IDÉHISTORIE

Videnskaben om idéers udvikling i historisk, social og kulturel sammenhæng fra antikken og frem til i dag.

Introduktion

På Idéhistorie forholder du dig kritisk til vedtagne sandheder, du kaster dig ud i nye teorier og argumenterer for dem. Du undersøger den vestlige verdens tanker og idéer, og du beskæftiger dig med filosofiens historie og med samfundsmæssige, religiøse, naturvidenskabelige og kunstneriske idéer.

Hverdagen på Idéhistorie

Undervisningen på Idéhistorie foregår primært som forelæsninger. Du har også undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager aktivt i diskussioner og arbejder med din læsegruppe. Der er ikke mange undervisningstimer på Idéhistorie, og du tilrettelægger selv store dele af din studietid, når du skal forberede dig til undervisningen og arbejde med din læsegruppe.

Idéernes holdeplads

På Idéhistorie undersøger du, hvorfor én idé synes bedre end en anden på et givent tidspunkt. Du studerer filosofihistoriens hovedlinjer og hovedværker, og du undersøger, hvad der gennem tiden er tænkt om samfund og sociale forbindelser. Du kommer også omkring så forskellige emner som sjæl og krop, opdragelse og straf og ledelse og organisation.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Idéhistorie har du mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser. Blandt andet kandidatuddannelsen i Idéhistorie, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Som kandidat i idéhistorie kan du arbejde som underviser, du kan forske eller arbejde i eksempelvis forlagsbranchen eller kommunikationsbranchen.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22260

 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Uddannelsens opbygning

Fagene på Idéhistorie fokuserer på udviklingen i vestlige idéer indenfor filosofi, religion, naturvidenskab, samfundsteori og æstetik. Du får desuden kendskab til videnskabsteori med fokus på forskellige historieopfattelser og deres betydning for, hvordan man forstår idéernes historie. I løbet af studiet får du igennem selvstændige opgaver mulighed for at specialisere dig i emner, som du finder særligt interessante.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres beskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Idéhistorie

Til forelæsningerne på Idéhistorie gennemgår underviseren dagens tekster for hele din årgang. Holdtimerne giver dig mulighed for at diskutere emnerne og holde oplæg for dine medstuderende. Du bliver også del af en læsegruppe, hvor I sammen skal diskutere det faglige indhold og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Idéhistorie. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til timerne og møder med din læsegruppe. Derfor er Idéhistorie er et fuldtidsstudie , selvom du ikke har undervisning hver dag. I løbet af dit studie, bliver du derfor god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-18 Læsning

Tirsdag:
8-14 Forelæsning i De jødisk-kristne ideers historie
14-18 Læsning

Onsdag:
8-11 Forelæsning i De filosofiske ideers historie 1
11-18 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
13-16 Forelæsning i Studium Generale 1

Fredag:
8-12 Læsegruppe
12-15 Holdundervisning i De filosofiske ideers historie 1
15-18 Fredagsbar 

Det sociale liv på Idéhistorie

Idéhistorie byder også på en masse faglige og sociale arrangementer. Du kan blandt andet deltage i: 

Idéhistories Fagudvalg - iFag
Fagudvalget varetager de studerendes interesser på studiet. Her har du mulighed for at få indflydelse på dit studiemiljø. 

Panta Rei
Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 

Tingen
De studerendes blad på Idéhistorie hedder Tingen. Her har du mulighed for at udgive dine egne artikler samt blive inspireret af dine medstuderendes interesser.  

Læs i udlandet

På Idéhistorie kan det være oplagt at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler grundlæggende dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som idéhistoriker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af dit studie på Idéhistorie får du overblik over mange forskellige videnskabstraditioner og idédannelser. Det gør dig i stand til at skabe sammenhæng på tværs af fagene. Du bliver god til at læse vanskelige teoretiske tekster, og du opnår analytiske evner, der gør dig i stand til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige. På Idéhistorie lærer du ikke at tage vedtagne sandheder for givet, men at kaste dig ud i nye teorier og argumentere for dem.

Kandidater i Idéhistorie arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier og højskoler, som projektledere, administrative medarbejdere eller med kommunikation og formidling.

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af dit studie. Andre idéhistorikere har valgt: 

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Litteraturhistorie
 • Tilvalg i Sociologi 

Kandidat

De fleste bachelorer i Idéhistorie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge mellem: 

 • Kandidatuddannelse i Idéhistorie, hvor du får styrket dit faglige fundament fra bacheloruddannelsen i Idéhistorie. Du lærer blandt andet at få et mere kritisk blik på de historiefilosofiske opfattelser, og du får i højere grad mulighed for at specialisere dig i emner, som optager dig.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, der ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Medievidenskab, der giver dig værktøjer til at kunne analysere mediers i relation til menneskers kultur og samfund