Aarhus Universitets segl

ODONTOLOGI (Tandlæge)

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 10,2 (Standby: 10,1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22015

Introduktion

På Odontologi lærer du praktisk tandlægearbejde og teoretiske fag, som bygger på den nyeste forskning. Du lærer blandt andet anatomi, kemi, histologi, fysiologi og psykologi, og kommer til at arbejde med forskellige materialer. Odontologi er en professionsuddannelse, hvor du lærer at udføre patientbehandling under vejledning inden for blandt andet tandfyldning og rodbehandling.

Hverdagen på Odontologi

Undervisningen på Odontologi bygger på forelæsninger, laboratorieøvelser og praktisk, klinisk undervisning. Du samarbejder meget med din læsegruppe, og i begyndelsen af studiet udfører I de praktiske øvelser på hinanden. På tredje semester starter arbejdet med dine egne patienter, og du lærer i løbet af uddannelsen at skabe god patientkontakt, så de får tillid til dig som tandlæge.

Studerende med kittel på

På Odontologi aflægger du løbende prøver i både de kliniske fag og i laboratorieøvelserne. På den måde sikres det, at du kan udføre det praktiske arbejde. Når du starter i klinik, bliver du del af et team med andre studerende og med tilknyttede kliniske underviserer. I løbet af uddannelsen vil du også lære at samarbejde med ældre studerende og med andre faggrupper i det odontologiske team lige som i en rigtig tandklinik.

Karrieremuligheder

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse, og for at blive tandlæge er det er krav, at du læser kandidatuddannelsen i Odontologi. Efter et års arbejde som færdiguddannet tandlæge kan du få autorisation til at arbejde som selvstændig. Med en bachelor i Odontologi kan du også læse videre på Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Odontologi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Odontologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af følgende kombinationer

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af følgende kombinationer

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område, erhvervserfaring fra eller længerevarende praktik i tandlægepraksis. 

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Det tager tre år at færdiggøre bacheloruddannelsen i Odontologi. Her kan du læse mere om, hvordan uddannelsen er opbygget.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Odontologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Odontologi

På Odontologi bliver du fra starten en del af en læsegruppe, hvor I sammen skal løse praktiske øvelser. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der foregår i store auditorier sammen med mange andre studerende, og laboratorieøvelser, hvor du hver uge får trænet dine praktiske færdigheder, så du kan omdanne teori til praksis.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 2. semester på bacheloruddannelsen i Odontologi.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Almen Histologi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Kemi

Tirsdag:
8-11: Forberedelse
12-15: Forelæsning i Tandmorfologi
15-16: Praktisk arbejde i Prækliniske fag 2

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Almen Histologi
12-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Odontologisk Materialelære

Torsdag:
8-11: Forberedelse
11-13: Forelæsning i Prækliniske Fag 2
14-16: Laboratoriekursus i Tandmorfologi

Fredag:
8-11: Forberedelse
12-15: Forelæsning i Kemi

Det sociale liv på Odontologi

På Odontologi går det hele ikke kun op i hvide kitler, praktiske øvelser og tung læsning. Her har du også mulighed for at deltage aktivt i forskellige sociale foreninger.

Odontologisk Forening
Hvis du brænder for studenterpolitik, så er Odontologisk Forening (OF) helt sikkert noget for dig. OF er uddannelsens studenterforening, som er repræsenteret i en masse udvalg. OFs primære formål er at repræsentere de studerende, så alle får så gode vilkår at studere under som muligt.

Apollonia
På Odontologi er der naturligvis også en festforening, der sørger for at skabe de bedste rammer for uddannelsens sociale liv. Hver fredag afholder Apollonia fredagsbar. Flere gange i løbet af semesteret arrangerer foreningen også større fester for studerende og ansatte.

Læs i udlandet

På Odontologi kan du vælge at læse et semester i udlandet. Uddannelsen har aftaler med universiteter i blandt andet Europa og USA. Flere færdiguddannede tandlæger får også job uden for Danmarks grænser. Derfor er et studieophold i udlandet en god mulighed for at afprøve, om det eventuelt er noget for dig på længere sigt.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Hvornår bliver du tandlæge?

Tandlægeuddannelsen er en professionsuddannelse, og for at blive tandlæge er det er krav, at du læser kandidatuddannelsen i Odontologi. Efter et års arbejde som færdiguddannet tandlæge kan du få autorisation til at arbejde som selvstændig tandlæge.

Som bacheloruddannet i Odontologi har du også mulighed for at tage Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Dine jobmuligheder

Som tandlæge kan du blandt andet åbne din egen klinik eller blive ansat i den offentlige tandpleje. Din primære arbejdsopgave bliver at undersøge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe hos dine patienter. Du skal også vejlede dine patienter i, hvordan de kan forebygge sygdommene. Du har også mulighed for at videreuddanne dig inden for blandt andet kirurgi og tandregulering.