Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MATEMATIK

Lær at systematisere, abstrahere og analysere komplicerede, matematiske problemstillinger

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: Alle optaget   |   Kvote 2 2019: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På Matematik arbejder du med de klassiske, teoretiske matematiske discipliner, og du bliver i stand til at anvende matematikken i den moderne verden.

Hverdagen på Matematik

Undervisningen på Matematik er delt mellem forelæsninger og teoretiske øvelser, hvor du på et mindre hold fokuserer på opgaveløsning, øvelser og diskussion af eksempler. Uddannelsen starter med en række obligatoriske kurser om matematikkens grundlæggende begreber og metoder inden for algebra, analyse, geometri, statistik og sandsynlighedsregning, hvor du også arbejder med computerbaserede metoder og programmering.

Vælg mellem specialiseringer

På bacheloruddannelsen i Matematik kan du specialisere dig inden for statistik, teoretisk matematik, matematik-økonomi samt specialforløb i eksempelvis datalogi og fysik. De mange muligheder illustrerer, hvor bred matematikken er.

Specielt er det muligt at kvalificere dig til kandidatuddannelsen i matematik-økonomi og statistik på baggrund af bacheloruddannelsen i matematik. Du kan også kombinere din matematikuddannelse med et sidefag i næsten alle andre fag på Aarhus Universitet.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Matematik kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelserne i Matematik eller Statistik. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som statistik og økonomi i banker og forsikringsselskaber, behandling og analyse af data i sundhedssektoren, eller du kan arbejde som underviser i eksempelvis gymnasiet.


Bemærk: Nye adgangskrav på uddannelsen

For at blive vurderet i kvote 1  skal du have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus, men inklusiv bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i Matematik A .

Hvis du ikke opfylder karakterkravet til kvote 1, kan du søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en adgangsprøve.

  • Læs mere under 'Adgangskrav' her på siden.    

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22140

For at søge denne uddannelse kræves:

  • En adgangsgivende eksamen
  • Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2 kriterier

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Vi prioriterer ansøgningerne i Kvote 2 ud fra kriterierne herunder, og vi optager ansøgere i kvote 2, indtil der ikke er plads til flere.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Læs om kvote 2 og adgangsprøven.

Objektive kriterier 

  • Score fra adgangsprøven
  • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)

Kvote 2 fag:

  • Matematik A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Matematik kan du finde mere information om, hvad de
enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som
studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Matematik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Hverdagen som matematikstuderende

Du har cirka 24 undervisningstimer om ugen på Matematik, og du skal regne med at bruge cirka lige så lang tid på selvstændigt arbejde, som både indebærer forberedelse, arbejde i læsegrupper og opgaveskrivning. 

Her kan du se et eksempel på et ugeskema for Matematik:

Mandag
9-11: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (forelæsning)
12-14: Matematisk Analyse 1 (forelæsning) 

Tirsdag
8-11: Matematisk Analyse 1 (øvelser)
12-14: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (øvelser)
14-16: Perspektiver i matematik (forelæsning)

Onsdag
9-12: Perspektiver i matematik (øvelser)
12-14: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (forelæsning)

Torsdag
10-12: Matematisk Analyse 1 (forelæsning)
12-14: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (øvelser)
14-16: Perspektiver i matematik (forelæsning)

Fredag
8-11: Matematisk Analyse 1 (øvelser)
10-12: Perspektiver i matematik (øvelser)

Mød dine medstuderende i matematiklaboratoriet

På Matematik er det vigtigt, at det faglige og sociale integreres med hinanden. Det kan du blandt andet opleve i matematiklaboratoriet, hvor du kan regne opgaver, mens forelæsere går rundt og hjælper med matematiske problemer. Matematiklaboratoriet er altså en slags struktureret lektiecafé, hvor der også er plads til at drikke kaffe, spise kage eller høre en forelæser fortælle om hans eller hendes syn på matematik og matematikstudiet.

Studerende: Vi får redskaber til selv at udvikle teorier

”Der er stort fokus på beviserne på studiet, og du bliver udlært til at bevise matematiske sætninger. Du bliver dermed ikke oplært i teori – vi får baggrunden for teorien, men også redskaber til selv at kunne udvikle teorier. Arbejdsbyrden kan derfor være stor, så det er relevant, at vi har et godt studiemiljø.”

Peter Skovlund Madsen, bachelorstuderende i Matematik 

Foreninger får studerende til at mødes

På Institut for Matematik byder sociale og faglige studenterforeninger med navne som Eulers Venner og Kalkulerbar på festlige traditioner og arrangementer, hvor du kan møde dine medstuderende – også fra andre fag end dit eget. Hver fredag eftermiddag har du mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer i Kalkulerbar, der er fredagsbaren for Matematik og Matematik-økonomi. Derudover arrangerer foreningen Eulers Venner en række faglige arrangementer – blandt andet foredrag om forskellige matematiske emner, man normalt ikke vil støde på i hverdagen som matematikstuderende. 

Mads Føk

De studerende på Fysik, Matematik, Nanoteknologi, Datalogi, IT, Matematik og Matematik-økonomi har et fælles blad, kaldet Mads Føk. Bladet udkommer 8 til 9 gange om året og består af en bred vifte af indlæg – blandt andet med en kalender over begivenheder på instituttet. 

Tågekammeret

Fest- og foredragsforeningen for fysik- og matematikstuderende på Aarhus Universitet hedder Tågekammeret. Ud over at arrangere fester og foredrag fungerer foreningen med deres mødelokale som social samlingspunkt for studerende fra Mat-Fys faggruppen.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød de studerende

William Heymann Krill, studerende på Aarhus Universitet

WILLIAM HEYMANN KRILL, bachelor i Matematik med Datalogi som tilvalg, kandidatstuderende på Matematik 

Lige siden folkeskolen har jeg været rigtigt glad for matematik. Jeg tror, at det startede omkring 2. klasse, hvor der gik sport i at løse alle ekstraopgaverne på de røde sider bag i matematikhæftet før min klassekammerat. Det var dog først i løbet af gymnasiet, at jeg fandt ud af, at det var den vej, jeg ville gå. Jeg havde egentligt ikke overvejet, hvad jeg ville i fremtiden med matematikstudiet, så jeg håbede bare på, at det var rigtigt, når folk sagde, at hvis bare jeg valgte efter interesse, så skulle det nok gå godt – og det er heldigvis ikke blevet afkræftet indtil videre.

Det første, der overraskede mig ved at starte på universitetet, var, hvor meget nede på jorden alle i virkeligheden var. Jeg havde nok en ide om, at når jeg kom på universitetet, ville alt være meget seriøst og voksent, men allerede i løbet af den første dag blev det modbevist. Selvfølgelig er universitetsstuderende seriøse og meget engagerede omkring deres studier, men der er i høj grad også plads til det sociale – jeg vil sige, at der er masser af muligheder for at få nye venner.
En anden ting, som overraskede mig, var, hvor hjælpsomme de fleste på universitetet er. Du kan altid finde en eller anden, der er længere på studiet end dig selv – for eksempel instruktorer, tutorer, Ph.D.’ere eller endda forelæsere –, som er klar til at hjælpe dig, hvis du sidder fast med en opgave. De har jo selv været der!

Efter et års tid på min bacheloruddannelse skulle jeg vælge fag ved siden af matematik, og jeg besluttede mig for at starte på et sidefag i kemi. Jeg har dog siden skiftet til datalogi, da det vakte min interesse, og jeg er blevet ret glad for at kunne bruge min matematiske baggrund sammen med datalogi. Matematik i den rene form finder jeg stadig rigtigt spændende, men det giver mig noget ekstra at se, hvordan det kan bruges til at løse konkrete problemer – eksempelvis når teorien bliver implementeret på en computer, og jeg pludselig står med et program, der kan læse håndskrift.
Jeg tror bestemt også, det er noget, jeg kan bruge i interessante jobs, når jeg engang bliver færdig.
 Jeg kunne også godt se mig selv som gymnasielærer eller i en anden form for formidlingsjob. På studiet er der rigtigt gode muligheder for at få erfaring gennem forskellige studiejobs. Jeg er selv ansat som instruktor for yngre studerende og som oplægsholder for gymnasieklasser, der besøger universitetet. Det giver mig både erfaring med at undervise, og jeg lærer selv stoffet bedre at kende – og så er det heller ikke dårligt med supplement til SU’en.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Tag en kandidat

Som bachelor i Matematik kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Det vælger de fleste bacheloruddannede at gøre, og typisk læser de videre på kandidatuddannelsen i Matematik. Du kan også læse videre på kandidatuddannelsen i Statistik. Det forudsætter dog, at du følger studieretningen Matematik Modellering under bacheloruddannelsen. Nogle vælger også at tage en kandidat i Matematik-økonomi eller Datalogi. Dette kræver, at du tager et større tilvalg i det konkrete fag under bachelorstudiet.

Mange forskellige jobmuligheder

Som kandidatuddannet kan du eksempelvis arbejde i banker, realkreditforeninger, forsikringsselskaber, IT-firmaer, telekommunikationsvirksomheder og andre højteknologiske virksomheder.  Du kan også arbejde med behandling og analyse af eksperimentelle data inden for eksempelvis sundhedssektoren, den bioteknologiske branche og IT-branchen. Har du planer om at finde arbejde inden for disse områder, kan du vælge studieretningen matematisk modellering, eller supplere matematik med relevante valgfag som eksempelvis i datalogi, økonomi eller bioteknologi.  Som kandidat kan du også arbejde med matematikundervisning på eksempelvis gymnasier, tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Karrieremuligheder

Bliv klogere på vejen fra studie til job, når tidligere studerende i videoerne herunder sætter ord på de kompetencer, som de bruger i deres job i dag.

Tobias Ansbak Louv arbejder til daglig som konsulent ved Netcompany. Hør, hvordan matematikstudiet hjælper ham i et job med IT-softwareudvikling. (Ophavsret: Science and Technology, AU)
Mads Slot Bertelsen har læst Matematik og Fysik på Aarhus Universitet. Her fortæller han, hvordan han nu bruger sin uddannelse i jobbet som gymnasielærer. (Ophavsret: Science and Technology, AU)