Ansøgningsfrister og vigtige datoer

15. marts kl. 12.00 middag

Primo juni

 • Adgangsprøve for ansøgere til bacheloruddannelsen i musikvidenskab
 • Adgangsprøve for ansøgere til bacheloruddannelsen i idræt

5. juli kl. 12.00 middag

 • Ansøgningsfrist og dokumentationsfrist for kvote 1 

  Undtaget er dokumentation for sommersupplering, som indsendes til optagelse@au.dk senest den 5. september.
 • Dokumentationsfrist for kvote 2 vedrørende supplering og andet, som ikke var afsluttet inden den 15. marts. Undtaget er dokumentation for sommersupplering, som indsendes på mail til optagelse@au.dk  senest den 5. september.
 • Frist for at meddele på www.optagelse.dk, at man er tilmeldt sommersuppleringskursus eller suppleringskursus i efteråret (efterårssupplering gælder udelukkende ved ansøgning om optagelse på uddannelser med vinterstart). OBS! Hvis du søger om optagelse i kvote 2 på medicin er tidsfristen for at oplyse universitetet, om din forventede sommer- efterårssupplering dog den 15. marts. 

26. juli

 • Svar på ansøgning (optagelse, betinget optagelse, standby eller afslag)
 • Offentliggørelse af hvilke uddannelser der stadig har ledige pladser og dermed kan søges i 2. runde

3. august

6. august

 • Ansøgningsfrist for ansøgninger til ledige pladser til bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser med studiestart august/september. Alle ansøgninger indkommet senest denne dato betragtes som samtidigt indkomne. Uddannelser med fortsat ledige pladser kan stadig søges efter denne dato. 

Ultimo august

5. september

1. november

 • Ansøgningsfrist for ansøgninger til ledige pladser til diplomingeniøruddannelser med studiestart førstkommende januar/februar.

5. februar

 • Sidste frist for at indsende dokumentation for supplering, hvis du er betinget optaget med vinterstart, og supplerer i et adgangskrav henover efterår/vinter.