Aarhus Universitets segl

FILOSOFI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,0 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22230

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Filosofi beskæftiger vi os med menneskets forståelse af verden, som den kommer til udtryk i kunst, religion og videnskab. På den måde handler filosofi om mennesker, tænkning og verden i bredeste forstand. På Filosofi fordyber du dig i filosofiske spørgsmål, som disse er blevet stillet historisk, og som de stilles i nutiden. Du lærer at begrunde dine synspunkter fremfor blot at mene noget, og du lærer at analysere argumenter og uenigheder.

Etik, politik og logik

Du udforsker spørgsmål om det retfærdige samfund, det gode liv og den moralsk rigtige handling. Du lærer at forholde dig kritisk til vidensproduktion, at skelne mellem viden og pseudo-viden, og at analysere evidensgrundlaget for forskellige påstande i rapporter og medier. Du undersøger og diskuterer teknologiens samfundsmæssige og politiske implikationer, og du øver dig i at bidrage med filosofiske kompetencer til aktuelle samfundsmæssige spørgsmål såsom: Skal mennesker forbedres medicinsk og teknologisk? Hvad betyder udviklingen af robotter for den sociale sammenhængskraft? Hvad betyder den videnskabelige forskning i hjerner og bevidsthed for vores forståelse af mennesket? Hvorledes er vi forpligtede på at handle i lyset af global opvarmning, og hvorledes skal vi forholde os til den globale ulighed?

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Filosofi har du mulighed for at arbejde inden for en række forskelligartede virksomheder og organisationer og med en række forskelligartede opgaver.

Filosofiuddannede arbejder blandt andet i konsulenthuse, forsikringsselskaber, styrelser, kommuner og ministerier, forlag, NGOer og som selvstændige. Med en baggrund i Filosofi kan du også undervise på skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Filosofi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på filosofi, etik eller logik, videregående uddannelse inden for humaniora eller socialvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

På bacheloruddannelsen i Filosofi inddeler fagene sig i praktisk filosofi og teoretisk filosofi. I praktisk filosofi lærer du at tage stilling til, hvordan du som individ bør handle. Desuden lærer du at vurdere forskellige teorier, der siger noget om, hvordan samfundet bør indrettes. I teoretisk filosofi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier om, hvad viden er, og hvordan verden er indrettet. Du kommer desuden til at behandle, hvad det vil sige at være menneske, og du får overblik over filosofiens historie.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Filosofi

Bacheloruddannelsen i Filosofi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, og det er et studie, hvor du vil blive udfordret både i forhold til læsemængden og sværhedsgraden.

På bacheloruddannelsen i Filosofi har du cirka 15 timers undervisning om ugen. Noget af det foregår som forelæsning, andet som holdundervisning. Forelæsninger varetages af undervisere, som selv forsker inden for en række af de områder, som undervisningen handler om. I holdundervisningen skal du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Ud over den skemalagte undervisning skal du afsætte tid til at forberede dig i et omfang af cirka. 22 timer om ugen. En del af denne tid vil foregå i studiegrupper, hvor du sammen med andre studerende analyserer og diskuterer filosofiske tekster.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Filosofi:

Mandag:
8-11 Forelæsning i Etik
11-17 Læsning

Tirsdag:
9-13 Læsning
13-16 Forelæsning i Filosofihistorie 1
16-18 Instruktor i Etik

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Filosofifagets metodik
12-14 Instruktortime i Filosofihistorie 1
14-16 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
13-15 Instruktortime i Filosofifagets metodik

Fredag:
10-13 Studiegruppearbejde
13-15 Læsning
15-18 Fredagsbar

Det sociale studieliv på Filosofi

På bacheloruddannelsen i Filosofi er der masser af faglige og sociale foreninger, som du kan deltage aktivt i: 

 • Filosofisk Forening: Faglig og social forening med historie tilbage til 1965, der bl.a. arrangerer foredrag, workshops, faglige dage, fester mm. Foreningen driver endvidere forlaget Philosophia. 
  Se mere her.   
 • Fagudvalget for Filosofi: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget for Filosofi, der varetager faglige og sociale interesser for filosofistuderende på Aarhus Universitet. 
 • Filosofisk Studenter Kollokvium: FISK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration. 
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 
 • Scriptura: Navnet på studenterbladet hos Filosofi er Scriptura. I bladet kan du læse artikler om filosofiske emner og nyde nogle af de mange filosofiske jokes, som redaktionen bringer. 
 • Eliten: Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm, hvor du inviteres til hygge, kaffe og anderledes film.   

Derudover kan du også deltage i forskellige læsekredse og deltage i den årlige faglige weekend som byder på oplæg, mad og overnatning.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Filosofi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. Det er en oplagt mulighed for at beskæftige sig med noget filosofi, du ikke har mulighed for på AU. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogen af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som filosof afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilke tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På bacheloruddannelsen i Filosofi lærer du at skære ind til benet, når du behandler komplicerede problemstillinger. Du lærer at identificere misforståelser i kommunikationen mellem mennesker. Du bliver god til at argumentere sammenhængende, og du udvikler en logisk sans, der er nyttig, når du skal løse problemer. Dit kendskab til filosofiske teorier og deres historie gør dig i stand til at placere andre menneskers holdninger i den rette kontekst, og du lærer at stille svære filosofiske spørgsmål og tage stilling til problemer på en velbegrundet måde. 

Færdiguddannede filosoffer arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier og højskoler. Der er også flere filosoffer, der får arbejde som projektledere, kommunikationsmedarbejdere eller studievejledere.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Filosofi skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Filosofi har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling 
 • Tilvalg i Journalistisk formidling

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Filosofi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: