Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alt du skal vide om kvote 1 og 2

Karakterkrav i 2022

I 2022 skal du til de fleste af vores uddannelser have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen, for at søge om optagelse i kvote 1. Dog er vores professionsbachelor- og diplomingeniøruddannelser samt alle uddannelser i Herning undtaget.

Kvote 1

Du skal opfylde følgende for at kunne søge ind i kvote 1

 

 • Du skal have en adgangsgivende eksamen.
 • Du skal opfylde de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du gerne vil søge ind på.
 • Du skal opfylde et eventuelt minimumskrav til dit karaktergennemsnit eller til dine karakterer i udvalgte fag.

Du søger om optagelse i kvote 1 gennem www.optagelse.dk.


Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

 • Der er ansøgningsfrist i kvote 1 den 5. juli kl. 12.00 middag.
 • Du får svar på din ansøgning den 28. juli.
 • Du kan se alle frister og vigtige datoer her.


Hvem bliver optaget i kvote 1?

I kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af dit karaktergennemsnit - også kaldet din kvotient - fra din adgangsgivende eksamen. Det betyder, at pladserne bliver tilbudt ansøgerne med det højeste karaktergennemsnit, indtil der ikke er flere pladser på uddannelsen.

 

Hvad betyder grænsekvotienten?

Karaktergennemsnittet fra den ansøger, der har fået den sidste plads på uddannelsen bliver kaldt grænsekvotienten. Grænsekvotienten kan give dig et vejledende billede af hvilket karaktergennemsnit, der skal til for at blive optaget på uddannelsen. Vi kender først grænsekvotienten, når hele optagelsen er afsluttet den 28. juli.

Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at supplere. Du kan læse mere om supplering her.Kvote 2

Du skal opfylde følgende for at kunne søge ind i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde de specifikke adgangskrav ligesom i kvote 1.

Du søger om optagelse i kvote 2 gennem www.optagelse.dk.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi også din ansøgning i kvote 1, hvis du opfylder karakterkravet i kvote 1 på 6.0. Hvis ikke du opfylder karakterkravet på 6.0, vurderer vi kun din ansøgning i kvote 2.

 

Du skal være opmærksom på kvote 2-kriterierne

Uddannelserne på Aarhus Universitet har forskellige kvote 2-kriterier. Derfor er det vigtigt, du læser om kvote 2-kriterierne på den enkelte uddannelses side, inden du søger. Du finder uddannelserne via bachelor.au.dk.

 

Motiveret ansøgning

Det er kun ansøgere til Tandplejeruddannelsen, der skal lave en motiveret ansøgning. Du skal altså ikke lave en motiveret ansøgning, medmindre du søger ind på Tandplejeruddannelsen. Det er vigtigt, du læser om de kvote 2-kriterier, der er på netop den uddannelse, du gerne vil søge ind på.

 

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

 • Der er ansøgningsfrist i kvote 2 den 15. marts kl. 12.00 middag.
 • Du får svar på din ansøgning den 28. juli.
 • Du kan se alle frister og vigtige datoer her.

 

Hvem bliver optaget i kvote 2?

Der er et begrænset antal pladser i kvote 2. Derfor er det nødvendigt, at vi prioriterer mellem ansøgerne ud fra en helhedsvurdering af hver ansøgning. Derefter tilbyder vi studieplads til de højest prioriterede.

 

Hvordan vurderer I min kvote 2 ansøgning?

Vi vurderer din kvote 2 ansøgning ud fra andre kriterier end dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Når vi vurderer din kvote 2 ansøgning indgår altid:

 • Dit karaktergennemsnit af de særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit)

I vurderingen indgår også den ene eller begge af nedenstående:

 

Hvordan udregner I mit fagsnit?

Vi udregner dit fagsnit ud fra uddannelsens særligt relevante kvote 2-fag. Du skal være opmærksom på, at de særligt relevante kvote 2-fag ikke nødvendigvis er de samme fag som de specifikke adgangskrav.
Som udgangspunkt gælder det, at jo højere fagsnit, du har, jo højere kommer du op på prioriteringslisten over vores ansøgere. Du kan nederst på siden se, hvordan vi udregner dit fagsnit.

 

Hvad er relevante kvalifikationer?

Relevante kvalifikationer kan for eksempel være noget du har opnået via udlandsophold, erhvervserfaring, videregående- og meritgivende uddannelser. Vi lægger vægt på, om dine kvalifikationer er relevante for den uddannelse, du søger, eller om du har kvalifikationer, der viser, at du har gode studieevner.

Eksempler på relevante kvalifikationer:

 • Maskinteknik: Lastbilmekaniker.
 • Softwareteknologi: Arbejde som IT-supporter.
 • Litteraturhistorie eller Nordisk sprog og Litteratur: Højskoleophold inden for litteratur og formidling.
 • Dramaturgi: Højskole inden for film og teater.
 • Erhvervsøkonomi, HA: Kontoruddannelse inden for handel.
 • Odontologi: Praktik eller frivillig ved en tandlæge.
 • Psykologi: Frivilligt arbejde ved for eksempel Røde Kors, DFUNK eller Husrum.
 • Informationsvidenskab: Arbejde inden for IT eller PR & Marketing.
 • Jura: Militærpolitiets grunduddannelse eller advokatsekretær.
 • Samfundsfag eller Statskundskab: Ungdomspolitisk arbejde.

Du kan få en højere placering på prioriteringslisten, hvis vi vurderer, at du har relevante kvalifikationer. Vi kan for eksempel lægge 0,1, 0,5, 1,0 eller mere til dit fagsnit afhængigt af vores helhedsvurdering af dine kvalifikationer.

 

Du skal dokumentere dine kvalifikationer

Det er vigtigt, du dokumenterer dine kvalifikationer korrekt, så de kan indgå i vores vurdering af din kvote 2-ansøgning.
Du skal vedhæfte dokumentationen til din ansøgning på www.optagelse.dk.
Vi behandler kun din dokumentation, hvis du har vedhæftet den inden ansøgningsfristen den 15. marts.

Hvordan dokumenterer jeg erhvervserfaring?
Hvis du skal dokumentere relevant erhvervserfaring, kan du for eksempel dokumentere det med en udtalelse fra din arbejdsgiver som skal indeholde:

 • En beskrivelse af dine arbejdsopgaver.
 • Din ansættelsesperiode.
 • Dit timetal pr. uge.
 • Om dit job har været lønnet eller ulønnet. Du kan for eksempel vedhæfte en lønseddel sammen med den øvrige dokumentation, hvis ikke det fremgår, om du har udført lønnet arbejde.
 • Udtalelsen skal være underskrevet af arbejdsgiveren eller være skrevet på arbejdsgiverens brevpapir.


Hvordan dokumenterer jeg bestået uddannelse?
Hvis du har bestået en hel eller dele af en relevant uddannelse, kan du dokumentere det med:

 • Dit eksamensbevis.
 • En studieudskrift eller karakterudskrifter og eventuelt studieordning.
 • Karakterudskrifter og studieudskrifter skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.


Hvordan
dokumenterer jeg andre kvalifikationer?
Hvis du har lavet andet end erhvervsarbejde og uddannelse, som du mener er relevant for netop den uddannelse, du søger ind på, kan du vedhæfte dokumentation for det til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Det er ikke nok at vedhæfte et dokument, hvor du selv beskriver, hvad du har lavet – du skal kunne dokumentere dine kvalifikationer.

Eksempler på dokumentation for andre kvalifikationer

 • Indkaldelsespapirer til værnepligt
 • Diplom på højskoleophold

 

UniTEST og Adgangsprøve

Til de uddannelser hvor uniTEST eller adgangsprøve er en del af kvote 2-kriterierne, indgår din prøvescore i vores helhedsvurdering af din ansøgning.

Her kan du læse mere om uniTEST og adgangsprøven, hvis du søger diplomingeniøruddannelser eller de naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser.

Her kan du læse mere om uniTEST, hvis du søger Medicin

Sådan udregner vi dit fagsnit

Udregningen af dit fagsnit består af to trin.

 

Trin 1

Først udregner vi et gennemsnit af dine karakterer i hvert af kvote 2-fagene. Det gør vi ved at lægge dine eksamenskarakterer og eventuelle årskarakterer sammen og dividere med antal karakterer.

Eksempel på Trin 1
Her ser du et eksempel på, hvordan vi udregner et gennemsnit for hvert af fagene, der indgår i kvote 2.

                  Årskarakter               Eksamenskarakter       Gennemsnit

Dansk A

Mundtlig              4                                      4                            (4+4+4+4) / 4 = 4

Skriftlig                4                                      4                                    

 

Engelsk B
Mundtlig:             7                                      7                                (7+7+7) / 3 = 7
Skriftlig:               7                                                                            

Historie B          10                                     4                                 (10+4) / 2 = 7

                                                

 

Trin 2

Derefter lægger vi gennemsnittene for hvert kvote 2-fag sammen og dividerer med antal fag.

 

Eksempel på Trin 2

Dansk A:           4

Engelsk B:         7

Historie B:         7

I alt:               18 / 3 = 6,0

 

Kvote 2-fagsnittet i vores eksempel: 6,0

 

Du kan se dit fagsnit på selvbetjeningen
Når du har søgt optagelse på en uddannelse, modtager du et link til vores selvbetjening. Der kan du fra slutningen af maj måned se dit fagsnit, og hvordan det er udregnet.

Fra eksemplerne i trin 1 og 2 vil udregningen se således ud:

(DAN A((4+4+4+4)/4)+ENG B((7+7+7)/3)+HIS B((10+4)/2)/3:(4+7+7)/3=6,0

Uddannelser med særlige kvote 2-kriterier

Her kan du se de uddannelser, der har deres egne kvote 2 udvælgelseskriterier:

Tandplejer - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her.