Civilingeniør i Bioteknologi
(bachelor)

Teknologi baseret på biologisk videnskab

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Civilingeniør (Bachelordelen) i Bioteknologi er en teknisk videnskabelig grunduddannelse, som varer tre år og udgør første del af den femårige civilingeniøruddannelse i Kemi og bioteknologi. Du får en høj grad af teoretisk specialisering inden for matematik, biokemi, mikrobiologi og kemi. Denne viden skal du bruge som grundlag for din deltagelse i uddannelsens tekniske kurser om bio- og procesteknologier.

Uddannelsen gør dig i stand til at forstå, hvordan man kan bruge naturens biologiske systemer og organismer til at løse virkelighedens problemer.

Du kommer til at beskæftige dig med bioteknologi i vidt forskellige sammenhænge. Hvordan kan du for eksempel bruge din forståelse af cellers opbygning og de enzymatiske reaktioner i cellen til at udvikle ny medicin? Eller hvordan kan du bruge din viden om mikroorganismer til at udvikle nye miljø- og energiteknologier.

Det solide faglige fundament, du får i løbet af din bacheloruddannelse, lærer du at bruge i en ingeniørvidenskabelig sammenhæng. Du vil beskæftige dig med design, fremstilling, analyse og kontrol af kemiske og biologiske processer, og som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde både på cellulært niveau i klassificerede laboratorier og i store industrielle fuldskalaproduktioner.

Teknologi med naturvidenskab i spil

Bioteknologi handler om at bruge en naturvidenskabelig forståelse af biokemi, molekylærbiologi og mikrobiologi til at designe og fremstille biologiske molekyler og styre komplekse biologiske processer.

På bacheloruddannelsen får du en dyb teoretisk indsigt i kemiske, molekylære, enzymatiske og mikrobielle forhold og processer, som giver dig adgang til at læse videre på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemi og Bioteknologi og arbejde med udvikling af nye teknologier.

 

Hverdagen på studiet

Civilingeniør (Bachelordelen) i Bioteknologi indeholder en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, opgaveregning og laboratoriearbejde, hvor du får hands-on erfaring med at bruge din bioteknologiske viden.

Kan man fodre bakterier med strøm? Hvordan udvikler man antistoffer til kræftbehandling eller producerer molekyler, som afhjælper fedme? Det er bare få eksempler på de spørgsmål, som de ingeniørvidenskabelige forskere ved AU arbejder med til daglig. Den forskningsbaserede undervisning kvalificerer dig til at arbejde med forskning, udvikling, innovation, ledelse og specialistrådgivning i dit fremtidige arbejdsliv.

Stort ingeniørfællesskab

Du bliver en del af et stort fællesskab med i alt cirka 3000 ingeniørstuderende på Aarhus Universitet, og du får din daglige gang på Campus Katrinebjerg, Hangøvej og Gustav Wieds vej i Aarhus.

Her har du adgang til projektarbejdspladser, grupperum og laboratorier døgnet rundt. Når du skal lave projekt- og gruppearbejde vil der være teknisk personale, der kan vejlede dig med at gennemføre eksperimenter.

Som noget helt særligt har du også mulighed for at flytte en del af dine eksperimenter ud af laboratoriets begrænsede rammer og arbejde med dem i storskala på vores internationalt anerkendte forskningscenter i Foulum.

Innovation og entreprenørskab

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du trænet i at omsætte viden til løsninger, og hele tiden tænke i innovative og nyskabende baner. Dag efter dag vil du komme til at arbejde med ny teknologi som en fuldt integreret del af din undervisning.

Måske derfor findes der blandt ingeniører fra AU succesfulde iværksættere, og det er ikke utænkeligt, at du også får lyst til at starte virksomhed allerede som studerende, eller når du er færdiguddannet.

Karrieremuligheder

Som ingeniørdisciplin handler bioteknologi om at sætte den kemiske og biologiske videnskab i spil og løse konkrete problemstillinger i samfundet.

Bioteknologien har inden for de seneste år accelereret udviklingen af for eksempel nye materialer, brændstoffer, fødevarer og medicin. Også i de kommende år vil ingeniører med bioteknologisk viden få en stor opgave i at bringe udviklingen videre og skabe nye muligheder med teknologi, som vi slet ikke kender i dag. Læs mere om karrieremuligheder under afsnittet "Karriere" nederst på denne side.

Lina besøgte Aarhus for første gang i forbindelse med Åbent Hus på universitetet. Hun blev ”forelsket” i byen med det samme og vidste, at det var her, hun ville studere. I dag læser hun på kandidatuddannelsen til civilingeniør i Kemi og bioteknologi.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22131  

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:  

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B

eller

 • Fysik B og Bioteknologi A

eller

 • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse. 

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

Adgangsprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, kan søge optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier) 

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven, samt
 • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Undervisningen i de naturvidenskabelige grunddiscipliner som matematik, fysik og kemi får du på højt niveau.  Herudover består uddannelsen af ingeniørvidenskabelige teknologifag, laboratoriearbejde og øvelser i proceshal, hvor du blandt andet også lærer at bruge det udstyr og mestre de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om naturvidenskab.

Du kommer til at beskæftige dig med at løse problemer og skabe nye muligheder inden for områder som medicinal bioteknologi, biomekanik, miljøteknologi, sygdomsdiagnose, ernæring, industriel bioteknologi, bioenergi, proceskontrol og meget mere.

Du skal opbygge videnskabelige kompetencer samt en analytisk og teoretisk forståelse på højeste abstraktionsniveau. Dine basisfag vil derfor inkludere en stor del matematik, hvor du bliver trænet i beregning og modellering af procesbetingelser samt kemi, hvor du får en forståelse af molekyler og reaktioner i biologiske systemer.

Du vil lære om manipulation af celler, enzymer og mikroorganismer på et teoretisk niveau, mens du i de mere ingeniørrettede kurser lærer at bruge din viden til at designe dyrkningsprocesser og fremstille produkter i mange forskellige sammenhænge.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig allerede som bachelorstuderende adgang til den nyeste viden inden for dit fag. Du vil derfor også - som en naturlig del af din uddannelse - komme til at tage del i det teknisk videnskabelige projektarbejde sammen med universitetets forskere på området og i mange tilfælde også virksomheder.

Studieliv

Som studerende på bachelor i Bioteknologi kommer du på et hold med cirka 30 andre studerende. Derudover får du en tæt kontakt til diplomingeniør- og kandidat studerende inden for det kemiske og bioteknologiske fagområde.

AU-ingeniørenernes særlige kendetegn

På Aarhus Universitet får du som færdig civilingeniør et meget højt fagligt niveau. Men igennem den daglige undervisning på et klassisk universitet opnår du desuden kompetencer uden for fagområdet, som har stor værdi for både din personlige udvikling og dine fremtidige karrieremuligheder. En virksomhed ansætter hele mennesker – mennesker som er gode til gruppearbejde og er dygtige i skrift og tale - så du vil have stor glæde af træningen under uddannelsen. AU-ingeniører er meget eftertragtede og højt lønnede på det globale arbejdsmarked.

Faglighed i fokus

Aarhus Universitet har i 2016 fået en placering som nummer 98 på Times Higher University Ranking, hvilket er den højeste placering blandt danske universiteter og blandt de 100 bedste i verden.

Et intensivt studieprogram

Du skal på bachelordelen af din civilingeniøruddannelse regne med cirka 24 skemalagte undervisningstimer per uge. Herudover skal du sammen med dine medstuderende bruge en del tid på selvstændige studier og laboratoriearbejde for at tilegne dig et højt teoretisk niveau og teknologisk specialisering. Du kan læse om uddannelsens sammensætning af kurser under Uddannelsens opbygning her på siden. Beskrivelsen af indhold af og mål for de enkelte kurser finder du ved at søge i universitetets webbaserede kursuskatalog.

Det sociale studieliv

AU Engineering har samlet cirka 3000 studerende med flere velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende. Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser (IUG), som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder.

Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet. AU Engineering har desuden en populær studenterrevy, som opføres i forbindelse med en fest en gang om året.

De ingeniørstuderende har to studenterbarer. Som studerende på Kemiteknologi vil du sikkert mest komme til at besøge den populære Katrines Kælder, der ligger på Katrinebjerg. De fleste store fællesfester på AU Engineering afholdes i studenterbaren på Navitas. Cirka 35 procent af ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet er kvinder, og 65 procent er mænd. Kønsfordelingen varierer dog fra uddannelse til uddannelse, og på Bioteknologi er der typisk en lille overvægt af kvinder.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i l løbet af din uddannelse. Det kan for eksempel være i form af et semester på et universitet i udlandet, projektarbejde hos en international virksomhed eller en sommerskole inden for dit fagområde. AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.

Følg studielivet på AU

-oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, i overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Du kan også prøve at søge på #auingeniør

 


Karriere

Som færdiguddannet civilingeniør har du gode muligheder for at vælge karriere efter interesse. Det er næsten sikkert, at du på en eller anden måde vil komme til at bidrage med din ingeniørmæssige viden til at løse nogle af de største udfordringer, verdenssamfundet står over for inden for bioteknologiens mange anvendelsesområder.

Både på civilingeniøruddannelsens bachelor- og kandidatdel har du mulighed for at vælge kurser på tværs af universitetets mange fag og på den måde skabe dig en helt særlig kompetenceprofil.

Måske opdager du, at du udover bioteknologi også interesserer dig for nanovidenskab, økonomi, kommunikation, fysik, ledelse eller noget helt andet. Det er en af de klare fordele ved at læse til ingeniør på et klassisk, multifakultært universitet, at du har gode muligheder for at sammensætte fag efter interesse.

Danmark kommer i de næste ti år til at mangle ingeniører inden for det bioteknologiske område. Det skyldes især, at den teknologiske udvikling medfører et voksende innovationsbehov i mange brancher.

I dag spiller civilingeniører inden for bioteknologi en nøglerolle i forbindelse med forskning og udvikling i både medicinalbranchen, energisektoren, miljøteknologien, sundhedssektoren og fødevareindustrien. En del beskæftiger sig også med undervisning.

I mange jobfunktioner vil civilingeniører i Bioteknologi komme til at beskæftige sig med udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer eller med bioteknologisk analyse.

De fleste dimittender fra uddannelsen kommer til at arbejde i specialistfunktioner med et højt vidensindhold i jobbet. En del beskæftiger sig dog også med personaleledelse, projektledelse, rådgivning og innovationsledelse, hvor de bruger deres generelle teknologiske indsigt og omverdensforståelse til at skabe værdi i virksomhederne.

Høj beskæftigelse og god løn

Civilingeniører fra Aarhus Universitet har generelt en meget lav dimittendledighed. De har samtidigt til nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark.

Danmark har en konkurrencedygtig biotekindustri, som aftager mange af uddannelsens dimittender. Eksempler på store lokale aftagervirksomheder er Novo Nordisk, Dupont, Dako, Arla og Chr. Hansen.

En del civilingeniører vælger at forfølge en forskerkarriere, og inden for bioteknologi er der gode muligheder for at få en forskeruddannelse på Aarhus Universitet.