FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

Folkesundhedsvidenskab handler om at sikre og forbedre befolkningens sundhed

Introduktion

Folkesundhedsvidenskab bygger på fag fra samfundsvidenskab, humaniora og naturvidenskab. Du arbejder med politiske, sociale og økonomiske tilgange til forbedring af sundhed hos befolkninger og befolkningsgrupper.

Hverdagen på Folkesundhedsvidenskab

Undervisningen på Folkesundhedsvidenskab bygger på forelæsninger, øvelsestimer, arbejde i læsegrupper og læsning på egen hånd. Du kommer til at arbejde med analyse af sundhedsfaglige problemstillinger, og du lærer at bearbejde store mængder data om folkesundhed. Du lærer også at formidle undersøgelsesresultater og gøre dem forståelige for relevante målgrupper.

Teori, metode og analyse

En stor del af Folkesundhedsvidenskab handler om teori og metode. Du lærer teorier om sundhedsadfærd, det politiske system og sundhedssociologi. Metodefag som statistik og kvalitativ metode indgår som centrale fag i uddannelsen, som blandt andet anvendes ved analyser af en befolknings middellevetid, vækst og sammensætning.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Folkesundhedsvidenskab kan du eksempelvis arbejde i den offentlige forvaltning med sygdomsforebyggelse eller som konsulent i en virksomhed omkring sundhed og sygdom. Du kan også arbejde inden for områder som sociologi, økonomi, politik og forskning.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22025

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt
  2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab tager tre år. Her kan du læse mere om, hvordan studiet er opbygget.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Folkesundhedsvidenskab

På Folkesundhedsvidenskab foregår undervisningen som en blanding af forelæsninger, hvor hele din årgang er samlet i et stort auditorium, og øvelsestimer, der foregår på mindre hold. I øvelsestimerne bliver det faglige pensum diskuteret. Derfor er timerne i høj grad baseret på aktivitet fra din side. Folkesundhedsvidenskab er et fuldtidsstudie. Du har omring 15-20 undervisningstimer om ugen, og herudover kommer selvstændig læsning. Ved studiestart bliver du placeret i en læsegruppe. I skal blandt andet holde oplæg sammen i forbindelse med øvelsestimerne og løse diverse opgaver i fællesskab.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. semester på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Mandag:
8-11: Forberedelse
11-14: Forelæsning i Epidemiologi og biostatistik
14-16: Forberedelse

Tirsdag:
8-11: Holdundervisning i Sundhedssociologi
11-13: Forberedelse
13-16: Forelæsning i Sundhed og Sygdom 1

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Sundhed og Sygdom 1
11-13: Forberedelse
13-16: Forelæsning i Sundhedssociologi

Torsdag:
8-12: Arbejde i læsegruppe
12-16: Forberedelse

Fredag:
9-12: Holdundervisning i Epidemiologi og Biostatistik
12-15: Forberedelse

Det sociale studieliv

På Folkesundhedsvidenskab er det sociale studieliv præget af et stort fællesskab og et rigt foreningsliv.

Siffos

På Folkesundhedsvidenskab står foreningen ’Sygelig Interesse For FOlkeSundhed’ (Siffos) for alle studiets sociale arrangementer. Det er her, nogle af universitetets bedste fredagsbarer bliver afholdt. Derudover arrangerer foreningen alt fra et par større fester i løbet af semesteret til bankospil.

Fagligt udvalg

Fagligt udvalg hører under Siffos, men er den mere ædruelige del af foreningen. Her bliver der blandt andet arrangeret foredrag, studieture og debataftener.

FSV-ånden

Begrebet ’FSV-ånden’ henviser til, at du som studerende på Folkesundhedsvidenskab er en del af et større fællesskab, hvor I deler alt fra noter til kaffe på kanden. Herunder bliver der også arrangeret sociale ekskursioner på tværs af årgangene – eksempelvis skiferier og fælleslejr på diverse festivaler i løbet af sommeren.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som bachelor i Folkesundhedsvidenskab opnår du en bred viden om samspillet mellem samfund, borger og sundhed. Du bliver ikke behandler med direkte patientkontakt. I stedet opnår du viden og får erfaring i at analysere, udvikle og planlægge projekter, der har til formål at forbedre udvalgte befolkningsgruppers sundhedstilstand.

Fokus på tværfaglighed

Folkesundhedsvidenskab er en tværfaglig uddannelse. Det overordnede fokus ligger på sundhed og samfund, men du kommer også til at arbejde med væsentlige elementer fra humaniora og naturvidenskab. Inden for studiets samfundsvidenskabelige gren vil du få viden omkring statistik, offentlig forvaltning, økonomi og politik. Du kommer også til at beskæftige dig med etik og kultur. Herigennem lærer du at forstå og agere professionelt inden for forskellige kulturer og samfundslag.

Jobmuligheder

En bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab giver dig adgang til at fortsætte på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Som bachelor eller kandidat i Folkesundhedsvidenskab kan du få arbejde i for eksempel patientforeninger, på hospitaler og i private konsulentfirmaer.

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Som folkesundhedsvidenskaber kommer du blandt andet til at arbejde med effektivitet og prioritering i sundhedsvæsenet. Du kan også komme til at analysere sammenhænge mellem samfundsforhold og sundhed eller iværksætte og lede sundhedsprojekter med forskellige befolkningsgrupper. Det er også muligt for dig at gå forskervejen samt at undervise på universitetet.

Hør kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Nanna, fortælle om karrieremulighederne med Folkesundhedsvidenskab: