Aarhus Universitets segl

Tilvalget i Erhvervsøkonomi

ERHVERVSØKONOMI 

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

I erhvervsøkonomi beskæftiger man sig med "ledelse af virksomheder og offentlige institutioner ". Man studerer, hvordan virksomheder og institutioner rent faktisk ledes, og man studerer, hvordan de eventuelt kunne ledes mere hensigtsmæssigt. Du får forståelse for ledelseskommunikation og bliver indført i, hvordan man løser ledelsesmæssige problemstillinger.

Uddannelsen rummer fagområder af stor vigtighed så som regnskabsvæsen, finansiering, omkostningsteori, organisationsteori, markedsføring og planlægning. Men det kræver i høj grad også indsigt i, hvordan man omgås mennesker, f.eks. hvordan man ansætter de rigtige medarbejdere, eller hvordan man skaber gode og motiverende jobs. På uddannelsen lærer du at analysere ledelsesproblemer, f.eks. hvordan kundernes tilfredshed øges eller medarbejdernes sygefravær reduceres. Du ser, hvordan internationale, teknologiske, økonomiske og lovgivningsmæssige forhold sætter begrænsninger for virksomhederne/institutionerne, men også skaber muligheder for disse.

God ledelse af vore virksomheder og offentlige institutioner gavner os alle. Dels fordi vi optræder som kunder og dels fordi vi optræder som ansatte. God ledelse er mao. afgørende for vores velstand og velfærd.

Fagene på Erhvervsøkonomi

På Erhvervsøkonomi som tilvalg veksler undervisningen mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændig forberedelse. Til forelæsningerne gennemgår din underviser emnet for hele din årgang. Holdundervisningen foregår i mindre grupper af studerende, hvor du i højere grad forventes at deltage aktivt med oplæg og bidrag til diskussionen. Bachelortilvalget i Erhvervsøkonomi har sit eget øvelseshold. Du bliver også del af en læsegruppe. I skal blandt andet løse opgaver sammen og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Du arbejder med fag som organisationsadfærd, regnskab, økonomistyring, marketing og samfundsøkonomi. Alle fagene samlæses med studerende på uddannelsen Erhvervsøkonomi, HA og HA(jur).

5 gode råd til tilvalg

 1. Overvej hvad du skal bruge dit tilvalg til. Vil du gerne ind på en bestemt kandidatuddannelse? Er det ud fra et interesse- eller karriereperspektiv? Alle grunde er lige gode.
 2. Hvis du drømmer om at blive gymnasielærer, skal du vælge et tilvalgsfag, der har både bachelor- og kandidattilvalg.
 3. Er din gymnasielærdom intakt? Flere tilvalg forudsætter, at du f.eks. kan arbejde videre på den matematik du lærte i gymnasiet. Vær derfor sikker på, at du kan leve op til de faglige krav på tilvalget.
 4. Undersøg tilvalget grundigt. Hvordan er det metodiske og eksamensstrukturen på tilvalget? Hvordan er kulturen og studiemiljøet? Vil der være timeoverlap med undervisning på mit hovedfag?
 5. Snak med andre studerende, der har haft det tilvalg, du overvejer at søge. Det er altid godt, at høre om andres erfaringer og oplevelser. Men søg også vejledning ved studenterstudievejlederne, som kender regler, muligheder og faldgruber ved tilvalget.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B, Matematik B

og enten

Historie B eller

Idéhistorie B eller

Samfundsfag B eller

Samtidshistorie B

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

60 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Prioriteringen på samfundsvidenskabelige tilvalg foretages på baggrund af kvotienten fra den adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf-eksamen eller lignende). Hvis du ikke har afsluttet en uddannelse, men er optaget på din bacheloruddannelse på baggrund af en dispensation, skal du sammen med din ansøgning fremsende dokumentation herfor.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav. 

 • Starter du på tilvalgsuddannelsen i september 2017, kan du se dit studiediagram her (bachelortilvalg) eller her (kandidattilvalg). Du kan her klikke på de enkelte fag og læse deres fagbeskrivelse. Dine fag vil afhænge af hvilket fakultet dit hovedfag tilhører.

Bachelortilvalgets opbygning

 

Kandidattilvalgets opbygning

Vær opmærksom på, at udbuddet af valgfag, der vises ved klik på valgfagsblokkene i nedenstående diagram, ikke er retvisende for uddannelsen. Information om udbuddet af valgfag på uddannelsen finder du på studieportalen

Studieliv

Undervisningen på Erhvervsøkonomi som tilvalg veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændig forberedelse. Du følger fag sammen med de studerende, der læser Erhvervsøkonomi med tilvalg, Erhvervsøkonomi, HA og HA(jur). Til forelæsningerne gennemgår din underviser emnet for hele din årgang. Holdundervisningen foregår i mindre grupper af studerende, hvor du i højere grad forventes at deltage aktivt med oplæg og bidrag til diskussionen. På bachelortilvalget har Erhvervsøkonomi som tilvalg sit eget øvelseshold. Du bliver også del af en læsegruppe. I skal blandt andet løse opgaver sammen og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen.  I enkelte fag kan der være krav om gruppearbejde, men oftest er dette valgfrit.

Institut for Økonomi råder over en række læsepladser. Nogle pladser er åbne, hvilket betyder, at de ikke kan reserveres i længere perioder. Disse pladser findes forskellige åbne steder på universitetet. Der findes også en række læsepladser, der kan tildeles studerende for længere perioder og som fordeles efter ansøgning. Desuden har Aarhus Universitet en afdeling af Det Kongelige Bibliotek, hvor der også kan lånes relevante fagbøger m.m.

Der findes en del foreninger for studerende i tilknytning til Institut for Økonomi. Det drejer sig f.eks. om Økonomisk Forening, AISEC Oeconrådet og SAF (Soc’ernes Aktivitetsforening). Disse foreninger har forskellige aktiviteter. Det kan dreje sig om fester, fredagsbar, praktikophold, virksomhedsbesøg, foredrag, studenterpolitisk arbejde m.m.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine karrieremuligheder vil i høj grad afhænge af dit hovedfag. Men bachelortilvalget giver dig et overordnet indblik i erhvervsøkonomi. Bachelortilvalget kan således forøge dine chancer for job i specielt den private sektor.

Hvis du fortsætter på kandidattilvalget får du et mere dybdegående indblik i erhvervsøkonomi, idet fagpakken giver dig et godt fundament for at varetage stillinger indenfor marketing, HR, økonomistyring, konsulentbranchen, samt generelt administrative jobs og i undervisningssektoren (f.eks. som gymnasielærer). Der kan være tale om jobs i både den private og offentlige sektor.

Tilvalget i erhvervsøkonomi kan være et værdifuldt supplement til dit hovedfag, idet hovedfaget kan finde anvendelse i helt nye jobtyper, når det kombineres med erhvervsøkonomi, f.eks. kan et hovedfag i sprog anvendes i marketingsammenhænge.

Herunder kan du se en række eksempler på stillinger, som kandidater med et tilvalg i erhvervsøkonomi er ansat i (kilde 'LinkedIn'):

 • HR-konsulent, Tønder Kommune, cand. mag i Antropologi og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Digital designer, IT Minds, MSc Information Technology med tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • International student recruitment coordinator, VIA University College, cand. mag. i Italiensk og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Marketing communications manager, Danfoss,  cand. mag. i Engelsk og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Salgsansvarlig for det franske marked, Only - Bestseller A/S, cand. mag. i Fransk og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Rektor, Aarhus Katedralskole, cand. mag. i Fransk og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Projektleder, Tvilum, cand. mag. i Nordisk litteratur og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Director HR Business Partnering, Leo Pharma A/S, cand. scient. Kemi og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Kommerciel Chef, Vejle Musikteater, cand. mag. i Musik og tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Lektor Statsgymnasiet Aarhus, cand. soc. i Samfundsfag og tilvalg i Erhvervsøkonomi