Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

COGNITIVE SCIENCE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 10,7 (Standby: 10,4)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

På Cognitive Science bliver du introduceret til de grundlæggende kognitionsteorier. Du lærer, hvordan du designer og udfører dine egne undersøgelser af sindet, hjernen og den menneskelige adfærd. Blandt andet lærer du om statistisk analyse af data og computerprogrammering, som vil gøre dig i stand til både at udføre dine egne eksperimentelle undersøgelser, samt være kritisk overfor eksperimentelle undersøgelser, der allerede er udført.

Hverdagen på Cognitive Science

Undervisningen er baseret på forelæsninger og holdtimer, hvor du deltager i diskussioner, fremlægger præsentationer og arbejder i studiegrupper. Du bliver også involveret i praktisk laboratoriearbejde, hvor du lærer at analysere data fra hjernescanninger, fra adfærdseksperimenter og fra store tekstdatabaser. Studiet giver dig desuden en introduktion til eksperimentelt design og statistik, kognitiv neurovidenskab samt kognitive tilgange til kommunikation og kultur. Uddannelsen foregår på engelsk med henblik på at fremme et internationalt studiemiljø og forberede dig til det internationale arbejdsmarked.

Kan man måle en tanke?

I løbet af uddannelsen lærer du om de basale kognitive processer, der ligger til grund for vores bevidste og ubevidste opfattelser og handlinger. Du lærer om, hvordan vi tager beslutninger, og hvordan vi bruger sproget til at kommunikere, dele følelser og interagere med andre mennesker. Dette kræver både viden om videnskabelige teorier såvel som konkrete, praktiske værktøjer. Du vil således lære en masse om computerprogrammering (fx Python) og avancerede statistiske analyseværktøjer (fx R og MatLab) som skal bruges i dine egne eksperimentelle undersøgelser af menneskelig kognition og adfærd.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Cognitive Science giver dig mulighed for at vælge mellem en lang række forskellige kandidatuddannelser som eksempelvis Cognitive Science, Neurovidenskab, Neuroimaging (Beijing) eller Informationsvidenskab (Linjen Digitalt Liv). Uddannelsens interdisciplinære profil, samt fokus på konkrete færdigheder med hensyn til datatilegnelse og -analyse, betyder, at studerende, der har læst Cognitive Science, er interessante for arbejdsgivere fra en bred vifte af brancher, såsom IT, produktdesign og neurovidenskab.

”Faget er lige hvad vi har brug for ude i den virkelige verden. Det kan kun gå for langsomt med at uddanne kandidater, der er i stand til at kombinere adfærd, data og kognition, som vil være grundlæggende elementer i mange forretningsmodeller fremadrettet.” Henrik Dresbøll, CEO Cosmographic og WeLearn

 

Tjek om Cognitive Science er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22419

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B   

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Matematik B

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Cognitive Science

Bacheloruddannelsen i Cognitive Science er baseret på forelæsninger, praktiske øvelser i bl.a. programmering og statistik, gruppediskussioner samt eksperimentelle projekter. Til forelæsningerne lærer du om de væsentligste problemstillinger, teorier og metodologier inden for Cognitive Science. I den praktiske undervisning vil du anvende denne viden i forbindelse med holddiskussioner, dataanalyse og modelleringsøvelser, samt når du designer og udfører egne undersøgelser af menneskelig kognition. Som universitetsstuderende skal du desuden være forberedt på at bruge en stor del af din studietid på selvstændig læsning, forberedelse og øvelser. Du bliver en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, diskutere det faglige indhold og lave projekter. Derudover bliver studiegruppen særligt brugt til opgaver i programmering og statistik.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

En verden af viden

Man læser kognitionsvidenskab, fordi man er nysgerrig! Uddannelsen er forankret i et rigt forskningsmiljø, hvor du næsten hver dag kan deltage i forskningsseminarer og lære noget om forunderlige nye opdagelser. Kan man for eksempel afgøre, om en person er deprimeret baseret udelukkende på deres tonefald? Og kan computerspil bruges til at hjælpe autistiske børn med at tale?

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Cognitive Science. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med, at du selv forbereder dig til undervisningen og holder møder med din studiegruppe. Derfor er Cognitive Science et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag:
9-11 Forelæsning: Eksperimentel metode 1
11-13 Projektarbejde
13-15 Praktiske øvelser i Eksperimentel metode 1
15-17  Læsning og øve programmering 

Tirsdag:
9-11 Læsning og øve programmering
11-13 Forskningsforelæsning med gæsteprofessor
13-16 Læsning

Onsdag:
10-12 Studiegruppemøde
12-14 Forelæsning i Introduktion til Kognitionsvidenskab 
14-16 Holdtime i Introduktion til Kognitionsvidenskab 
16-17 Læsning

Torsdag:
10-12 Studiegruppemøde
12-14 Forelæsning: Kognition og kommunikation
14-16 Holdtime i Kognition og kommunikation 
16-17 Læsning

Fredag:
9-15 Arbejde på selvstændige projekter
16-?? Fredagsbar

Det sociale studieliv

På Cognitive Science kommer du til at have din daglige gang i Nobelparken sammen med andre studerende fra eksempelvis Kognitiv Semiotik, Lingvistik og Engelsk. Dit liv slutter ikke, når du lukker bøgerne. På Cognitive Science har du mulighed for at deltage i både sociale og faglige foreninger, som f.eks.:

 • Broca’s Bodega: Cognitive Science har deres egen fredagsbar, opkaldt efter Paul Broca, der opdagede et område i hjernen hvis funktion er knyttet til sprogproduktion.
 • The Interacting Minds Centre (IMC): Centret er et af de vigtigste forskningscentre på Arts. Der afholdes ugentlige seminarer, faglige konferencer, sommerkurser og andre arrangementer på centret. Derudover huser centret forskere, som arbejder med emner, der er relevante for kognitionsvidenskab, og uddannelsens studerende er også velkomne til at deltage i arrangementer og til at involvere sig i forskningen.
 • The Neural Network: De studerende på Cognitive Science har deres eget nyhedsbrev, hvori de udveksler information om faglige arrangementer, studiejobs og nyheder inden for kognitionsvidenskab.

Læs i udlandet

Som studerende på Cognitive Science har du mulighed for at læse et semester i udlandet, hvor du udvikler dine sproglige kompetencer og får et nyt perspektiv på dit fag ved eksempelvis at studere kunstig intelligens eller kommunikation. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks  

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Cognitive Science afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat du eventuelt senere vælger.

Uddannelsens brede og interdisciplinære profil, samt konkrete færdigheder med hensyn til datatilegnelse og -analyse, betyder at studerende, der har læst Cognitive Science, er interessante for arbejdsgivere fra en bred vifte af brancher såsom IT, produktdesign, neurovidenskab og ledelse.

Som bachelor i Cognitive Science ved du, hvordan hjernen fungerer, og hermed får du en unik viden om, hvordan mennesker fortolker og håndterer genstande i den verden, de lever i; om hvordan mennesker kan påvirkes af sociale situationer; og om hvordan mennesker tager beslutninger. Det klæder dig på til en karriere inden for design, forbrugeradfærd og markedsanalyse. Derudover får du viden om, hvordan datasystemer fungerer, og får konkrete færdigheder indenfor computerprogrammering, hvilket kvalificerer dig til at arbejde med informationsteknologi. På Cognitive Science lærer du desuden at designe eksperimenter og arbejde med store datasæt. Du får derfor færdigheder inden for avanceret dataanalyse og –modellering, hvilket gør dig egnet til jobs inden for forskningsrådgivning, kommunikationsrådgivning og evaluering. 

Tilvalg

På dit sidste år af bacheloruddannelsen skal du have et tilvalgsfag. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række af fag, eksempelvis:

 • Contemporary Communication in English
 • Social Minds
 • Cultural Data Science
 • Critical Data Studies

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Cognitive Science, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: 

 • Kandidatuddannelsen i Cognitive Science, hvor du får en teoretisk forståelse af den menneskelige hjerne og menneskers kognitive funktion samt lærer at bruge denne forståelse til at løse virkelige problemer. 
 • Kandidatuddannelsen i Neuroscience and Neuroimaging (Beijing), hvor du lærer at kombinere flere videnskabelige discipliner inden for neurovidenskab til at skabe interdisciplinær forskning.