Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PSYKOLOGI

Psykologi er videnskaben om mennesket og menneskers forhold til hinanden. Du lærer om menneskers tænkning, følelser, motiver og vilje.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: 11,3 (Standby: 11)   |   Kvote 2 2019: 11 (Standby: 10,9) (Vejledende)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Er du interesseret i at forstå, hvordan og hvorfor mennesker tænker, føler og oplever som de gør? Vil du vide, hvordan mennesker ligner og er forskellige fra hinanden? Bacheloruddannelsen i Psykologi er en akademisk uddannelse, der bygger på teoretiske og empiriske tilgange til faget. Vi arbejder med at udvikle din forståelse af mennesker, deres adfærd, følelser, motivation og forståelse af sig selv og hinanden både som individer, i grupper, organisationer og i såvel normale som patologiske tilstande.

Hverdagen på Psykologi

Undervisningen på Psykologi er bygget op som en vekselvirkning imellem forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor vi arbejder aktivt med faget ved at holde oplæg, deltage i diskussioner og lave projektarbejde med de studiegrupper, som alle bliver en del af. Psykologi er en teoretisk uddannelse, der bygger på de 6 store grundfag (se nedenfor), men vi kommer også igennem forskellige metodefag, samt støttefag som psykologiens filosofi og historie, neurovidenskabelig psykologi, og psykiatri. Der er undervisning mindst 12 timer om ugen, men vi bruger også studietid på forberedelse, f.eks. læsning af pensum, arbejde i studiegrupper, og projektarbejde. 

Bacheloruddannelsen er dit fremtidige grundlag

Bacheloruddannelsen fokuserer på at give dig en grundlæggende teoretisk tilgang til psykologiens store fagområder (social- og personlighedspsykologi, kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, klinisk psykologi og pædagogisk psykologi), således at du opnår et videnskabeligt grundlag for dit senere arbejde med faget. I hvert fag går vi i dybden med fagets særlige perspektiv på den menneskelige psyke, hvilket tilsammen danner grundlaget for et bredt fundament af viden om psykologiens mange anvendelsesområder.

Karrieremuligheder

En bachelor i psykologi kan endnu ikke arbejde som psykolog i praksis. De fleste bacheloruddannede vælger derfor at læse videre på kandidatuddannelsen i Psykologi, som er en praktisk rettet overbygning på bacheloruddannelsen, der giver dig mulighed for at arbejde som psykolog. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte områder af psykologien, og du får meget varierede jobmuligheder inden for faget.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22420

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 7,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se forneden) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik C eller Kemi C eller Biologi C
 • Historie C, Samfundsfag C, Samtidshistorie C, Psykologi C eller Filosofi C

Overflytning/genindskrivning

Der er generelt ikke ledige pladser på denne uddannelse. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskift og overflytning eller genindskrivning. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på de pågældende sider.

Varsling for optagelsen 2021

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor), samt
 2. Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik C eller Kemi C eller Biologi C eller Psykologi C eller Filosofi C
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 

Uddannelsens opbygning

På Bacheloruddannelsen i Psykologi arbejder vi med udgangspunkt i de grundlæggende teoretiske fag. De centrale fagområder er først og fremmest social- og personlighedspsykologi, der handler om forholdet mellem individ og omgivelser, udviklingspsykologi, der handler om individets psykologiske udvikling, samt kognitionspsykologi, der handler om hvordan man opfatter og fortolker verden, hvordan man husker og opbygger erfaring og regulerer adfærd. Derudover vil du stifte bekendtskab med mere anvendelsesorienterede fag som klinisk psykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi, som suppleres af psykologiens fundering og perspektiv, neurovidenskabelig psykologi, metodefag og psykiatri.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen på Psykologi kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Psykologi. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Psykologi

Hverdagen på psykologi består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning og selvstudium. Der er i gennemsnit ca. 12 timers undervisning pr. uge, og den resterende studietid bruger vi på selvstændig læsning af pensum, pensumarbejde i studiegrupperne, løsning af opgaver samt andre relevante studieaktiviteter afhængig af hvilke fag du følger.

Til forelæsningerne er vi sammen med hele årgangen, mens hold- og seminarundervisning finder sted på mindre hold, hvor der er plads til personlig deltagelse, diskussion, øvelser og gruppearbejde. Til forelæsningerne fokuseres på gennemgang af dagens tekster, og/eller teksterne sættes ind i et større perspektiv, mens der på holdundervisningen er plads til at gå i dybden med de enkelte tekster sammen med en ældre studerende (instruktor), som hjælper med yderligere forståelse.

På første semester tildeles alle studerende en studiegruppe, hvor der er mulighed for at skabe sig en faglig base gennem sparring med sine medstuderende. Bacheloruddannelsen på Psykologi inviterer således til arbejdsmæssig fleksibilitet samtidig med, at der er en faglig struktur, som bundfæster sig i den faste undervisning. Nedenfor kan du se hvordan en arbejdsuge på psykologi kan se ud på 1. semester.

Mandag
9-12: Forelæsning i Psykologiens Fundering og Perspektiv
13-16: Forberedelse

Tirsdag
8-11: Forberedelse
12-16: Forelæsning/projektarbejde Social- og Personlighedspsykologi 

Onsdag
8-11: Holdundervisning i Social- og Personlighedspsykologi
12-16: Studiegruppe

Torsdag
8-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Social- og personlighedspsykologi 

Fredag
8-11: Studiegruppe
11-15: Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på Psykologi ved Aarhus Universitet bliver du en del af et stort og alsidigt studiemiljø, hvor du får mulighed for at deltage i et stort og varierende udbud af sociale og faglige arrangementer.   

FAPIA

De studerendes forening (FAPIA) er en paraplyorganisation for en mængde udvalg/foreninger, der sammen med flere uafhængige udvalg/foreninger er med til at sikre et godt og varieret socialt studiemiljø. I løbet af året afholdes der barer og fester, hvor du kan få en pause fra læsningen og hygge dig med dine medstuderende og lytte til musik eller quizze.

Kein Cortex

På Psykologi holder fredagsbaren Kein Cortex åbent hver fredag. Her har du mulighed for at afslutte ugen sammen med dine medstuderende over en kold eller vand. 

Studenterbladet Psyken

Psyken er de studerendes blad, der rummer alt fra seriøse og informative artikler til farverige anmeldelser af fester. Som medlem af redaktionen er du med til at informere og underholde dine medstuderende og alle ansatte på studiet. Læs bladet her: www.issuu.com/psyklen 

Kursusgruppen

Hvis du vil arrangere foredrag, der introducerer studerende på Psykologi til forskellige arbejdsområder og metoder inden for psykologien, skal du blive en del af Kursusgruppen. De emner, som foredragene kredser om, bliver typisk ikke berørt synderligt på studiet.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Som bachelor i Psykologi får du en bred og grundlæggende viden om det psykologiske felt. Du lærer blandt andet om menneskets tænkning og følelser, samt hvordan mennesket oplever og handler i forhold til sig selv og andre. Som bachelor i Psykologi bliver du først og fremmest god til at belyse, formidle og tage kritisk stilling til psykologiens teorier om eksempelvis menneskelige forhold og konflikter. 

Du skal være opmærksom på, at arbejdet med, hvordan en psykolog anvender teori i praksis, først bliver en stor del af dit studie på kandidatuddannelsen. Først herefter opnår du egentlige praktiske færdigheder i psykologi, hvorefter du kan arbejde med andre mennesker i det virkelige liv. 

Som færdiguddannet kandidat i Psykologi er dine jobmuligheder meget varierede. De fleste bliver ansat i det offentlige. Det kan eksempelvis være på sygehuse, i psykiatrien eller i social- og sundhedssektoren. Andre bliver ansat i det private som erhvervspsykologer, i fagforeninger eller lignende. Du har også mulighed for at undervise i psykologi på eksempelvis gymnasier og højskoler. 

Når du har afsluttet din kandidatuddannelse i Psykologi, kan du efter to års psykologifagligt arbejde opnå autorisation. Dermed kan du blandt andet blive privatpraktiserende psykolog. Efter yderligere 3 års virke kan du opnå en specialistbetegnelse inden for et konkret psykologisk område. Det kræver dog blandt andet, at du deltager i flere kurser. 

Kandidat

Langt de fleste bachelorer i Psykologi vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i Psykologi. Du har dog også mulighed for at fortsætte på en lang række af andre kandidatuddannelser. Andre studerende har eksempelvis tidligere valgt:

 • Kandidatuddannelsen i Psykologi, hvor du i højere grad fokuser på, hvordan en professionel psykolog anvender den psykologiske teori i praksis.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du får et internationalt perspektiv på samfundsrelevante emner.
 • Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, hvor du lærer at anvende psykologiens teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger.