Aarhus Universitets segl

MUSIKVIDENSKAB

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tilvalget i Musikvidenskab er et alsidigt studium, hvor du fordyber dig i mange aspekter af det mangfoldige fænomen, som musik er. Som tilvalgsstuderende arbejder du med både historiske, teoretiske og praktiske tilgange til musik og musikkultur primært i den vestlige verden. Sammenspil, musikarrangement, sang og korledelse blandes med musikhistorie og -teori samt studier af vores aktuelle musikliv og musik i mediesammenhænge, fx film. Det betyder, at tilvalget Musikvidenskab er et meget afvekslende studie.

Tilvalget i Musikvidenskab kvalificerer dig bredt til en karriere som musikunderviser i gymnasiet, på højskoler, efterskoler, aftenskoler og musikskoler.

Adgangsprøve

Idet undervisningen indeholder praktisk-musikalske såvel som historisk-teoretiske discipliner, skal du bestå en adgangsprøve med både en mundtlig og skriftlig del, som vedrører bl.a. sang, klaver og hørelære.

Adgangskrav

Tidspunkt for adgangsprøven i musikvidenskab for 2024 bliver i uge 21, 22 og 23.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Søger du tilvalget i musikvidenskab, får du i slutningen af maj besked om, hvornår du skal til optagelsesprøve.

Adgangsbegrænsning

Ingen

I 2024 finder adgangsprøven sted i uge 21, 22 og 23. Der udsendes invitationer til adgangsprøven i uge 17. Invitationerne sendes pr. e-mail til den mailadresse, du har angivet ved oprettelse af din ansøgning til tilvalg i DANS.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der stilles til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

 

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Musikvidenskab

Som studerende på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kommer du til at opleve meget varierende undervisning. Du har forelæsninger på hold af varierende størrelse og med forskellige arbejdsformer – fx inddragelse af gruppe- og projektarbejder. Desuden foregår en del undervisning i mindre grupper – bl.a. i forbindelse med arrangement- og instrumentundervisning. På bachelortilvalget i Musikvidenskab deltager du også i undervisningsforløb med studerende fra både første og anden årgang på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab.

Det sociale studieliv på Musikvidenskab

På Musikvidenskab har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er faciliteter til studiearbejde både individuelt og i grupper, ligesom der er rig mulighed for at udfolde sig i øvelokalerne i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

  • Koncertcaféen: Her har du mulighed for at optræde med de værker, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.
  • Fagligt forum: I Fagudvalget får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.
  • Kasernebaren: I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.
  • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.
  • SIM – Studenterinitiativer på Musikvidenskab. Her er der mulighed for at lave oplægsaftener, fællessangsaftener og alt hvad man ellers kan finde på.
  • FIMS: Festforeningen ved Musikvidenskab, der arrangerer to fester hvert semester.
  • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen. 
  • Kasernerådet: Kasernerådet er det fælles fagråd for de æstetiske fag på Kasernen. Et fagråd er en gruppe studerende, som engagerer sig i at forbedre uddannelserne og studiemiljøet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Musikvidenskab afhænger af dit centrale fag samt hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger, og også om du vælger Musikvidenskab som kandidattilvalg.

På Musikvidenskab opnår du en stor praktisk og teoretisk forståelse for musik og musiks store mangfoldighed. Du bliver i stand til at lede og formidle på et højt niveau – både som underviser, dirigent, musiker og skribent. Samarbejde og sammenspil er en vigtig del af musik, og du lærer derfor, hvordan man faciliterer samarbejde i bredeste forstand, f.eks. hvad din egen rolle er i en sammenspilssituation.

Læs videre

Kandidattilvalg
Med et bachelortilvalg i Musikvidenskab, har du mulighed for også at tage kandidattilvalg i Musikvidenskab. Det giver dig kompetence til at undervise i musik på gymnasiet. Dine muligheder for at finde arbejde som underviser på gymnasiet er størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.