Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bachelortilvalg

BACHELORTILVALG

Du kan se det samlede udbud af bachelortilvalg via søgeboksen

Bachelortilvalg er normeret til 45 ECTS og er placeret på sidste år af din bacheloruddannelse. Bachelorprojektet er placeret på dit 5. semester og skrives på dit centrale fag.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at dit valg af tilvalg er begrænset af, hvilket fag du har som dit centrale fag. Læs om ikke-mulige fagkombinationer. Du skal desuden være opmærksom på, at det til nogle enkelte tilvalg er et krav, at man har centralt fag inden for gymnasiefagrækken for at være kvalificeret. Adgangskrav og ikke mulige fagkombinationer vil fremgå af det enkelte tilvalgs side under adgangskrav.

Hvis du har centralt fag på ARTS, har du også mulighed for at lave et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU).

Hvis både dit centrale fag og dit tilvalg er inden for gymnasiets fagrække, kan du vælge at fortsætte dit tilvalg på kandidatuddannelsen og dermed opnå undervisningskompetence i gymnasiet. Du kan læse om kandidattilvalg her.

Tilvalg med propædeutik

Nogle tilvalg indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Bemærk, at der kun kan indgå i alt 60 ECTS propædeutik i en bacheloruddannelse. Hvis der således indgår propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalg med propædeutik, hvis det samlede propædeutiske omfang ikke overstiger 60 ECTS. Man fritages for det propædeutiske forløb, hvis man har det krævede sprogniveau.

Skift af tilvalg

Det er ikke muligt at skifte tilvalg. Dit valg af tilvalg er dermed bindende. Hvis du bliver optaget på et tilvalg, men efterfølgende ønsker at skifte til et andet tilvalg, vil det som udgangspunkt blive betragtet som en udmeldelse fra hele din bacheloruddannelse – både fra dit centralfag og tilvalg. Alle studerende, der søger om optagelse på et tilvalg, opfordres derfor til grundigt at overveje, hvilket tilvalg de ønsker at søge om optagelse på, og hvordan de vil prioritere deres tilvalgsønsker.

Tilvalg som efter- og videreuddannelse

For at kunne optages på et bachelortilvalg som ordinær studerende, skal du være indskrevet på en bacheloruddannelse, der giver dig mulighed for tilvalg. Hvis du ikke er det, kan der i nogle tilfælde være mulighed for, at du kan optages efter reglerne om efter- og videreuddannelse. Du kan få mere at vide hos Efter- og Videreuddannelse