 Undervisning i Teaterpraksis 1: Facilitering af forumteater
15-17: Refleksionsopgave Teaterpraksis 1: Den gode facilitator

Torsdag:
9-11 Selvstændig læsning af kilder og teaterteori om fransk klassicisme
12-14 Forberedelse af oplæg til instruktortime i Teaterhistorie 1                            
14-17 Instruktor i Teaterhistorie 1: Teaterkonventioner i fransk klassicisme

Aften: Kulturpolitisk debataften om fremtidens scenekunst på Godsbanen

Fredag:
9-12 Selvstændig læsning af tekstudkast og forberedelse af dramaturgisk respons til Værkanalyse 1:   
12-15 Instruktor i Værkanalyse 1: Øvelser i dramaturgisk respons
16-22 Fredagsbaren er åben

Fysiske rammer

På bacheloruddannelsen i Dramaturgi får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned ad studerende fra de andre æstetiske fag Litteraturhistorie, Kunsthistorie, Musikvidenskab, Æstetik og Kultur samt Retorik.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Det sociale studieliv på Dramaturgi

Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt tværæstetisk og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger:

 • Visir: Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 
 • Kasernebaren: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende.
 • Peripeti: Ordet peripeti betegner et vendepunkt indenfor dramaturgien. Det er også navnet på et tidsskrift for dramaturgiske studier, der sætter fokus på teaterkunsten og er et mødested for teaterinteresserede.  
 • KaserneRevyen: KaserneScenen har to sale, som studerende kan booke uden for undervisningen. Her foregår den årlige KaserneRevy. Så hvis du er til selvstændige teateropgaver og har lyst til at samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der samler studerende på Kasernen og deres fælles kræfter, idéer og kunnen. 
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening, som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Dramaturgi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at benytte nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som dramaturg afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Kandidater i Dramaturgi arbejder typisk som undervisere, projektledere, dramaturger på teatre, medievirksomheder, film og TV (sparringspartnere i forestillingsproduktion, repertoire eller manuskriptudvikling) eller som konsulenter, undervisere og ledere i andre kulturinstitutioner. Det er også muligt at komme til at arbejde med kommunikation på eksempelvis et reklamebureau. 

Tilvalg

På sidste år af bacheloruddannelsen i Dramaturgi skal du vælge et tilvalgsfag. Andre studerende på Dramaturgi har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Journalistisk formidling 

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Dramaturgi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver særlige tilvalgsfag, men du kan eksempelvis vælge: