Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IDRÆT

Idræt handler om fysisk aktivitet, sundhed og kropskultur

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: 8,1 (Standby: 6,5)   |   Kvote 2 2019: 7,5 (Standby: 5,9) (Vejledende)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August /september

Introduktion

Idræt kombinerer teoretisk fordybelse med kropslige aktiviteter. Den boglige del kredser om både naturvidenskabelige, pædagogiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige fag. Den praktiske del er fuld af fysiske udfordringer, hvor du har undervisning indendørs og udendørs i al slags vejr.

Hvordan er hverdagen på idrætsuddannelsen?

Idræt holder til på Frederiksbjerg i Aarhus, hvor undervisnings-, laboratorie- og testfaciliteter ligger tæt på skov og strand. På Idræt er samarbejde et nøgleord, og du arbejder sammen med dine medstuderende om alt lige fra makkerredninger i kajak til studier af tungt læsestof. For at komme ind på Idræt skal du igennem en praktisk adgangsprøve, så det sikres, at du kan gennemføre den praktiske undervisning på et tilfredsstillende niveau.

Du bruger teorien i praksis

Den teoretiske del af idrætsuddannelsen har med afsæt i kroppen og fysisk aktivitet fokus på fordybelse i blandt andet praktisk-pædagogiske aspekter af idrætten og idrættens betydning for fysisk, psykisk og social sundhed.  Du får stor viden inden for træningsfysiologi, anatomi og biomekanik. Den praktiske del af idrætsuddannelsen har hovedvægt på boldspil, dans, gymnastik, ekspressiv idræt, atletik, fysisk træning, friluftsliv og svømning. De teoretiske og praktiske fag kobles ofte sammen, så de praktiske undervisningsøvelser og -lektioner suppleres af et dyberegående teoretisk aspekt.

Skab din egen profil

Det første halvandet år på idrætsuddannelsen består af obligatoriske kurser, hvor cirka halvdelen af undervisningen er praktisk-teoretiske idrætsfag. Herefter bliver studiet mere teoretisk, og du kan målrette din uddannelse inden for eksempelvis undervisning og formidling, præstationsoptimering, idræt og sundhed, kulturanalyser inden for idræt eller specifikke idrætsbiologiske emner.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Idræt har du skabt et fundament for eventuelt at virke som selvstændig inden for feltet. De fleste bachelorer i Idræt læser videre på kandidatuddannelsen i Idræt. Det kan give dig jobmuligheder som underviser på eksempelvis gymnasier, HF eller idrætshøjskoler. Du kan også arbejde som konsulent i idrætsforeninger og kommuner, i idrætsorganisationer, i specialforbund, eller du kan arbejde med sundhed og sygdomsforebyggelse.

Idræt: En tværfaglig uddannelse Kandidat i Idræt Morten fortæller om de færdigheder han har fået igennem sin uddannelse, og hvordan han bruger dem i sit job i dag. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22130

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til Idræt er den 15. marts både for kvote 1- og kvote 2- ansøgere, da et af adgangskravene er en bestået adgangsprøve. 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B 
 • Og enten
 • Fysik B eller
 • Geovidenskab A eller
 • Biologi A og Fysik C 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Adgangsprøve

På Idræt er der en adgangsprøve, som du skal bestå, før du kan blive optaget på studiet. Dato for adgangsprøver i 2019 er d. 15. og 16. juni. Du skal kun deltage en af dagene.

Alle ansøgere, der har søgt rettidigt, vil senest i uge 17 modtage en invitation til adgangsprøven. En bestået prøve er ikke garanti for en studieplads, men kvalificerer dig, sammen med de øvrige specifikke adgangskrav, til at blive taget i betragtning til en studieplads. Du vil, som alle andre ansøgere til universitetets uddannelser, få endeligt svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli. 

Vær opmærksom på, at der ikke arrangeres særlige adgangsprøver for enkeltpersoner. Er du forhindret i deltagelse til den praktiske adgangsprøve må du søge optagelse året efter. Derudover skal du også være opmærksom på, at du skal deltage i hele den praktiske adgangsprøve på den dag du tildeles, og kan derfor ikke udelade elementer af den.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Matematik B
 • Og enten:
 • Fysik B eller
 • Geovidenskab A eller
 • Biologi A og Fysik C 

Særligt om adgangsprøven

På Idræt er der en adgangsprøve, der skal bestås, for at du kan blive optaget på studiet.

Prøvens formål er at sikre, at de optagne studerende vil være i stand til at nå et tilstrækkeligt højt niveau i de praktiske dele af uddannelsen, og at de optagne kan gennemføre de minimumsprøver, der skal bestås i løbet af uddannelsen. Deltagerne prøves i tre kategorier:

 • Svømning
 • Dans, gymnastik og ekspressiv idræt
 • Holdboldspil (her vælger ansøger mellem fodbold, volleyball og basketball)

Svømning

Du skal dokumentere grundlæggende svømmefærdighed gennem 10 minutters kontinuerlig svømning.

Du skal endvidere præstere 1 hovedspring fra bassinkant efterfulgt af 50 meter svømning i en af de 4 stilarter (brystsvømning, crawl, rygcrawl, butterfly).

Du skal beherske korrekt vejrtrækning i den valgte stilart.

Gymnastik og bevægelse til musik

Den samlede prøvetid for gymnastik er cirka 1 time og falder i to afdelinger:

Bevægelse til musik

Under vejledning og med musikledsagelse vises forskellige grundfærdigheder såsom gang/trin, løb, hop, sving, balancer og førte bevægelser samt enkle sammensætninger, der viser evnen til at kombinere bevægelser og orientere sig i rummet. Der lægges vægt på god overensstemmelse mellem musik og bevægelse. 

Grundgymnastik

Du prøves i følgende grundfærdigheder:

 • Håndstand – op ad væg eller makker.
 • Forlæns rulle
 • Møllevending (vejrmølle) 

Holdboldspil

Du skal dokumentere grundlæggende bevægelsesmæssige og tekniske færdigheder inden for et boldspil, som du selv vælger af enten fodbold, volleyball eller basketball. Du vurderes i spilsituationer.

Bedømmelse

Der kræves tilfredsstillende præstationer i alle tre discipliner ud fra ovennævnte kriterier. Alle ansøgere vurderes individuelt af idrætssagkyndige fra Idræt.

Uddannelsens opbygning

En bacheloruddannelse i Idræt tager tre år. Studiet er bygget op omkring tre grupper af fag:

 1. De biologiske, hvor I arbejder med sundheds- og naturvidenskab.
 2. De humanistisk-samfundsvidenskabelige, der fokuserer på sociale og kulturelle aspekter ved idræt.
 3. De praktiske, som blandt andet kvalificerer dig til at arbejde med idrætundervisning.

Herunder kan du læse mere om, hvordan studiet er opbygget.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Idræt kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet i bacheloruddannelsen i Idræt. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Idræt

På bacheloruddannelsen i Idræt bliver du en del af et hold på cirka 30 studerende. I løbet af de første år på studiet har du cirka 20 skemalagte timer om ugen. Herudover kommer selvstændigt studie- og gruppearbejde, hvilket alt i alt udgør et fuldtidsstudie.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger i auditorier sammen med mange andre studerende, og holdundervisning. Derudover bliver du en del af en læsegruppe, hvor I sammen løser faglige opgaver og sparrer med hinanden i forbindelse med eksamen. Vejen fra underviser til studerende er kort på Idræt, og du vil hurtigt blive fortrolig med, hvem der er hvem.

Ugeplan
Idrætsstudiet er i de første to studieår hovedsageligt bygget op i kvarterer. Det betyder, at du har 7 ugers undervisning og derefter 2 ugers eksamen. Du afslutter altså fag fire gange årligt. Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. kvarter af 1. semester på bacheloruddannelsen i Idræt.

Mandag:
9-11: Holdundervisning i svømning
11-14: Forberedelse
14-16: Holdundervisning i biomekanik

Tirsdag:
8-10: Holdundervisning i Kropsbasis
11-13: Praktisk undervisning i svømning
13-16: Forberedelse

Onsdag:
8-13: Forberedelse
13-15: Forelæsning i biomekanik

Torsdag:
9-11: Praktisk undervisning i Kropsbasis
12-16: Forberedelse

Fredag:
8-12: Forberedelse
12-14: Holdundervisning i Biomekanik

Det sociale studieliv på Idræt

Livet som studerende på Idræt går ikke kun op i bøger og svedige træningsture. Der findes også masser af sociale aktiviteter og foreninger, som du kan blive en del af.

Festudvalget
På Idræt er der selvfølgelig også et festudvalg, som hver måned arrangerer en fredagsbar. Derudover afholder festudvalget også en stor jule- og sommerfest.

Social- og aktivitetsudvalget
På Idræt sørger social- og aktivitetsudvalget for, at der løbende bliver afholdt sociale arrangementer. Det kan for eksempel være landskamp på storskærm, volleyball-turneringer og grillaftenener. Her kan du altså være med til at styrke fællesskabet på studiet – både ved at deltage i arrangementerne og ved at deltage aktivt i udvalgets arbejde.

Ekstern idrætsdag
Som studerende på Idræt kommer du hvert år til at dyste mod andre idrætsstuderende fra København-, Aalborg- og Syddansk Universitet.  Her bliver der dystet i alverdens discipliner med det ene formål at afgøre, hvilket studie der er bedst.

Læs i udlandet

Aarhus Universitet har udvekslingsaftaler med universiteter i hele verden. På Idræt er der gode muligheder for at komme til at studere i udlandet. Idræt har blandt andet et nært samarbejde med de nordiske lande omkring friluftskurser. Du kan for eksempel komme til Sverige eller Norge og udnytte de mange muligheder, der her er for udeliv, klatring og fjeldvandring. Derudover har studiet også særlige samarbejdsaftaler med to amerikanske universiteter - George Mason og West Virginia.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Hvad kan du blive?

Dine jobmuligheder som bachelor i Idræt afhænger meget af hvilket tilvalg og eventuel hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger. Hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i Idræt, kan du for eksempel få job som konsulent i idrætsorganisationer og kommuner eller undervise på gymnasier og idrætshøjskoler. Det er også muligt at gå forskervejen, hvor du allerede i slutningen af din bacheloruddannelse har mulighed for at styre din uddannelse frem mod en ph.d.-grad.

Se en video med Mikkel Holm Thomsen, der er idrætskonsulent hos DGI her:


Bachelortilvalg
Som bachelorstuderende på Idræt har du mulighed for at vælge et tilvalgsfag. Det er eksempelvis en nødvendighed, hvis du ønsker at blive gymnasielærer. I så fald skal du vælge et gymnasierettet tilvalgsfag; dansk, engelsk, biologi, matematik, samfundsfag og så videre. 

Læs mere om tilvalg her.

Kandidatuddannelse

En bacheloruddannelse i Idræt giver dig adgang til at fortsætte på kandidatuddannelsen i Idræt eller Biomedicinsk Teknik. Kandidatuddannelsen i Idræt har flere spor, således man kan specialisere sig mere inden for et idrætbiologisk og et humanistisk og samfundsvidenskabeligt spor. På kandidatuddannelsen kan du også kombinere Idræt med dit tilvalg og dermed opnå undervisningskompetence til gymnasieskolen.