Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TILVALG I TYSK

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tyskland er Europas største land, som gennem historien har spillet en stor rolle i Europas udvikling. I Danmark har vi importeret alt fra handelsvarer til sprog og tænkning fra vores nabo i syd.

Sprog

På tilvalget i Tysk kommer du i dybden med det tyske sprog. Du lærer at udtrykke dig på et levende og flydende tysk, og du studerer grammatik og udtale. Med disse værktøjer bliver du også god til at oversætte begge veje.

Litteratur og historie

Du får indsigt i Tysklands righoldige historie, og du får indgående viden om Tysklands moderne samfundsforhold og kultur. Desuden får du godt overblik over tysk litteraturhistorie, samtidig med at du læser og analyserer udvalgte værker af Spitzenqualität, Ikke kun Goethe og Schiller, men også nye og anderledes tekster. På studiets andet semester indgår foruden litteraturen også kultur- og medieanalyse.

Spørgsmål

På Tysk kommer du til at beskæftige dig med spørgsmål som:

  • Hvilken betydning havde 1. og 2. verdenskrig for tyskernes identitet og nationalfølelse?
  • Hvordan formulerer jeg mig korrekt over for en tysk samtalepartner?
  • Hvilken betydning havde Goethe for sin samtid?
  • Hvad fik Nietzsche til at erklære Gud for "død"?
  • Hvilken rolle spiller Tyskland i EU?
  • Passer det at tyskerne kalder os ”die dummen Dänen”?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere her

Adgangsbegrænsning

Ingen

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Tysk sprog, litteratur og kultur som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i tysk.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen for tilvalget i Tysk kan du læse mere om uddannelsen opbygning og indhold, samt hvad der forventes af dig som studerende. Du kan også finde yderligere information om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Tysk

Undervisningen på tilvalget i tysk foregår ofte sammen med de bachelorstuderende i tysk. Sammen har I mindre forelæsninger, hvor underviseren gennemgår materialet. Derudover har du også undervisning på mindre hold, hvor du kommer til at holde oplæg, og hvor det faglige pensum diskuteres.

Det sociale studieliv på Tysk

Som studerende på Tysk går det hele ikke kun op i verber og Goethe. Du har også mulighed for at deltage aktivt i det hyggelige studiemiljø, der findes på studiet. Du kan blandt andet deltage i:

Esperanto
På Tysk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sproguddannelser på Aarhus Universitet. Esperanto hedder baren, og den har åben hver fredag, og her har du rig mulighed for at møde studerende på tværs af studieretninger og årgange.

Deutsch-Dänisches-Netzwerk Aarhus (DDNA)
DDNA formidler kontakt mellem herboende tyskere og personer med interesse i tysk sprog og kultur. Netværket er blandt andet med til at arrangere Stammtisch og Tandem.

Tandem
Hos Tandem kan du forbedre dit tyske sprog og hjælpe en tysker med at forbedre sit danske. Her kan du finde sprogpartnere, hvor I mødes og skiftevis taler tysk og dansk med hinanden.

Stammtisch
Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i tysk afhænger af dit hovedfag og dine fremtidige studieplaner, herunder hvilken kandidatuddannelse du eventuelt vælger, og om du også tager kandidattilvalg i Tysk.

Tilvalget i Tysk giver dig kendskab til det tyske sprogs opbygning, grammatik og udtale. Du får indblik i historien, kulturen og samfundsforholdene i det tyske sprogområde, og du får viden om tysk litteratur. Det gør dig blandt andet i stand til at formidle kulturelt mellem danske og tyske organisationer.

Dit kendskab til Tyskland og det tyske sprog gør dig i stand til at arbejde som kommunikationsmedarbejder, som oversætter og tolk eller med markedsføring, hvor du eksempelvis kan beskæftige dig med eksport til det tyske marked.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du tager kandidattilvalg i Tysk, har du mulighed for at undervise i tysk på gymnasieskolen. Dine chancer for at blive underviser er størst, hvis du samtidig har et stort gymnasiefag som dit centrale fag.

Kandidat i Tysk
Med et bachelortilvalg i Tysk, har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Tysk Sprog, Litteratur og Kultur. Mange færdige kandidater i Tysk kommer til at arbejde med undervisning. Det kan være som gymnasielærer eller ved en videregående uddannelsesinstitution.