Aarhus Universitets segl

Ansøg om tidligt optag

Tidligt optag, hvis du har du en funktionsnedsættelse

Tidligt optag er en mulighed, hvis du skal søge om SPS
Hvis du kan dokumentere, at du har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at få svar på din ansøgning om optagelse inden den 26. juli. Det er relevant for dig, der gerne vil ansøge om Specialpædagogisk Støtte (SPS), eller som gerne vil have styr på adgangsforhold, handicap-P-plads eller andre praktiske ting i god tid før studiestart.
 

Hvis du tildeles tidligt optag, skal du kontakte SPS-kontoret på AU, som kan hjælpe dig med at søge om SPS i god tid før studiestart. Selve SPS-støtten kan dog først sættes i gang, når du starter på dit studie. Bemærk, at tidligt optag ikke er ensbetydende med, at du tildeles SPS.

Her kan du læse mere om SPS.


Vigtige frister
Hvis du vil have vurderet en ansøgning om tidligt optag, er det vigtigt, du overholder følgende ansøgningsfrister:

 • Hvis du ønsker at søge optagelse i kvote 2, skal du søge senest 15. marts kl. 12 middag på www.optagelse.dk, mens din ansøgning om tidligt optag kan indsendes indtil 1. juni.
 • Hvis du vil søge optagelse i kvote 1 og tidligt optag, skal du søge om optagelse senest 1. juni.
 • Vi sender dig tilbuddet om tidligt optag senest 30. juni, og du skal takke ja til tilbuddet senest 5. juli.
 • Ligesom alle andre ansøgere får du endeligt svar på dine ansøgninger 26. juli og skal herefter svare på, om du ønsker studiepladsen.


Sådan søger du tidligt optag

 • Du skal sammen med din ansøgning om optagelse på optagelse.dk vedhæfte dokumentation for din funktionsnedsættelse.
 • Når du har søgt optagelse, skal du indsende besked til universitetet om, at du søger tidligt optag - du søger via webformularen nederst på siden.
   

Vi tilbyder dig tidligt optag, hvis vi vurderer, at du vil opfylde uddannelsens adgangskvotient i kvote 1, eller hvis du er blandt de ansøgere, der er blevet prioriteret til optagelse i kvote 2. Du kan kun blive tildelt tidligt optag på din 1. prioritet.


Dokumentation
Vi  vurderer din ansøgning om tidligt optag på baggrund af den dokumentation, du vedhæfter din ansøgning.

Relevant dokumentation for funktionsnedsættelse kan for eksempel være:

 • Lægeerklæring.
 • Uddrag af din sundhedsjournal på sundhed.dk med dokumentation for en diagnose - vi skal kunne se dit fulde navn og hvem, der er afsender af journalnotatet
 • Anerkendte test for dysleksi eller dyskalkuli
 • Specialistudtalelse, for eksempel i forbindelse med test for dysleksi, dyskalkuli eller andre funktionsnedsættelser.
 • Udtalelser fra speciallæge som psykiater, neurolog, øre- eller øjenlæge