Aarhus Universitets segl

Arbejdet med data er til stede i alle brancher og industrier, så man kan få lov at arbejde i præcis det felt, man synes er mest interessant

Med en uddannelse i datavidenskab åbner man op for mange potentielle jobmuligheder. Datavidenskab er en uddannelse, der fokuserer på problemløsning og analyse, i højere grad end på udenadslære. Disse værktøjer, kan man som uddannet datavidenskaber gør brug af i mange forskellige brancher. Nicoline forklarer, hvordan de mange jobmuligheder på den anden side af uddannelsen, var det, som hun fandt særligt tiltalende ved datavidenskab.

"Så er man ikke var låst i en jobtype resten af sit liv. Arbejdet med data findes i alle brancher og industrier, så man kan få lov at arbejde i præcis det felt man synes er mest interessant"

Datavidenskab dækker over både indsamling, analyse, udvikling og kommunikation, så alt efter hvilken virksomhed eller industri man arbejder i, kan ens rolle være mere eller mindre specifik inden for de forskellige områder.

Data til at forbedre folkesundheden

Selvom jobmulighederne efter studiet i datavidenskab er mange, er Nicoline helt klar over, hvilken retning hun vil i efter studietiden. Hun vil arbejde med bioinformatik og forståelsen af biologiske data. Her kan hun arbejde med spørgsmål vedrørende folkesundheden og bruge data til at analysere hvordan sygdomme opstår, hvem der er i risikogruppen og dermed arbejde på hvordan vi forbedrer den generelle sundhed i Danmark.

"Hvis vi forstår vores sygdomme og deres risikofaktorer bedre, så kan vi bruge data præventivt og fange risikopatienter inden de udvikler et reelt sygdomsforløb, og på den måde forbedre sundheden og samtidig spare mange penge i samfundet, som kan gå til andre vigtige områder"

Nicoline drømmer om at bruge uddannelsen i datavidenskab til at gøre en forskel og bruge store datamængder vedrørende sundhed, sygdomme og medicin til måske at kunne opdage ny information, som kan medvirke til bedre forståelse af sygdomme og sundhed.

Datavidenskab er brugbart på sundhedsområdet, hvor man benytter data til at lave præventive modeller. Ud fra data om borgerens alder eller sygdomshistorik, kan man forudsige hvilke borgere der er i størst risiko for at udvikle sygdomme eller blive indlagt. På den måde, kan man hurtigt rette handling de rigtige steder, forbedre sygdomsforløb for borgerne samt spare penge og bruge ressourcerne bedre.

At arbejde med data og sundhed, er blot en af de mange brancher og industrier, hvor datavidenskabens værktøjer kan bruges i en arbejdssammenhæng. En grundig forståelse og udnyttelse af store mængder af data kan gøre en forskel – ikke kun i sundhedssektoren – men også inden for økonomi, produktion og klima.

Jobmuligheder ved alle trin

Listen med karriereveje inden for datavidenskab er mangfoldige. Hvad enten du stopper efter bacheloren, tager kandidaten eller går hele vejen og tager en ph.d., så står jobmulighederne og banker på.

"Når man kommer ud i arbejde, så er der ingen begrænsninger for hvilke virksomheder og institutioner der arbejder med data, så både det offentlige og det private har gode jobmuligheder. Da man som datavidenskaber kan beskæftige sig med alle dele af processen fra indhentning af data til formidling af resultater, vil der derfor være mange forskellige jobs med forskellige specialområder, der ligger inden for uddannelsens rammer"

Da Nicoline valgte datavidenskab, lagde hun vægt på at vælge en uddannelse, hvor hun fik fornemmelsen af at lære noget 'brugbart' og noget, som hun med det samme kunne se en mening med. Med uddannelsen i datavidenskab lærer hun værktøjer, som kan sættes i kontekst til det virkelige liv og som fokuserer på den faktiske anvendelse, hvilket er en stor motivation for Nicoline.