Aarhus Universitets segl

ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 8,2 (Standby: 7,2)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22615

Economics and Business Administration er en erhvervsøkonomisk uddannelse med internationalt fokus.

Introduktion

På Economics and Business Administration lærer du at identificere, forstå, analysere og løse problemer inden for internationale forretningsområder i multinationale og internationale virksomheder.

Hverdagen på Economics and Business Administration

Undervisningen på uddannelsen er fordelt mellem gruppearbejde, holdundervisning og seminarer, hvor du bliver trænet i at fremlægge og diskutere svært tilgængeligt materiale. Du arbejder både med akademiske tekster og med udviklingen af dine personlige evner inden for kommunikation, argumentation, socialisering, samarbejde og selvdisciplin.

Internationalt fokus, grundfag og valgfag

Det internationale fokus på uddannelsen betyder, at undervisning og litteratur er på engelsk. Du kommer igennem en række grundfag som økonomistyring, marketing, afsætning, administration, organisation, finansiering og investering. Du har desuden en række redskabsfag som matematik, økonomi, statistik og erhvervsret, og i løbet af uddannelsen skal du vælge retning inden for enten marketing, økonomi eller ledelse.

Du får redskaber ude i verden

I løbet af uddannelsen kan du læse et semester på et universitet i udlandet. Her kan du udvikle din kulturelle forståelse og lære om samarbejde i et internationalt perspektiv. Et ophold i udlandet er en vigtig del af uddannelsen, som giver dig gode redskaber til dit arbejde med internationale forretninger.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Economics and Business Administration kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Du har som bachelor også mulighed for at arbejde i et multinationalt eller internationalt firma inden for eksempelvis import/eksport eller internationalisering. Du kan også arbejde med økonomistyring, regnskab, salg, marketing og administration.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Economics and Business Administration:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International Økonomi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International Økonomi B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Iværksætteri, videregående uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område, højskole med relevante fag inden for fx business, erhvervsarbejde inden for regnskab eller marketing.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer herUddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Economics and Business Administration

Til forelæsningerne på Economics and Business Administration gennemgår din underviser ugens emner for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere grad selv at komme på banen med bidrag til diskussioner, oplæg og øvelserne. Du bliver også en del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg, diskutere teorierne og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Economics and Business Administration er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Economics and Business Administration. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Skema 

Mandag

10-12:            Holdundervisning i Matematik

12-18:            Læsning 

Tirsdag

9-12:              Løsning af opgaver

12-14:            Forelæsning i Business Statistics

14-16:            Holdundervisning, Financial Accounting 

Onsdag

8-10:              Holdundervisning i Organisational Behaviour

10-12:            Forelæsning i Matematik

12-14:            Læsegruppe

14-17:            Læsning 

Torsdag

8-10:              Løsning af opgaver

10-12:            Forelæsning i Organisational Behaviour

14-18:            Forelæsning i Financial Accounting 

Fredag

10-12:            Holdundervisning i Business Statistics

12-15:            Læsning

15-…:            Fredagsbar 

Det sociale studieliv på Economics and Business Administration

Det livlige studiemiljø på Economics and Business Administration giver dig rig mulighed for at deltage i forskellige faglige og sociale foreninger.

BSS Sport

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest. 

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende. 

Klubben

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglsangs Allé. I hverdagene er der intim stemning med læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest. 

FACCA

Når du har læst to år på dit studium kan du blive en del af FACCA. Det står for Finance and Consulting Club Aarhus, og det er en studenterforening, som formidler kontakt mellem studerende og erhvervslivet. 

Læs i udlandet

Da Economics and Business Administration retter sig mod internationale virksomheder, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner, få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet, og du forbedrer dine evner i at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karriere

I løbet af din uddannelse bliver du i stand til at have det store overblik over de forskellige aspekter, der har indflydelse på driften af en international virksomhed. Du lærer at analysere virksomhedens tilstand og træffe velbegrundede beslutninger på baggrund af de problemer, du finder. 

Mange færdiguddannede får job som konsulenter, projektledere eller analysemedarbejdere i eksempelvis industrielle firmaer eller servicesektoren. Det er også muligt at komme til at arbejde med revision, salg eller som reklamemedarbejder. 

Kandidat

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Economics and Business Administration. Du kan eksempelvis vælge: 

  • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du får indsigt i de økonomiske og psykologiske aspekter af ledelsen af en virksomhed.
  • Kandidatuddannelsen i Revision, der giver dig de juridiske og økonomiske værktøjer til at kunne arbejde som revisor. Uddannelsen giver adgang til den praktiske eksamen som statsautoriseret revisor, hvis du har haft 3 års ansættelse hos en statsautoriseret revisor.