Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION (Herning)

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september

Erhvervsøkonomi er studiet af økonomi og ledelse. Du analyserer virksomheders økonomiske problemstillinger og udvikler erhvervsøkonomiske strategier.

Introduktion

På Erhvervsøkonomi i Herning lærer du om styring og drift af virksomheder. Du kommer omkring alt lige fra logistik, regnskab, finansiering og økonomistyring til organisationsledelse, produktudvikling, salg, projektledelse og innovation.

Dagligdagen på Erhvervsøkonomi i Herning

Undervisningen bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du deltager i diskussioner, løser opgaver og holder oplæg. Erhvervsøkonomi består af tre fagblokke. En erhvervsøkonomisk med fag som afsætning, økonomistyring, regnskab, organisation og finansiering, en blok med redskabsfag som statistik, erhvervsret og projektledelse samt en blok, der fokuserer på samfundsøkonomi.

Du specialiserer dig hen ad vejen

På Erhvervsøkonomi har du en høj grad af valgfrihed. Du specialiserer dig i løbet af uddannelsen, og du kan blandt andet på dit femte semester sammensætte dit helt eget studieprogram ud fra en bred vifte af valgfag. 

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Erhvervsøkonomi kan du arbejde med områder som salg og marketing, økonomistyring, personaleledelse, organisationsudvikling og ledelsesstrategi, aktiehandel og udviklingsprojekter. Du har også mulighed for at læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis MSc International Business Development i Herning.

Top-up - supplering for erhvervsakademiuddannelser

Er du uddannet markedsførings- eller finansøkonom kan du tage en bacheloruddannelse i Economics and Business Administration på kortere tid end de normale 3 år. Læs hvordan du kan supplere din erhvervsakademiuddannelse med en Top-up her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22935 

Optagelse på bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration (Herning) forudsætter

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0
 • Matematik B
 • Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B eller International økonomi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Forventningsafstemmende samtale  

Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration i Herning tilbyder en forventningsafstemmende samtale til ansøgere, der søger om optag i kvote 2 – altså til ansøgere der søger om optag senest d. 15. marts kl.12.00 middag.

Formålet med samtalen er at give ansøger et indblik i studiet og dets indhold samt at forventningsafstemme inden en eventuel studiestart. Ligeledes har denne – valgfrie – samtale til formål at give ansøger mulighed for at rejse diverse spørgsmål om studiet og studiestedet.

Samtalen forventes at blive afviklet i april eller maj og kan foregå via fysisk fremmøde på studiestedet eller via fx Skype.

Bemærk, at den forventningsafstemmende samtale er valgfri og den har ingen indflydelse på chancerne for optag.

Uddannelsens opbygning

Opbygning På Economics and Business Administration får du indsigt i de forskellige økonomiske problematikker, der kan opstå i en international virksomhed. Du lærer at udvikle virksomhedens strategi, så problemerne bliver løst. Desuden får du værktøjer til at forstå virksomhedens opbygning og forskellige relationer. Du får blandt andet indsigt i samfundets økonomiske forhold, og du bliver i stand til at forstå, hvilke konsekvenser, de har for virksomheden.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Economics and Business Administration

Undervisningen på Economics and Business Administration i Herning deler sig mellem seminarer og holdundervisning. Til seminarerne gennemgår din underviser ugens emner for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere grad selv at komme på banen med bidrag til diskussioner, oplæg og øvelserne. Du bliver også del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg, diskutere teorierne og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på første semester på Economics and Business Administration. Du vil sikkert opleve, at undervisningen ikke fylder så meget, som du er vant til fra din ungdomsuddannelse. Men som det fremgår af skemaet, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen. 

Skema 

Mandag

10-12:            Holdundervisning i Matematik

12-18:            Læsning 

Tirsdag

9-12:              Løsning af opgaver

12-14:            Seminar i Business Statistics

14-16:            Holdundervisning i Financial Accounting 

Onsdag

8-10:              Holdundervisning i Organisational Behaviour

10-12:            Seminar i Matematik

12-14:            Læsegruppe

14-17:            Læsning 

Torsdag

8-10:             Løsning af opgaver

10-12:           Seminar i Organisational Behaviour

14-18:           Seminar i Financial Accounting 

Fredag

10-12:           Holdundervisning i Business Statistics

12-15:           Læsning

15-…:            Fredagsbar 

Det sociale studieliv på Economics and Business Administration

Uddannelserne på AU i Herning ligger tæt samlet, og det giver mulighed for et rigt socialt liv på tværs af de forskellige studier. Du kan blandt andet deltage i: 

Student Activity Association (SAA)

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen arrangerer en masse forskellige tilbud for studerende, eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer. 

Fredagsbar

Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier. 

Læs i udlandet

Da Economics and Business Administration retter sig mod internationale virksomheder, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner, få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet, og du forbedrer dine evner i at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Herning

 

Herning er kendt for at huse store koncert- og sportsbegivenheder, men Herning er meget mere end det. I Herning er tæt på hver 5. indbygger studerende enten på ungdoms- eller videregående uddannelser – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. I Herning er naturen lige uden for døren, og der er etableret fine badestrande ved søerne kun en cykeltur væk fra universitetet. Når du skal starte på dit studie i Herning, skal du ikke bekymre dig om tag over hovedet, Herning Kommune har nemlig et stort udbud af studieboliger. Her kan du bo i topmoderne lejligheder/studieboliger på 1-2 værelser til en lav husleje, og flytter du mere end 30 km for at komme til dit studie i Herning, så kommer du forrest i køen. Der er mere end 20 barer, cafeer og gå-i-byen steder i Herning, samt kulturelle arrangementer hele året rundt – lige fra store koncerter med internationale navne i Boxen til mindre koncerter på det lokale spillested Fermaten.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

I løbet af din uddannelse lærer du at få det store overblik over de aspekter, der har indflydelse på driften af en international virksomhed. Du lærer at analysere virksomhedens tilstand og træffe velbegrundede beslutninger på baggrund af de problemer, du finder. 

Mange færdiguddannede får job som konsulenter, projektledere eller analysemedarbejdere i eksempelvis industrielle firmaer eller servicesektoren. Det er også muligt at komme til at arbejde med revision, salg eller som reklamemedarbejder. 

Kandidat

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Economics and Business Administration. Du kan eksempelvis vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du får indsigt i de økonomiske og psykologiske aspekter af ledelsen af en virksomhed.
 • Kandidatuddannelsen i Revision, der giver dig de juridiske og økonomiske værktøjer til at kunne arbejde som revisor. Uddannelsen giver adgang til den praktiske eksamen som statsautoriseret revisor, hvis du har haft 3 års ansættelse hos en statsautoriseret revisor.

Top-up – Economics and Business Administration – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)

VARSLING:

Efter sommeroptaget 2021 er det ikke længere muligt at søge inde på HA Top-up uddannelse.

Fra 2022 skal alle søge ind på den 3-årige bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi, HA, via www.optagelse.dk og opfylde alle adgangskravene til uddannelsen. Efter optagelse vil der blive fortaget en meritvurdering af fagene fra uddannelsen i Markedsføringsøkonomi, Finansøkonomi, eller Financial controller.

Aarhus Universitet tilbyder suppleringsmuligheder for markedsførings- og finansøkonomer fra erhvervsakademierne

Du kan blive optaget på HA top-up uddannelsen i Herning, hvis du enten er uddannet financial controller, markedsførings- eller finansøkonom. Andre lignende uddannelser giver ikke adgang til top-up uddannelsen. Du får en standardmerit på i alt 60 ECTS og ved at tage yderligere 120 ECTS, opnår du bachelorgraden, som også giver adgang til cand.merc.-uddannelserne. Du kan søge SU fra semesterstart.

Undervisningsforløb 

Pr. september 2020 udbydes et 2-årigt forløb med optagelse én gang om året, i september.

I oversigten kan du se de enkelte studieforløb.

Specifikke adgangskrav

Bemærk, at der krav om, at du har haft følgende valgfag på din erhvervsakademiuddannelse:

Erhvervsakademiuddannelse

Valgfag

Markedsføringsøkonom

Driftsøkonomi

Finansøkonom

Videregående statistik 

Statistik*

Financial Controller Videregående statistik

*Bemærk: Hvis du er startet på finansøkonomuddannelsen før 2014, er det ikke et krav, at du har haft statistik som valgfag.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte studievejledningen i Herning.

Gymnasiale adgangskrav

Der er desuden krav om en adgangsgivende eksamen der inkluderer følgende specifikke fagniveauer:

 • Engelsk B: Engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole    
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelserne. Optagelse vil ske efter faldende gennemsnit og er baseret på et vægtet gennemsnit fra din erhvervsakademiuddannelse.

Ændring i HA top-up uddannelsen i 2020

Fra sommeroptaget 2020 vil der ske ændringer i suppleringsordningerne, således at standardmeritten ændres fra 90 ECTS til 60 ECTS, og top-up uddannelsen vil derfor udgøre 120 ECTS.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

Ansøgningsfrister:

Dokumentationsfristen er den endelige frist for at uploade dokumentation for bestået erhvervsakademiuddannelse og eventuelle suppleringskurser. Alle adgangskrav skal være opfyldt ved dokumentationsfristen.

Forløb Ansøgningsfrist Starttidspunkt  DokumentationsfristSvar på ansøgning
2 år 1. juli September  1. juliMedio juli

2. runde optag på Top-up-uddannelser sommer 2021

Dokumentationsfrist og ansøgningsfrist 8. august 2021

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)*

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)*

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning) *

Top-up programme for AP degrees (Economics and business administration) (Campus Aarhus) *

* OBS! Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark kan ikke søge i 2. runde.