Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FILOSOFI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8 (Standby: 7,4)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

På Filosofi beskæftiger vi os med menneskets forståelse af verden, som den kommer til udtryk i kunst, religion og videnskab. På den måde handler filosofi om mennesker, tænkning og verden i bredeste forstand. På Filosofi fordyber du dig i filosofiske spørgsmål, som disse er blevet stillet historisk, og som de stilles i nutiden. Du lærer at begrunde dine synspunkter fremfor blot at mene noget, og du lærer at analysere argumenter og uenigheder.

Etik, politik og logik

Du udforsker spørgsmål om det retfærdige samfund, det gode liv og den moralsk rigtige handling. Du lærer at forholde dig kritisk til vidensproduktion, at skelne mellem viden og pseudo-viden, og at analysere evidensgrundlaget for forskellige påstande i rapporter og medier. Du undersøger og diskuterer teknologiens samfundsmæssige og politiske implikationer, og du øver dig i at bidrage med filosofiske kompetencer til aktuelle samfundsmæssige spørgsmål såsom: Skal mennesker forbedres medicinsk og teknologisk? Hvad betyder udviklingen af robotter for den sociale sammenhængskraft? Hvad betyder den videnskabelige forskning i hjerner og bevidsthed for vores forståelse af mennesket? Hvorledes er vi forpligtede på at handle i lyset af global opvarmning, og hvorledes skal vi forholde os til den globale ulighed?

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i Filosofi har du mulighed for at arbejde inden for en række forskelligartede virksomheder og organisationer og med en række forskelligartede opgaver.

Filosofiuddannede arbejder blandt andet i konsulenthuse, forsikringsselskaber, styrelser, kommuner og ministerier, forlag, NGOer og som selvstændige. Med en baggrund i Filosofi kan du også undervise på skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22230

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Uddannelsens opbygning

På Filosofi inddeler fagene sig i praktisk filosofi og teoretisk filosofi. I praktisk filosofi lærer du at tage stilling til, hvordan du som individ bør handle. Desuden lærer du at vurdere forskellige teorier, der siger noget om, hvordan samfundet bør indrettes. I teoretisk filosofi kommer du blandt andet til at beskæftige dig med teorier om, hvad viden er, og hvordan verden er indrettet. Du kommer desuden til at behandle, hvad det vil sige at være menneske, og du får overblik over filosofiens historie.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Filosofi

Filosofistudiet er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, og det er et studie, hvor du vil blive udfordret både i forhold til læsemængden og sværhedsgraden.

På Filosofi har du cirka 15 timers undervisning om ugen. Noget af det foregår som forelæsning, andet som holdundervisning. Forelæsninger varetages af undervisere, som selv forsker inden for en række af de områder, som undervisningen handler om. I holdundervisningen skal du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Ud over den skemalagte undervisning skal du afsætte tid til at forberede dig i et omfang af cirka. 22 timer om ugen. En del af denne tid vil foregå i studiegrupper, hvor du sammen med andre studerende analyserer og diskuterer filosofiske tekster.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Filosofi:

Mandag:
8-11 Forelæsning i Etik
11-17 Læsning

Tirsdag:
9-13 Læsning
13-16 Forelæsning i Filosofihistorie 1
16-18 Instruktor i Etik

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Filosofifagets metodik
12-14 Instruktortime i Filosofihistorie 1
14-16 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
13-15 Instruktortime i Filosofifagets metodik

Fredag:
10-13 Studiegruppearbejde
13-15 Læsning
15-18 Fredagsbar

Det sociale studieliv på Filosofi

På Filosofi er der masser af faglige og sociale foreninger, som du kan deltage aktivt i: 

 • Filosofisk Forening: Faglig og social forening med historie tilbage til 1965, der bl.a. arrangerer foredrag, workshops, faglige dage, fester mm. Foreningen driver endvidere forlaget Philosophia. 
  Se mere her.   
 • Fagudvalget for Filosofi: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget for Filosofi, der varetager faglige og sociale interesser for filosofistuderende på Aarhus Universitet. 
 • Filosofisk Studenter Kollokvium: FSK er en foredragsforening, hvor filosofistuderende holder oplæg om deres projekter. Her kan du finde hyggelig stemning, diskussionslyst og inspiration. 
 • Panta Rei: Panta Rei er græsk for ”alt flyder”. Det er også navnet på fredagsbaren for Filosofi og Idéhistorie, hvor godt selskab, hygge og brætspil danner rammen for en god afslutning på ugen. 
 • Scriptura: Navnet på studenterbladet hos Filosofi er Scriptura. I bladet kan du læse artikler om filosofiske emner og nyde nogle af de mange filosofiske jokes, som redaktionen bringer. 
 • Eliten: Den filosofiske filmklub Eliten har erklæret krig mod mainstreamfilm, hvor du inviteres til hygge, kaffe og anderledes film.   

Derudover kan du også deltage i forskellige læsekredse og deltage i den årlige faglige weekend som byder på oplæg, mad og overnatning.

Læs i udlandet

På Filosofi er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogen af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som filosof afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilke tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På Filosofi lærer du at skære ind til benet, når du behandler komplicerede problemstillinger. Du lærer at identificere misforståelser i kommunikationen mellem mennesker. Du bliver god til at argumentere sammenhængende, og du udvikler en logisk sans, der er nyttig, når du skal løse problemer. Dit kendskab til filosofiske teorier og deres historie gør dig i stand til at placere andre menneskers holdninger i den rette kontekst, og du lærer at stille svære filosofiske spørgsmål og tage stilling til problemer på en velbegrundet måde. 

Færdiguddannede filosoffer arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier og højskoler. Der er også flere filosoffer, der får arbejde som projektledere, kommunikationsmedarbejdere eller studievejledere.

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalgsfag på det sidste år af din bacheloruddannelse. Andre filosofistuderende har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling 

Kandidat

De fleste bachelorer i Filosofi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Filosofi, hvor du får mulighed for at komme endnu mere i dybden med nogle af emnerne fra din bacheloruddannelse, men hvor du i højere grad opbygger din egen filosofiske stil.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, der giver dig kendskab til politiske, historiske og kulturelle forhold i Europa.