Aarhus Universitets segl

TYSK

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tyskland og de andre tysksprogede lande har gennem historien spillet en stor rolle i Europas udvikling. I Danmark har vi importeret alt fra handelsvarer til sprog og tænkning fra vores nabo i syd, og de dansk-tyske relationer er i dag kendetegnet ved et tæt samarbejde, både på det politiske, kulturelle, økonomiske og personlige plan.

Sprog, litteratur og kultur

På bachelortilvalget i Tysk kommer du i dybden med det tyske sprog og lærer om sprogets kulturelle og historiske sammenhænge. Du studerer sætningers opbygning, ords betydning, udtaleregler og grammatik og øver dig i at læse, analysere, oversætte og selv producere tekster på tysk. Du får overblik over de tysktalende landes litteraturhistorie og vil læse nogle af de mest spændende tysksprogede forfattere. Du vil beskæftige dig med tysk historie, samfund, medier og kultur og får teoretisk viden om for eksempel interkulturalitet og erindringens betydning i samfundet. Ikke mindst vil du høre og tale rigtig meget tysk i din dagligdag og bliver på denne måde dygtig til at kommunikere i interkulturelle sammenhænge.

Spørgsmål

På Tysk kommer du til at beskæftige dig med spørgsmål som:

 • Hvilken betydning havde 2. verdenskrig for tyskernes identitet og nationalfølelse?
 • Hvordan formulerer jeg mig korrekt over for en tysk samtalepartner?
 • Hvori består forbindelsen mellem den tyske romantik og vores egen tid?
 • Hvad mener Nietzsche, når han påstår, at Gud er "død"?
 • Hvordan opfattes ”Europa” i Tyskland?
 • Hvordan vurderer jeg, om en tekst er god i den situation, hvor den bliver brugt?
 • Hvordan kommunikerer man forståeligt på tværs af sprog- og kulturgrænser?
 • Hvilke stereotype forestillinger har tyskere om Danmark og danskere - og omvendt?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Tysk sprog, litteratur og kultur som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i tysk.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen for tilvalget i Tysk kan du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde yderligere information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at det meste af undervisningen foregår på tysk, og at størstedelen af undervisningsmaterialet ligeledes er på tysk.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Undervisningen

Undervisningen på bachelortilvalget i Tysk foregår ofte sammen med de bachelorstuderende i Tysk, mens det meste af undervisningen på kandidattilvalget foregår sammen med kandidatstuderende i Tysk og kandidatstuderende i Interkulturelle studier (Tysk). Undervisningen foregår for det meste på tysk – ofte med undervisere, der har tysk som modersmål. Det giver dig en unik chance for at træne dit sprogøre gennem hele uddannelsen. Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde.

Du vil blive en del af en studiegruppe, som er et vigtigt fagligt og socialt forum, hvor I blandt andet støtter hinanden i forberedelsen til undervisningen og løser opgaver sammen. Hvis du har brug for at friske dit tysk op, kan du ved siden af dit studie booste dit sprog sammen med studerende fra VIA.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske sprog.

Det sociale studieliv på Tysk

For dig som studerende på Tysk går det hele ikke kun op i verber og Goethe. Du har også mulighed for at deltage aktivt i en række sociale og faglige arrangementer:

 • Esperanto: På Tysk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sproguddannelser på Aarhus Universitet. Esperanto hedder baren, og den har åben hver fredag. Her har du rig mulighed for at møde studerende på tværs af studieretninger og årgange.
 • Tandem: Igennem Tandem får du hjælp til at finde en tysk tandempartner, som du kan udveksle sprog med. Du får dermed mulighed for at forbedre dit tyske samt at hjælpe din partner med at forbedre sit danske.
 • Jedermanns: Fest- og fagudvalget for alle, der studerer tysk på Aarhus Universitet. Jedermanns arrangerer alt lige fra spilleaften til beerpongturnering og julefrokost.
 • Kulturelle arrangementer: Til disse arrangementer kan du eksempelvis møde tyske forfattere eller drøfte aktuelle udviklinger i de tysktalende lande med eksperter fra politik og erhvervslivet. Sammen med dine medstuderende og undervisere kan du også selv stå for nogle arrangementer.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.
 • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
 • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et bachelortilvalg i Tysk afhænger af dit hovedfag og dine fremtidige studieplaner, herunder hvilken kandidatuddannelse du eventuelt vælger.

Bachelortilvalget i Tysk giver dig kendskab til de tysktalende landes sprog og kultur. Det gør dig i stand til at arbejde for eksempel med interkulturel kommunikation i en tysk-dansk kontekst, med sproglig rådgivning og med markedsføring, hvor du eksempelvis kan beskæftige dig med eksport til det tyske marked

Dit kendskab til tysk sprog og kultur gør dig desuden i stand til at formidle kulturelt mellem danske og tyske organisationer.

Læs videre

Kandidattilvalg i Tysk

Hvis du tager kandidattilvalg i Tysk, har du mulighed for at undervise i tysk på gymnasieskolen. Dine chancer for at blive underviser er størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.

Kandidat i Interkulturelle studier (Tysk)

Med en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med bachelortilvalg i Tysk har du også adgang til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Tysk).