Aarhus Universitets segl

FRANSK SPROG,

LITTERATUR OG KULTUR

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22245

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur foregår det meste af undervisningen på fransk; det er derfor en fordel, at du i forvejen er god til fransk, så du kan få fuldt udbytte af undervisningen fra begyndelsen af studiet.

Dagligdagen på Fransk

Undervisningen på Fransk sprog, litteratur og kultur foregår som forelæsninger, holdundervisning, oplæg og diskussioner i mindre grupper. Du kommer til at arbejde sammen med dine medstuderende i din studiegruppe, hvor I sammen kan forberede jer til undervisningen og løse forskellige opgaver. Du har mulighed for at benytte franskstudiets studiecafé, hvor en ældre studerende hjælper dig med faglige opgaver og spørgsmål, fx inden for grammatik, lingvistik og opgaveskrivning. På 4. semester har du mulighed for at tage på udveksling til fx Frankrig, Schweiz, Belgien eller Canada. Her du får mulighed for at opleve kulturen i et fransktalende land på nærmeste hold og samtidig udvikle dine sproglige færdigheder.

Et lille studie med store muligheder

Bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur giver dig kompetencer, så du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt på fransk. Du arbejder med grammatik, lingvistik og fonetik og opnår færdigheder i at oversætte mellem dansk og fransk. Du får indblik i den franske og frankofone litteratur, både den ældre og den helt nye fransksprogede litteratur. Du får også mulighed for at møde nogle af Frankrigs nye forfattere via gæsteforelæsninger. Du lærer om Frankrigs historie, fra Revolutionen i 1789 over 2. Verdenskrig og Frankrigs tid som kolonimagt helt frem til i dag med fx de politiske udfordringer inden for EU og på et globalt plan. Du vil også kunne møde franske sprogforskere, historikere, litterære forfattere og oversættere gennem gæsteforelæsninger og faglige arrangementer.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis den to-faglige kandidatuddannelse i Fransk sprog, litteratur og kultur med et tilvalgsfag, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis undervisning, oversættelse, turisme, eksport eller kommunikation. Du kan også vælge at læse en kandidat i Interkulturelle studier med fransk og engelsk, så du specialiserer dig til at kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Fransk sprog, litteratur og kultur:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold i et fransktalende land, videregående uddannelse inden for fx sprog eller litteratur, højskoleophold med fokus på sprog eller litteratur, erhvervserfaring som fx fransk tolk.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur centrerer sig om tre aspekter. Først og fremmest får du et grundlæggende kendskab til det franske sprog, og du lærer både korrekt grammatik og udtale. Desuden får du viden om fransk litteratur set i kulturhistorisk perspektiv. Derudover bliver du introduceret til Frankrigs historie og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på fransk og undervisningsmaterialet ligeledes er på fransk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de forskellige fag i studiediagrammet og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Fransk sprog, litteratur og kultur

Til forelæsningerne på bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur gennemgår underviseren teksterne, og til holdtimerne får du mulighed for at diskutere det faglige indhold med dine medstuderende. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, tale fransk og eventuelt sparre i forbindelse med opgaveløsninger og eksamen. 

Fransk sprog, litteratur og kultur er et fuldtidsstudium, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Fransk. Som du kan se, skal du forberede dig meget til undervisningen, ligesom du også skal mødes med din studiegruppe. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at strukturere din tid.

Mandag 
10-12 Forelæsning og holdundervisning i Fransk sprog, grammatik og udtale: Fonetik
12-14 Arbejde i studiegruppe
14-16 Forelæsning i Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold
16-18 Forberedelse til undervisning
Aften: Fransk film i biografen med studiekammerater  

Tirsdag
8-10 Forelæsning og holdundervisning i Fransk sprog, grammatik og udtale: Lingvistik
10-12 Arbejde i studiegruppe
12-14 Forberedelse til undervisning
14-16 Forelæsning i Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold 

Onsdag
8-10 Forelæsning i Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold: praktiske øvelser
10-11 Arbejde i studiegruppe
11-13 Studiecafé 
14-16 Forberedelse til undervisning 

Torsdag
8-10 Forelæsning i Fransk sprog, grammatik og udtale: Grammatik
10-12 Holdundervisning i Aktuelle franske samfunds- og kulturforhold
12-14 Arbejde i studiegruppe
14-16 Forberedelse til næste uges undervisning 

Fredag
9-12 Forberedelse til undervisning
12-15 Forelæsning i Videnskabsteori og metode  

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske Sprog.

Det sociale liv på Fransk

Bacheloruddannelsen i Fransk er et mindre studie, hvilket betyder, at du lærer dine forelæsere og medstuderende på tværs af årgange godt at kende. Sammen kan I deltage i de mange faglige og sociale arrangementer på studiet: 

 • Studietur: Hvert forår arrangeres en studietur til Paris.
 • Fransk Fagudvalg: Fagudvalget på Fransk varetager de studerendes faglige og sociale interesser på universitetet, og her kan du blandt andet få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Alliance Française: Foreningen, der har eksisteret siden 1910, arrangerer franske foredrag og andre frankofile arrangementer. Som studerende kan du få rabat på dit medlemskab.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.
 • Rendez-vous: Fag- og socialudvalget på Fransk varetager de studerendes interesser, og det er bl.a. her, at du kan få indflydelse på dit studiemiljø. Derudover inviterer foreningen til både sociale og faglige arrangementer i løbet af semesteret, hvor du kan møde dine medstuderende.
 • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
 • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Læs i udlandet

Mange studerende på bacheloruddannelsen i Fransk tager et semester i et fransktalende land i løbet af deres studier. Fransk har udvekslingsaftaler med universiteter i Frankrig, Belgien, Schweiz og Canada. Aarhus Universitet har også aftaler om udveksling med mange andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på et studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød to færdiguddannede kandidater

SIGRID FENGER AARUP, Marketing Communication Specialist ved Søstrene Grene

Noget af det vigtigste, jeg har lært gennem mit studie er, hvordan jeg bliver en dygtig formidler. Det gælder ikke kun for min egen arbejdsplads, men også generelt ude i virksomhederne, at der er brug for specialister, som kan bygge bro, når afstanden mellem landegrænser synes at blive mindre og mindre.

I Søstrene Grene taler vi om at kunne ”localise”. Det er bare uhyrevigtigt med folk, som forstår at kunne tale de lokales sprog, når man gerne vil udvide som virksomhed. Man kan ikke bare køre al kommunikation på engelsk. Fransk er også et af de mest talte sprog på verdensplan, så det gør en stor forskel at kunne møde alle de millioner af mennesker i øjenhøjde.

Læs resten af interviewet

Et godt sammenhold

Jeg kan godt huske nervøsiteten og usikkerheden i starten af studiet - om man nu også var dygtig nok sprogligt. Sådan tror jeg, der er mange, der har det, når man begynder at læse en sproglig uddannelse. Modsat nogle af mine studiekammerater havde jeg ikke været au pair eller boet i et fransktalende land. Men selvom man kun har haft fransk i gymnasiet, skal man ikke lade det afholde en fra at søge ind. Der er et virkelig godt sammenhold på studiet og der bliver taget godt om alle uanset niveau.

I virkeligheden synes jeg, det var superfedt, at vi havde forskellige sproglige forudsætninger på studiet. For så kunne vi trække på hinanden og hjælpe hinanden til at blive bedre, og grundlæggende var vi der jo alle for at udvikle os. Så hvis man er nysgerrig og har lysten til at læse fransk, er mit bedste råd bare at kaste sig ud i det!


IDA HVENEGÅRD TOLSTRUP, Underviser i fransk og historie ved Middelfart Gymnasium

Noget af det, jeg husker som det allerbedste ved at læse Fransk, var underviserne. De var alle sammen supermotiverede og meget passionerede omkring at lære fra sig og sørge for, at vi fik den bedste undervisning. Nogle af dem var også franskmænd, og derfor havde de ofte nogle anekdoter og personlige erfaringer, som de kunne trække på, og som gjorde sproget konkret på en helt anden måde, end når vi læste i bøgerne.

Og så vil jeg også gerne fremhæve studiemiljøet generelt. Fransk er et lidt mindre studie, og det havde den fordel, at vi virkelig lærte hinanden at kende og fik et meget tæt sammenhold med hinanden. Det var tydeligt at mærke, at de der gik på studiet var oprigtigt interesseret i at lære, og det var bare fedt at være i et miljø, hvor alle havde den samme passion.

Læs resten af interviewet

Sprog og kultur åbner døre

Det unikke ved at tage en uddannelse i Fransk er, at du blander det sproglige med en dyb kulturel indsigt, som ikke bare er en værdifuld, men også en vigtig egenskab at besidde. Det er én ting at forstå sproget, men en anden ting er at forstå kulturen, og de to hænger unægtelig meget sammen. Hvis man både er sprogligt stærk i fransk og samtidig har en god kulturforståelse, så har man bare langt bedre kommunikationsmuligheder, som også er attraktive ude på arbejdsmarkedet.

Nu er jeg selv gået undervisningsvejen, men jeg har også venner, som arbejder med fransk i mange andre sammenhænge. På den måde er fransk med til at åbne verdenen og giver et hav af muligheder. Det siger jeg også til mine elever: Uanset hvad man har tænkt sig at arbejde med i fremtiden, så er det altid godt at kunne et sprog – og især det franske. For der er så stort et marked for det, og det kan bruges i nærmest hver eneste branche.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

kandidat.au.dk kan du se de hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede kandidater i Fransk sprog, litteratur og kultur 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014.

Dine jobmuligheder som bachelor i Fransk sprog, litteratur og kultur afhænger af de valg og interesser, du har haft under studiet, samt hvilket tilvalg og hvilken eventuel kandidatuddannelse, du vælger. 

Under dine studier i Fransk sprog, litteratur og kultur bliver du flydende i det franske sprog, og du får indblik i Frankrigs historie og samfund og lærer at formidle det klart i tale og på skrift. I løbet af studiet kommer du til at analysere litteratur og kultur, hvilket gør dig i stand til at gennemskue komplicerede problemstillinger og du bliver trænet i at oversætte mellem dansk og fransk. 

Færdiguddannede kandidater i Fransk sprog, litteratur og kultur arbejder typisk som undervisere på eksempelvis gymnasier, handelsskoler og højskoler. Andre arbejder som oversættere i bl.a. EU eller som projektledere, administrative medarbejdere eller med kommunikation, markedsføring og tolkning for virksomheder og i NGO’er med tilknytning til et fransktalende land.     

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Fransk sprog, litteratur og kultur har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Humanistiske konfliktstudier

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan for eksempel vælge: