Aarhus Universitets segl

COGNITIVE SCIENCE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 10,8 (Standby: 10,4) 
Undervisningssprog Engelsk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22419

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Cognitive Science bliver du introduceret til de grundlæggende kognitionsteorier. Du lærer, hvordan du designer og udfører dine egne undersøgelser af sindet, hjernen og den menneskelige adfærd. Blandt andet lærer du om statistisk analyse af data og computerprogrammering, som vil gøre dig i stand til både at udføre dine egne eksperimentelle undersøgelser, samt være kritisk overfor eksperimentelle undersøgelser, der allerede er udført.

Hverdagen på Cognitive Science

Undervisningen er baseret på forelæsninger og holdtimer, hvor du deltager i diskussioner, fremlægger præsentationer og arbejder i studiegrupper. Du bliver også involveret i praktisk laboratoriearbejde, hvor du lærer at analysere data fra hjernescanninger, fra adfærdseksperimenter og fra store tekstdatabaser. Studiet giver dig desuden en indføring i eksperimentelt design og statistik, kognitiv neurovidenskab samt kognitive tilgange til kommunikation og kultur. Bacheloruddannelsen i Cognitive Science foregår på engelsk med henblik på at fremme et internationalt studiemiljø og forberede dig til det internationale arbejdsmarked.

Kan man måle en tanke?

I løbet af bacheloruddannelsen i Cognitive Science lærer du om de basale kognitive processer, der ligger til grund for vores bevidste og ubevidste opfattelser og handlinger. Du lærer om, hvordan vi tager beslutninger, og hvordan vi bruger sproget til at kommunikere, dele følelser og interagere med andre mennesker. Dette kræver både viden om videnskabelige teorier såvel som konkrete, praktiske værktøjer. Du vil således lære en masse om computerprogrammering (fx Python) og avancerede statistiske analyseværktøjer (fx R) som skal bruges i dine egne eksperimentelle undersøgelser af menneskelig kognition og adfærd.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Cognitive Science giver dig mulighed for at vælge mellem en lang række forskellige kandidatuddannelser som eksempelvis Cognitive Science, Neurovidenskab, Neuroimaging (Beijing) eller Informationsvidenskab (Linjen Digitalt Liv). Uddannelsens interdisciplinære profil samt fokus på konkrete færdigheder med hensyn til datatilegnelse og -analyse betyder, at studerende, der har læst Cognitive Science, er interessante for arbejdsgivere fra en bred vifte af brancher, såsom IT, produktdesign og neurovidenskab.

”Faget er lige hvad vi har brug for ude i den virkelige verden. Det kan kun gå for langsomt med at uddanne kandidater, der er i stand til at kombinere adfærd, data og kognition, som vil være grundlæggende elementer i mange forretningsmodeller fremadrettet.” Henrik Dresbøll, CEO Cosmographic og WeLearn.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Cognitive Science er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Cognitive Science:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det socialvidenskabelige område eller kognition, relevant erhvervserfaring inden for kognition, neurovidenskab eller socialvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Cognitive Science kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Cognitive Science

Bacheloruddannelsen i Cognitive Science er baseret på forelæsninger, praktiske øvelser i bl.a. programmering og statistik, gruppediskussioner samt eksperimentelle projekter. Til forelæsningerne lærer du om de væsentligste problemstillinger, teorier og metoder inden for Cognitive Science. I den praktiske undervisning vil du anvende denne viden i forbindelse med holddiskussioner, dataanalyse og modelleringsøvelser, samt når du designer og udfører egne undersøgelser af menneskelig kognition. Som universitetsstuderende skal du desuden være forberedt på at bruge en stor del af din studietid på selvstændig læsning, forberedelse og øvelser. Du bliver en del af en studiegruppe, hvor I sammen kan diskutere det faglige indhold og lave projekter. Derudover bliver studiegruppen særligt brugt til opgaver i programmering og statistik.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

En verden af viden

Man læser kognitionsvidenskab, fordi man er nysgerrig! Uddannelsen er forankret i et rigt forskningsmiljø, hvor du næsten hver dag kan deltage i forskningsseminarer og lære noget om forunderlige nye opdagelser. Kan man for eksempel afgøre, om en person er deprimeret baseret udelukkende på deres tonefald? Og kan computerspil bruges til at hjælpe autistiske børn med at tale?

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Cognitive Science. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med, at du selv forbereder dig til undervisningen og holder møder med din studiegruppe. Derfor er bacheloruddannelsen i Cognitive Science et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag:
9-11 Forelæsning i Introduction to Cognitive Science
11-13 Studiegruppemøde
13-15 Holdundervisning i Studieteknik
15-17 Selvstændig læsning

Tirsdag:
8-10 Selvstændig læsning
10-12 Forelæsning i Methods 1
12-14 Spilletid med "The Game Cortexas"
14-17 Selvstændig læsning

Onsdag:
8-10 Forelæsning i Cognition and Communication
10-14 Studiegruppemøde
14-16 Holdtime i Introduction to Cognitive Scienec

Torsdag:
7-9 Morgenbadning med "Water Cogs"
9-12 Selvstændig læsning
12-14 Studiegruppemøde
14-16 Holdtime i Methods 1

Fredag:
8-10 Selvstændig læsning
10-12 Holdtime i Cognition and Communication
12-15 Studiegruppearbejde og læsning
16-?? Broca's bodega (Fredagsbar)

Det sociale studieliv

På Cognitive Science kommer du til at have din daglige gang i Nobelparken sammen med andre studerende fra eksempelvis Lingvistik og Engelsk. Dit studieliv slutter ikke, når du lukker bøgerne. På bacheloruddannelsen i Cognitive Science har du mulighed for at deltage i både sociale og faglige klubber, foreninger og events som f.eks.:

 • Broca’s Bodega: Cognitive Science har deres egen fredagsbar, opkaldt efter Paul Broca, der opdagede et område i hjernen hvis funktion er knyttet til sprogproduktion.
 • Brainwaves er en studenterforening, der morgenbader året rundt. Efter badeturene nydes kaffe, morgenmad og samtaler ved havet, inden universitetsdagen begynder. Foreningen arrangerer desuden events med vandsport, åndedrætsteknikker og mindfulness.
 • The Interacting Minds Centre (IMC): Centret er et af de vigtigste forskningscentre på Arts. Der afholdes ugentlige seminarer, faglige konferencer, sommerkurser og andre arrangementer på centret. Derudover huser centret forskere, som arbejder med emner, der er relevante for kognitionsvidenskab, og uddannelsens studerende er også velkomne til at deltage i arrangementer og til at involvere sig i forskningen.
 • CogTalks: De studerende på Cognitive Science arrangerer forskellige oplæg/talks om emner inden for feltet kognitionsvidenskab, hvor de deler ud af deres faglige viden.
 • CogKnition: En strikkeklub hvor de studerende mødes over en kop kaffe eller lignende og strikker.
 • Gazzaniga's Gang: The Gazzaniga's Gang er en eventgruppe, som arrangerer forskellige sociale events såsom halloweenfest og sommerafslutning. Den er opkaldt efter Michael Gazzaniga, som bl.a. arbejder inden for Cognitive neuroscience.
 • LICS Fagudvalg, The Basal Gang. Sammen udgør Cognitive Science og Lingvistik et fagudvalg, der i fællesskab arrangerer møder og events med fokus på at fremme det faglige miljø på studierne.

Læs i udlandet

Som studerende på Cognitive Science har du mulighed for at læse et semester i udlandet, hvor du udvikler dine sproglige kompetencer og får et nyt perspektiv på dit fag ved eksempelvis at studere kunstig intelligens eller kommunikation. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks  

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Cognitive Science afhænger af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat du eventuelt senere vælger.

Uddannelsens brede og interdisciplinære profil, samt konkrete færdigheder med hensyn til datatilegnelse og -analyse, betyder at studerende, der har læst Cognitive Science, er interessante for arbejdsgivere fra en bred vifte af brancher såsom IT, produktdesign, neurovidenskab og ledelse.

Med bacheloruddannelsen i Cognitive Science ved du, hvordan hjernen fungerer, og hermed får du en unik viden om, hvordan mennesker fortolker og håndterer genstande i den verden, de lever i; om hvordan mennesker kan påvirkes af sociale situationer; og om hvordan mennesker tager beslutninger. Det klæder dig på til en karriere inden for design, forbrugeradfærd og markedsanalyse. Derudover får du viden om, hvordan datasystemer fungerer, og får konkrete færdigheder indenfor computerprogrammering, hvilket kvalificerer dig til at arbejde med informationsteknologi. På Cognitive Science lærer du desuden at designe eksperimenter og arbejde med store datasæt. Du får derfor færdigheder inden for avanceret dataanalyse og –modellering, hvilket gør dig egnet til jobs inden for forskningsrådgivning, kommunikationsrådgivning og evaluering. 

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Cognitive Science skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Cognitive Science har eksempelvis tidligere valgt:

 • Contemporary Communication in English
 • Social Minds
 • Cultural Data Science
 • Critical Data Studies

Kandidat

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Cognitive Science, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver specifikke tilvalg: