Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8,2 (Standby: 7,7)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Economics and Business Administration er en erhvervsøkonomisk uddannelse med internationalt fokus.

Introduktion

På Economics and Business Administration lærer du at identificere, forstå, analysere og løse problemer inden for internationale forretningsområder i multinationale og internationale virksomheder.

Hverdagen på Economics and Business Administration

Undervisningen på uddannelsen er fordelt mellem gruppearbejde, holdundervisning og seminarer, hvor du bliver trænet i at fremlægge og diskutere svært tilgængeligt materiale. Du arbejder både med akademiske tekster og med udviklingen af dine personlige evner inden for kommunikation, argumentation, socialisering, samarbejde og selvdisciplin.

Internationalt fokus, grundfag og valgfag

Det internationale fokus på uddannelsen betyder, at undervisning og litteratur er på engelsk. Du kommer igennem en række grundfag som økonomistyring, marketing, afsætning, administration, organisation, finansiering og investering. Du har desuden en række redskabsfag som matematik, økonomi, statistik og erhvervsret, og i løbet af uddannelsen skal du vælge retning inden for enten marketing, økonomi eller ledelse.

Du får redskaber ude i verden

I løbet af uddannelsen kan du læse et semester på et universitet i udlandet. Her kan du udvikle din kulturelle forståelse og lære om samarbejde i et internationalt perspektiv. Et ophold i udlandet er en vigtig del af uddannelsen, som giver dig gode redskaber til dit arbejde med internationale forretninger.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Economics and Business Administration kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Du har som bachelor også mulighed for at arbejde i et multinationalt eller internationalt firma inden for eksempelvis import/eksport eller internationalisering. Du kan også arbejde med økonomistyring, regnskab, salg, marketing og administration.

Top-up - supplering for erhvervsakademiuddannelser

Er du uddannet markedsførings- eller finansøkonom kan du tage en bacheloruddannelse i Economics and Business Administration på kortere tid end de normale 3 år. Læs hvordan du kan supplere din erhvervsakademiuddannelse med en Top-up her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22615

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 3,0
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Economics and Business Administration

Til forelæsningerne på Economics and Business Administration gennemgår din underviser ugens emner for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes du i højere grad selv at komme på banen med bidrag til diskussioner, oplæg og øvelserne. Du bliver også en del af en læsegruppe. Sammen skal I forberede oplæg, diskutere teorierne og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. 

Economics and Business Administration er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Economics and Business Administration. Som du kan se, kommer meget af tiden til at gå med forberedelse til undervisningen og møder med din læsegruppe. 

Skema 

Mandag

10-12:            Holdundervisning i Matematik

12-18:            Læsning 

Tirsdag

9-12:              Løsning af opgaver

12-14:            Forelæsning i Business Statistics

14-16:            Holdundervisning, Financial Accounting 

Onsdag

8-10:              Holdundervisning i Organisational Behaviour

10-12:            Forelæsning i Matematik

12-14:            Læsegruppe

14-17:            Læsning 

Torsdag

8-10:              Løsning af opgaver

10-12:            Forelæsning i Organisational Behaviour

14-18:            Forelæsning i Financial Accounting 

Fredag

10-12:            Holdundervisning i Business Statistics

12-15:            Læsning

15-…:            Fredagsbar 

Det sociale studieliv på Economics and Business Administration

Det livlige studiemiljø på Economics and Business Administration giver dig rig mulighed for at deltage i forskellige faglige og sociale foreninger.

BSS Sport

Sportsforeningen på Aarhus BSS har kvindehold og mandehold i fodbold og håndbold på forskellige niveauer. Samtidig arrangerer foreningen blandt andet også sportsdag og julefest. 

Studenterlauget

Studenterlauget er en studenterforening på Aarhus BSS, der laver sociale og faglige arrangementer for studerende. Foreningen står blandt andet for fredagsbar, den årlige skitur og introugen for nye studerende. 

Klubben

Som studerende på Aarhus BSS kan du komme i Klubben, der er studenterbaren på Fuglsangs Allé. I hverdagene er der intim stemning med læsning, kaffe og diskussioner, og om fredagen bliver der spillet op til fest. 

FACCA

Når du har læst to år på dit studium kan du blive en del af FACCA. Det står for Finance and Consulting Club Aarhus, og det er en studenterforening, som formidler kontakt mellem studerende og erhvervslivet. 

Læs i udlandet

Da Economics and Business Administration retter sig mod internationale virksomheder, er det oplagt at tage et semester i udlandet. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige evner, få indsigt i vilkårene for virksomheder i landet, og du forbedrer dine evner i at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karriere

I løbet af din uddannelse bliver du i stand til at have det store overblik over de forskellige aspekter, der har indflydelse på driften af en international virksomhed. Du lærer at analysere virksomhedens tilstand og træffe velbegrundede beslutninger på baggrund af de problemer, du finder. 

Mange færdiguddannede får job som konsulenter, projektledere eller analysemedarbejdere i eksempelvis industrielle firmaer eller servicesektoren. Det er også muligt at komme til at arbejde med revision, salg eller som reklamemedarbejder. 

Kandidat

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Economics and Business Administration. Du kan eksempelvis vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi, hvor du får indsigt i de økonomiske og psykologiske aspekter af ledelsen af en virksomhed.
 • Kandidatuddannelsen i Revision, der giver dig de juridiske og økonomiske værktøjer til at kunne arbejde som revisor. Uddannelsen giver adgang til den praktiske eksamen som statsautoriseret revisor, hvis du har haft 3 års ansættelse hos en statsautoriseret revisor.

Top-up – Economics and Business Administration – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)

VARSLING:

Efter sommeroptaget 2021 er det ikke længere muligt at søge inde på HA Top-up uddannelse.

Fra 2022 skal alle søge ind på den 3-årige bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi, HA, via www.optagelse.dk og opfylde alle adgangskravene til uddannelsen. Efter optagelse vil der blive fortaget en meritvurdering af fagene fra uddannelsen i Markedsføringsøkonomi, Finansøkonomi, eller Financial controller.

Aarhus Universitet tilbyder en HA top-up uddannelse for markedsførings- og finansøkonomer fra erhvervsakademierne

Du kan blive optaget på HA top-up uddannelsen, hvis du enten er uddannet markedsførings- eller finansøkonom. Andre lignende uddannelser giver ikke adgang til top-up uddannelsen. Du får ved optagelsen en standardmerit på i alt 60 ECTS og ved at tage yderligere 120 ECTS, opnår du bachelorgraden, som også giver adgang til cand.merc.-uddannelserne. Du kan søge SU fra semesterstart.

Undervisningsforløb

Pr. september 2020 udbydes et 2-årigt forløb med optagelse én gang om året, i september.

I oversigten kan du se de enkelte studieforløb.

 

Specifikke adgangskrav

Der er krav om, at du har haft følgende valgfag på din erhvervsakademiuddannelse:

Erhvervsakademiuddannelse

Valgfag

Markedsføringsøkonom

Driftsøkonomi

Finansøkonom

Videregående statistik 

Statistik*

Financial Controller Videregående statistik

*Bemærk: Hvis du er startet på finansøkonomuddannelsen før 2014, er det ikke et krav, at du har haft statistik som valgfag.

Gymnasiale adgangskrav

Der er desuden krav om en adgangsgivende eksamen der inkluderer følgende specifikke fagniveauer:

 • Engelsk B: Engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole    
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelserne. Optagelse vil ske efter faldende gennemsnit og er baseret på et vægtet gennemsnit fra din erhvervsakademiuddannelse.

Ændring i HA top-up uddannelsen i 2020

Fra sommeroptaget 2020 vil der ske ændringer i suppleringsordningerne, således at standardmeritten ændres fra 90 ECTS til 60 ECTS, og top-up uddannelsen vil derfor udgøre 120 ECTS.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger via det digitale ansøgningssystem. Du skal vedhæfte eksamensbeviser og karakterudskrifter.

Du kan få hjælp til ansøgningen i følgende vejledning: 

Ansøgningsfrister:

Dokumentationsfristen er den endelige frist for at uploade dokumentation for bestået erhvervsakademiuddannelse og eventuelle suppleringskurser. Alle adgangskrav skal være opfyldt ved dokumentationsfristen.

Forløb Ansøgningsfrist Starttidspunkt  Frist for at indsende dokumentation Svar på ansøgning
2 år 1. juli September1. juliMedio juli

2. runde optag på Top-up-uddannelser sommer 2021

Dokumentationsfrist og ansøgningsfrist 8. august 2021

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning)*

Top-up – HA – Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus)*

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning) *

Top-up programme for AP degrees (Economics and business administration) (Campus Aarhus) *

* OBS! Ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark kan ikke søge i 2. runde.