Aarhus Universitets segl

BRASILIANSKE STUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22210

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Optaget på uddannelsen er sat i bero. Derfor optages der ingen studerende på Brasilianske studier i 2024.


Bacheloruddannelsen i Brasilianske studier handler om sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Brasilien. Du får forståelse for det brasilianske hverdagsliv, og du lærer om landets sociale, politiske, historiske og kulturelle forhold. På Brasilianske studier lærer du at læse, tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du bliver ekspert i Brasilien, og du lærer at skabe bro mellem Danmark og Brasilien inden for mange områder.

Dagligdagen på Brasilianske studier 

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Brasilianske studier består primært af holdtimer og arbejde i din studiegruppe. Du kommer til at holde oplæg og deltage i diskussioner, når du arbejder med Brasiliens historie, brasiliansk erhvervsliv eller aktuelle, politiske forhold i landet. En del af undervisningen foregår på engelsk og i løbet af studiet også på brasiliansk portugisisk.

Oplev den brasilianske verden

De fleste studerende på bacheloruddannelsen i Brasilianske studier tager på et semesters studieophold i Brasilien i løbet af deres bachelor. Det giver dig en unik mulighed for at forbedre dit portugisiske, og du får førstehåndskendskab til det brasilianske samfund. Studieopholdet i Brasilien er en værdifuld del af bacheloruddannelsen.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Brasilianske studier, er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Brasilien i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Brasilien og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde, kulturel udveksling og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du har også mulighed for at læse videre på en lang række andre kandidatuddannelser.

I videoen her kan du høre mere om Brasilianske studier fortalt af studerende og undervisere.
Hør studerende Cecilie Carstensen fortælle om, hvad det giver hende at læse Brasilianske studier.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi glæder os til at se dig til u-days 2024 den 22., 23. og 24. februar. Til u-days kan du både møde os på campus på Aarhus Universitet og online. Forbered dig inden og få mest ud af dagene - eller gå direkte til programmet for uddannelsen.Tag en virtuel rundtur på uddannelsen

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Brasilianske Studier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold eller erhvervserfaring i Brasilien eller portugisisktalende land, højskoleophold eller videregående uddannelse med fokus på sprog eller kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Brasilianske studier fokuserer på tre centrale felter. Først og fremmest får du kendskab til det brasilianske sprog, som er en variant af det portugisiske. Desuden får du indblik i Brasiliens historie og forholdene i samfundet. Sidst men ikke mindst bliver du introduceret til brasiliansk litteratur.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Brasilianske studier

Bacheloruddannelsen i Brasilianske studier er et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har så mange skemalagte timer, som du er vant til. Meget af tiden kommer til at gå med forberedelse til timerne og møder med din gruppe, og du bliver derfor god til at strukturere din tid.  

Til forelæsningerne på bacheloruddannelsen i Brasilianske studier gennemgår underviseren de vigtigste pointer for hele din årgang. Til holdundervisningen får du god mulighed for at stille spørgsmål og deltage i diskussioner. Du bliver også tilknyttet en studiegruppe, hvor I sammen skal diskutere pensum, løse opgaver og forberede oplæg. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Brasilianske studier. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med at forberede dig til undervisningen, hvilket gør bacheloruddannelsen i Brasilianske studier til et fuldtidsstudie.

Mandag:
9-12 Læsning
12-15 Forelæsning i Brasilien NU (samfund, kultur og politik)
15-17 Forelæsning i Begyndersprog 1

Tirsdag:
9-12 Studiegruppemøde
12-15 Læsning - forberedelse til forelæsning
15-17 Forelæsning i Begyndersprog 1

Onsdag:
8-10 Praktisk - Begyndersprog 1
10-12 Forelæsning i Begyndersprog 1
12-17 Oversættelse af brasiliansk tekst

Torsdag:
10-12 Forelæsning i Begyndersprog 1
12-14 Holdundervisning i Brasilien NU (samfund, kultur og politik)
14-18 Forberedelse til holdundervisning

Fredag:
10-12 Holdundervisning i Begyndersprog 1
12-15 Studiegruppemøde
15-18 Fredagsbar

Det sociale liv på Brasilianske studier

Bacheloruddannelsen i Brasilianske studier er et forholdsvist lille studie, hvilket betyder, at du kommer til at lære dine undervisere og medstuderende godt at kende. Sammen kan I deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer på studiet: 

 • Brasil Aqui: De studerende på Brasilianske studier udgiver et nyhedsbrev, som indeholder artikler om brasilianske temaer samt fortællinger fra livet på studiet.
 • Brazilian Days: Hvert år inviteres forfattere, forskere og gæsteundervisere fra hele verden til Aarhus for at diskutere emner, der er relevante for dit studie af brasiliansk kultur og for at afholde faglige workshops, hvor du som studerende kan deltage. 
 • Globarl: Brasiliansk fredagsbar hedder Globarl, og her mødes studerende fra Brasilianske studier og Asiatiske studier hver anden fredag og hygger sig over en øl eller vand.
 • Cineclube: Gennem semestrene vil der være regelmæssige visninger af brasilianske film, som man kan se sammen med sine medstuderende og fordybe sig i det brasilianske filmunivers.

Læs i udlandet

Som studerende på Brasilianske studier er det oplagt at tage et semester i Brasilien, hvilket ligger på 4. semester. Her får du oplevelser og førstehåndskendskab til kulturen og udvikler dine sproglige evner. Aarhus Universitet har udvekslingsaftaler med en række universiteter i verden, hvor du på dit 6. semester får mulighed for endnu engang at tage et semester i Brasilien. Klik dig videre til mere inspiration, vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Brasilianske studier, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet bliver du først og fremmest god til det brasilianske sprog, men du får også en forståelse for Brasiliens kulturelle og samfundsmæssige forhold samt Brasiliens forhold til omverden. Det gør dig i stand til at kunne gennemskue tværkulturelle problematikker i forhold til Brasilien og formidle det i tale og på skrift. 

Bacheloruddannelsen i Brasilianske studier giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med kommunikation, som projektleder, oversætter eller som tolk. Det kan både være for offentlige og private organisationer, der har kontakt til Brasilien. Det er også muligt at komme til at arbejde med rejse og turisme eller som underviser.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Brasilianske studier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Brasilianske studier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Contemporary Communication in English
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Brasilianske studier tager også en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, men du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg. Du kan blandt andet vælge: