Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Molekylærbiologi

Molekylærbiologi

Bacheloruddannelsen i Molekylærbiologi - Introduktion

Det tiltaler mig meget, at molekylærbiologien ser på biologiske problemer på et molekylært niveau og bruger andre naturvidenskabelige felter til at forstå biologiske problemer. Vi har bl.a. haft kursus i fysisk biokemi, hvor vi arbejder med fysiske målemetoder, og hvordan man undersøger proteiner, og det er nok inden for dette felt, at jeg gerne vil skrive mit bachelorprojekt. Jeg har overvejet, at det skal handle om proteinkemi, hvor man undersøger og prøver at forstå proteiner og strukturbiologi, som er et niveau dybere, og undersøger den tredimensionelle struktur i proteiner.

Rasmus Kjeldsen, bachelorstuderende i molekylærbiologi


Gennem studiet i molekylærbiologi får du en række redskaber, som gør dig i stand til at løse forskellige problemstillinger. Det kan fx være spørgsmålet om de biologiske årsager til demens eller anvendelsen af dna i politiets efterforskning. Uddannelsen i molekylærbiologi er nært beslægtet med uddannelserne i bioteknologi og molekylær medicin. Men hvor bioteknologien ser på molekyler i makroperspektiv, beskæftiger molekylærbiologien sig med detaljerede studier af fx celler, DNA og RNA, proteiner samt signalmolekyler på molekylær skala. Området har gennem de senere år gennemgået en rivende udvikling, og forskningen har i dag stor betydning i mange af livets forhold. Som eksempel kan nævnes forståelsen af arvelige sygdomme og muligheder for genetiske undersøgelser tidligt i graviditeten. På studiet kommer du bl.a. til at beskæftige dig med celler og opbygningen af organismer, både i forhold til mennesker, dyr og planter. Du kan også komme til at arbejde med genteknologiens anvendelse i udviklingen af ny medicin.

Undervisningen på bacheloruddannelsen

På bacheloruddannelsen suppleres det obligatoriske indhold af molekylærbiologi med valgfri kurser i fx kemi, biologi eller fødevareproduktion. Uanset hvilke valgfri kurser, som du vælger under bacheloruddannelsen, skal du igennem en række introduktionskurser i bl.a. fysiologi og kemi, og du får grundlæggende kurser inden for matematik og statistik. Senere i studieforløbet har du mulighed for at arbejde mere i dybden med de forskellige emner og samtidig fokusere på selve faget molekylærbiologi. Det omfatter fag som Biokemi, Molekylær cellebiologi, Planters molekylærbiologi og Bioinformatik. Undervisningen på universitetet er baseret på forskning, og alle underviserne er samtidig forskere. Det er med til at gøre undervisningen spændende og sikrer et højt fagligt niveau, som giver dig indblik i den nyeste tænkning og viden inden for molekylærbiologien.

Fra ugentlige laboratoriemøder til internationale konferencer

Når du er færdig med bacheloruddannelsen, kan du fortsætte på en toårig kandidatuddannelse og blive tilknyttet et forskningslaboratorium. Her kan du forske i et emne, du interesserer dig for, og deltage i forskningen på lige fod med de andre i laboratoriet. Du deltager også i de ugentlige laboratoriemøder, hvor man på skift fortæller hinanden om ugens resultater og giver løsninger på problemer. Du kan også lave et teoretisk speciale, hvor du i højere grad bruger computeren frem for laboratoriet i dit daglige arbejde.

En engageret hverdag

De første dage på studiet lærer du dit nye hold at kende og bliver introduceret til universitetsverdenen af tutorerne, som er ældre molekylærbiologistuderende. Der vil være et pakket program med foredrag, holdtimer, fællesspisning, gallafest, hjælp til bogindkøb, rustur og meget mere. De studerende på molekylærbiologi har deres eget faglige forum, Molekylærbiologisk Studenterråd, kaldet MoGens. Her kan du bl.a. være med til at diskutere studiet, arrangere studieture og møde andre studenterpolitikere på universitetet. Du kan også blive medlem af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), som hver torsdag aften arrangerer naturvidenskabelige foredrag.

Molekylærbiolog i job

Omkring to tredjedele af molekylærbiologerne uddanner sig til forskere. De finder typisk job ved universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner eller på det private arbejdsmarked. Her finder de fx job inden for medicinal- og sundhedsindustrien, den moderne højteknologiske fødevareindustri eller virksomheder, der har en stærk forskningstilknytning eller selv udfører forskning. Ud over forskning arbejder molekylærbiologer inden for områder som patentadministration, formidling og projektstyring. Vores samfund står over for mange sundheds-
og fødevaremæssige udfordringer med den stadigt voksende ældre generation og med skærpede krav til fødevareindustrien i form af bedre hygiejne og udvikling af nye produkter. Molekylærbiologerne arbejder især med disse udfordringer. Den nuværende vækst inden for området ventes at fortsætte, så beskæftigelsessituationen ser meget positiv ud for kommende molekylærbiologer. Mange molekylærbiologer finder arbejde hos store virksomheder som DuPont, Novo Nordisk og Lundbeck samt på hospitalslaboratorier. En typisk problemstilling, som du kan komme til at arbejde med som molekylærbiolog, kunne være, hvordan man transporterer medicin ind i specifikke organer i kroppen. Et andet område kunne være at finde frem til, hvordan et receptormolekyle i hjernen ser ud, eller hvordan planter omdanner atmosfærisk kvælstof til gødning.

Beslægtede bacheloruddannelser:

Studieskift på Science

Hvis du efter første studieår vil skifte til en anden naturvidenskabelig uddannelse, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre. Da uddannelserne er fleksibelt opbygget, kan du oven i købet ofte skifte uden at det forlænger din samlede studietid.

Optagelsesområdenummer: 22155

Studiested: Aarhus

Studiestart: August/september

Undervisningssprog: Dansk

Eksempler på mulige kandidatuddannelser

Forskellen på molekylærbiologi, molekylær medicin og medicinalkemi?
Bliv klogere på forskellene her  Bestil en pjece

Læs mere om studiemiljøet ved Science and Technology

En typisk dag i stud.scient. Julies liv

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk