Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MOLEKYLÆRBIOLOGI

Studiet af molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 8,3 (Standby: 7,1)   |   Kvote 2 2018: 7,4 (standby: 6,3) (Vejledende)  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som ud over de molekylærbiologiske fag indeholder fagelementer fra biologi, kemi, matematik, statistik og datalogi. Fagene danner grundlag for dit arbejde med molekylærbiologi og biokemi og muliggør uddannelsens detaljerede studier af organismer, celler, DNA, RNA, proteiner og signalmolekyler.

Hverdagen på Molekylærbiologi

Undervisningen på Molekylærbiologi bygger på forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Udover de obligatoriske grundfag består uddannelsen af mere specialiserede fag indenfor molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomics, immunologi og cellebiologi. I den sidste del af bacheloruddannelsen supplerer du med viden og kompetencer fra fag som biologi, kemi eller fødevareteknologi.

Specialisering på bacheloruddannelsen

På Molekylærbiologi kan du præge din uddannelse i forskellige retninger via valgfag. Du kan eksempelvis arbejde med områder som molekylære årsager til udvikling af kræft, biologiske årsager til demens, du kan gennemføre genetiske undersøgelser eller medicinsk diagnostik. Du kan også udføre proteomanalyser på forskellige biologiske problemstillinger, eller give dig i kast med design og fremstilling af personlig- og målrettet medicin.

Karrieremuligheder

De fleste bacheloruddannede i Molekylærbiologi fortsætter på kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi. Du kan også gå i retning af andre kandidatuddannelser som eksempelvis Kemi eller Biologi. Som kandidat kan du arbejde inden for molekylærbiologisk- og medicinsk forskning, i biotek- og medicinalindustrien, inden for patentadministration, inden for hospitalsvæsenet eller som forsker eller udvikler i fødevareindustrien. Et stigende antal kandidater i molekylærbiologi arbejder også som lærere på ungdomsuddannelserne (gymnasiet) og ved korte og mellemlange uddannelser (f. eks. på uddannelserne til laborant, bioanalytiker og sygeplejerske). 


Bemærk: Nye adgangskrav på uddannelsen

For at blive vurderet i kvote 1  skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inklusiv bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i Matematik A .

Hvis du ikke opfylder karakterkravet til kvote 1, kan du søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en adgangsprøve.

 • Læs mere under 'Adgangskrav' her på siden.    

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22155 

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B  eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

Læs om kvote 2 og adgangsprøven

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven, samt
 • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C
 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Sammenligning mellem beslægtede uddannelser

Herunder kan du læse en sammenligning af de tre beslægtede uddannelser Molekylærbiologi, Molekylær medicin og Medicinalkemi.

Molekylærbiologi

På Molekylærbiologi studerer du molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober. Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som ud over de molekylærbiologiske fag indeholder fagelementer fra biologi, kemi, matematik, statistik og datalogi. Fagene danner grundlag for dit arbejde med molekylærbiologi og biokemi samt uddannelsens detaljerede studier af celler, DNA, RNA, proteiner og signalmolekyler. Udover de obligatoriske grundfag består uddannelsen af mere specialiserede fag indenfor molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomics, immunologi og cellebiologi. I den sidste del af bacheloruddannelsen supplerer du med viden og kompetencer fra fag som biologi, kemi eller fødevareteknologi.

Molekylær medicin

Bacheloruddannelsen i Molekylær medicin beskæftiger sig med undersøgelsen af molekylære processer associeret med menneskets liv og sygdomme ved hjælp af molekylærbiologiske metoder. Præcis som på Molekylærbiologi bliver du undervist i de naturvidenskabelige fag, men andelen af naturvidenskab er dog mindre på Molekylær medicin og i stedet undervises der i mere sundhedsvidenskabeligt orienterede fag . Undervisningen i de molekylærbiologiske discipliner er den samme som på Molekylærbiologi.

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse, hvor hovedvægten ligger på kemiske fag med et stort naturvidenskabeligt indhold. Forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese er omdrejningspunktet på Medicinalkemi ligesom forståelse for molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen. På Medicinalkemi kan du enten specialisere dig i fremstilling/syntese af nye lægemidler eller i metoder til at undersøge vekselvirkningen mellem et lægemiddel og dets biologiske mål. På Medicinalkemi vil du derfor have en del molekylærbiologiske fag samt farmakologi.

Studieliv

Hverdagen på Molekylærbiologi

De to første år på bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi har du cirka 20 undervisningstimer om ugen. Samtidig skal du regne med at bruge omtrent samme antal timer på forberedelse, selvstudier, opgaveregning og rapportskrivning. Molekylærbiologi er altså et fuldtidsstudium – også selvom antallet af skemalagte timer falder i løbet af uddannelsen. 

Et skema for anden halvdel af 1. semester på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi, hvor der er fokus på at opnå teoretisk viden og praktisk erfaring med basal proteinkemi og fysisk biokemi, kan for eksempel se således ud:

Mandag

8-9: Fysisk biokemi (forelæsning)

9-12: Calculus (laboratorieøvelser)

12-14: Fysisk biokemi (teoretiske øvelser) 

Tirsdag

9-10: Eksperimentel biokemi (forelæsning)

12-18: Eksperimentel biokemi (laboratorieøvelser) 

Onsdag

9-10: Fysisk biokemi (forelæsning)

10-12: Fysisk biokemi (teoretiske øvelser)

13-15: Calculus (forelæsning) 

Torsdag

8-9: Eksperimentel biokemi (forelæsning)

10-12: Calculus (teoretiske øvelser)

12-18: Eksperimentel biokemi (laboratorieøvelser )

Fredag

9-10: Fysisk biokemi (forelæsning)

10-12: Fysisk biokemi (teoretiske øvelser)

13-15: Calculus (forelæsning)

Undervisning og gruppearbejde

I den første del af studiet kommer du på et hold med cirka 25 studerende, som har samme skema og følger den samme undervisning. Dette hold fungerer stort set som en klasse, som du måske kender det fra gymnasiet. Undervisningen i kurserne foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Ved forelæsningerne er alle studerende på årgangen samlet, mens de teoretiske øvelser og laboratorieøvelserne afvikles som holdundervisning.  

Studerende: Naturvidenskaben arbejder sammen i molekylærbiologi

”Det tiltaler mig meget, at molekylærbiologien ser på biologiske problemer på et molekylært niveau og bruger andre naturvidenskabelige felter til at forstå biologiske problemer. Vi har blandt andet haft kursus i fysisk biokemi, hvor vi arbejder med fysiske målemetoder, og hvordan man undersøger proteiner.” Rasmus Kjeldsen, bachelorstuderende på Molekylærbiologi.

Foreninger på Molekylærbiologi

Hvis du gerne vil møde nogle af dine mange medstuderende andre steder end i auditoriet eller i klasselokalet, så er der masser af muligheder for det. For eksempel har de studerende på Molekylærbiologi deres eget faglige forum, Molekylærbiologisk Studenterråd, kaldet MoGens. Her kan du blandt andet være med til at diskutere studiet, arrangere studieture og møde andre studenterpolitikere på universitetet. Du kan også blive medlem af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), som hver torsdag aften arrangerer naturvidenskabelige foredrag. 

Fredagsbar med atmosfære

Hver anden fredag er der fredagsbar i Die Rote Zone, som ligger i biohuset. Her har du mulighed for at snakke med studerende på alle årgange eller med dine undervisere over en kold drik. Du kan også finde molekylærbiologer i andre fredagsbarer og til fester på Kemi, Biologi og Fysik.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød færdiguddannede kandidater

Her kan du se eksempler på, hvad du kan arbejde med som uddannet kandidat fra Molekylærbiologi.

Jeg arbejder som projektleder, dvs. sørger for at tingene bliver lavet og følger op på det bagefter. Det kan fx være nye produkter og løsninger til industrien, hvor jeg er med i hele kæden fra udvikling til test til salg og kundesupport.

CASPER HØY SIMONSEN, Graduate, MSc in Molecular Biology, Application Specialist hos DANISCO

 


 

I videoen herunder kan du møde Mie, der er uddannet i molekylærbiologi og kemi og nu arbejder som gymnasielærer.

 Mie Lindeman Olsen, Graduate, MSc in Molecular Biology, gymnasielærer hos Marselisborg Gymnasium

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Fordyb dig på kandidatuddannelsen

Hovedparten af de studerende vælger efter bacheloruddannelsen at fortsætte på kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi. Du har også mulighed for at tage en kandidatgrad inden for områder som fødevareteknologi, molekylær ernæring, bioinformatik, kemi/medicinalkemi, biologi eller geologi. På din kandidatuddannelse vil du opnå en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser.

Arbejdet som molekylærbiolog

Omkring to tredjedele af molekylærbiologerne uddanner sig til forskere. De finder typisk job ved universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner eller på det private arbejdsmarked. Det kan være inden for medicinal- og sundhedsindustrien, den moderne højteknologiske fødevareindustri eller virksomheder, der udfører forskning eller har en stærk forskningstilknytning. Som molekylærbiolog kan du eksempelvis arbejde med, hvordan man transporterer medicin ind i specifikke organer i kroppen, eller du kan finde frem til, hvordan et receptormolekyle i hjernen ser ud, eller hvordan planter omdanner atmosfærisk kvælstof til gødning. 

Jobportræt: Se hvad en molekylærbiolog kan arbejde med

I videoen herunder kan du se eksempler på, hvad uddannede molekylærbiologer kan arbejde med.

Mød Mie, der er uddannet i molekylærbiologi og kemi og nu arbejder som gymnasielærer.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Fordyb dig på kandidatuddannelsen

Hovedparten af de studerende vælger efter bacheloruddannelsen at fortsætte på kandidatuddannelsen i Molekylærbiologi. Du har også mulighed for at tage en kandidatgrad inden for områder som fødevareteknologi, molekylær ernæring, bioinformatik, kemi/medicinalkemi, biologi eller geologi. På din kandidatuddannelse vil du opnå en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser.

Arbejdet som molekylærbiolog

Omkring to tredjedele af molekylærbiologerne uddanner sig til forskere. De finder typisk job ved universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner eller på det private arbejdsmarked. Det kan være inden for medicinal- og sundhedsindustrien, den moderne højteknologiske fødevareindustri eller virksomheder, der udfører forskning eller har en stærk forskningstilknytning. Som molekylærbiolog kan du eksempelvis arbejde med, hvordan man transporterer medicin ind i specifikke organer i kroppen, eller du kan finde frem til, hvordan et receptormolekyle i hjernen ser ud, eller hvordan planter omdanner atmosfærisk kvælstof til gødning. 

Jobportrætter: Se hvad molekylærbiologer kan arbejde med

 

I videoerne herunder kan du se eksempler på, hvad uddannede molekylærbiologer kan arbejde med.

Mød Tania, der bruger sin uddannelse i molekylærbiologi til at arbejde med fødevarelovgivning, og Mie, der er uddannet i molekylærbiologi og kemi og nu arbejder som gymnasielærer.