Aarhus Universitets segl

SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34
Optagelsesområdenummer: 22355

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Spansk er det en fordel, hvis du i forvejen har gode spanske sprogfærdigheder, så du fra første dag får fuldt udbytte af undervisningen, som primært foregår på spansk.

Sprog, litteratur og kultur

Som studerende på Spansk beskæftiger du dig med Spaniens og de spansktalende lande i Latinamerikas sprog, litteratur og samfund. Studiet giver dig en privilegeret adgang til forståelse af de spansksprogede samfund og mulighed for at dykke ned i landenes mangfoldige kulturer. Samtidigt kommer du til at arbejde systematisk med sprog, hvor du ikke alene videreudvikler dit spansk men også bliver introduceret til sprogvidenskab. Du kommer også til at arbejde indgående med analyse af kulturelle produkter, inkl. litterære tekster fra de spansktalende lande. 

Dagligdagen på Spansk

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Spansk bygger på forelæsninger, oplæg og diskussioner på mindre hold. Du vil bruge meget tid med din studiegruppe, hvor I sammen forbereder jer til undervisningen og løser opgaver. På 4. semester har du mulighed for at tage på udveksling til et spansktalende land, hvor du kan udvikle dine sproglige færdigheder og opleve et spansktalende land på nærmeste hold.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Spansk kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den to-faglige kandidatuddannelsen i Spansk med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, kommunikation, oversættelse eller marketing. Du kan også vælge at læse en kandidat i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien), så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Spansk A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Spansk A

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer


Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Spansk er bygget op omkring tre hovedområder. Først og fremmest lærer du at forstå, tale og skrive spansk. Herunder får du kendskab til det spanske sprogs historie, udvikling og opbygning. Derudover kredser fagene sig om spansk litteratur samt historiske og samfundsfaglige forhold i de spansktalende lande i verden.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Spansk kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på spansk og undervisningsmaterialet ligeledes er på spansk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet i bacheloruddannelsen i Spansk. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Spansk

På bacheloruddannelsen i Spansk vil du møde mange undervisere, der har spansk som modersmål. Det betyder også, at langt størstedelen af undervisningen foregår på spansk. Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Spansk. Selvom der ikke er så mange undervisningstimer er Spansk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du bruger mange timer på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Mandag:
9-12 Forelæsning i Historie, samfund og kultur i Spanien
12-15 Forelæsning i Videnskabsteori og metode

Tirsdag:
8-10 Holdundervisning i Historie, samfund og kultur i Spanien
10-12 Forberede fremlæggelse i studiegruppe
13-16 Individuel forberedelse

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Sprog og kommunikation I
10-13 Holdundervisning i Videnskabsteori og metode
13-17 Individuel forberedelse

Torsdag:
10-12 Øvelsesarbejde med studiegruppe
12-14 Holdundervisning i Sprog og kommunikation I
14-17 Forberedelse

Fredag:
8-11 Forelæsning i Historie, samfund og kultur i Spanien
11-17 Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog.

Det sociale studieliv

Som studerende på bacheloruddannelsen i Spansk holder du til i Nobelparken sammen med blandt andet studerende fra Engelsk, Tysk og Fransk. Når dagens pensum er læst og diskuteret, har du mulighed for at engagere dig i en masse sociale foreninger – eksempelvis:

 • Fagudvalget Alegría: Fagudvalget er de studerendes talerør, hvor du blandt andet kan få indflydelse på dit og dine medstuderendes studiemiljø.
 • Esperanto: På Spansk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sprogfag. Esperanto hedder fredagsbaren, som byder inden for til øl, vand og hygge hver fredag.

Læs i udlandet

Som studerende på bacheloruddannelsen i Spansk er det oplagt at tage et semester til et spansktalende land, hvor du virkelig kan lære sproget og kulturen at kende. På 4. semester har du mulighed for at studere i udlandet. Aarhus Universitet har blandt andet aftaler med universiteter i Madrid, Valencia og Mexico City. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som bachelor i Spansk afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Spansk får du en praktisk og teoretisk forståelse for det spanske sprog – både i skrift og tale. Du får en bred viden om spansk litteratur, og du bliver i stand til at kommunikere interkulturelt, idet du også lærer om kulturen i de spansktalende lande. Samtidig får du indsigt i historien og det nuværende samfund i Spanien samt i de spansktalende lande i Latinamerika.

Størstedelen af alle færdiguddannede kandidater fra Spansk bliver undervisere på eksempelvis gymnasier, handelsskoler eller seminarier. Du har også mulighed for at arbejde som oversætter eller tolk i blandt andet EU eller med kommunikation og markedsføring for virksomheder med interesse i det spanske og latinamerikanske marked.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Spansk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Spansk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur

Kandidat

De fleste bachelorer i Spansk vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver et specielt tilvalg. Du kan blandt andet vælge imellem:

 • Kandidatuddannelsen i Spansk på b-linjen, hvor du med spansk som hovedfag og et selvvalgt tilvalgsfag indenfor gymnasieskolens fagrække, teoretisk og metodisk bygger oven på den grundfaglighed, som du fik på bacheloruddannelsen og bachelortilvalget. Med denne kandidatuddannelse har du bl.a. mulighed for at undervise i gymnasieskolen.    
 • Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier, hvor du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, hvor du tilegner dig grundlæggende kommunikative færdigheder – både skriftligt og mundtligt.
 • Andre kandidatuddannelser på Arts, der kræver en humanistisk bacheloruddannelse