DATALOGI

Datalogi handler om at udvikle IT-løsninger. Du lærer at skabe sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer, og du får forståelse for, hvordan de gavner både samfundet og brugerne.

Introduktion

Matematik er en vigtig del af Datalogi (Computer Science). Du anvender blandt andet matematiske metoder til at udvikle og forstå algoritmer og til at beskrive sikkerheden og effektiviteten af systemer. Teoretisk og praktisk programmering er en stor del af studiet, og  du vil lære om softwarearkitektur, algoritmik, databaser og design af brugergrænseflader.

Hverdagen på Datalogi

Undervisningen på datalogi er en kombination af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne holdes for store grupper studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende. De obligatoriske kurser giver dig en introduktion til grunddisciplinerne i computer science. Gennem det afsluttende bachelorprojekt har du mulighed for at gå i dybden med emner, som interesserer netop dig.

Studiejob kan kickstarte karrieren

Vejen fra teori til praksis er kort på Datalogi. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og du har gode muligheder for at finde et relevant studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, og fordi Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, er der let adgang til studierelevante job i de mange tilknyttede IT-virksomheder.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Datalogi kan lære videre på en række kandidatuddannelser, som eksempelvis kandidatuddannelsen i Datalogi. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som planlægning, design og programmering af nye IT-systemer, inden for IT-sikkerhed, offentlig administration, finanssystemer, grafik eller bioinformatik. Du kan også arbejde som rådgivende konsulent, projektleder, underviser eller forsker. Flere dataloger vælger at starte egen virksomhed, og som studerende kan du også søge om at blive en del af HatchIT Lab som er et lokalt studentervæksthus for start-ups på Institut for Datalogi.


Bemærk: Nye adgangskrav i 2018

Fra 2018 indføres der nye karakterkrav på uddannelsen, så du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen) for at blive optaget via Kvote 1.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. Du skal søge om optagelse senest d. 15. marts, hvis du ønsker at deltage i adgangsprøven.

Læs mere under 'Adgangskrav' på siden her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22115

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15/3 kl. 12 (kvote 2).  

Udvælgelseskriterier i kvote 2

En bestået adgangsprøve er ikke en garanti for optagelse.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i vurderingen af ansøgningerne:

 • Score fra adgangsprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • Gennemsnit i den adgangsgivende eksamen

Kvote 2 og adgangsprøve

Hvem skal søge om optagelse senest 15. marts (kvote 2)?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Vi opfordrer dig til at søge senest 15. marts (kvote 2) hvis:

 • Du ikke har min. 7,0 i Matematik A og/eller min. 7,0 i kvotient uden hurtigstart-bonus (men med A-bonus)
 • Du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen
 • Du endnu ikke kender dine karakterer i Matematik A
 • Du ikke opfylder de specifikke adgangskrav på ansøgningstidspunktet men er tilmeldt supplering, så du kommer til at opfylde kravene.
 • Dit gennemsnit ligger over 7,0, men tæt på sidste års grænsekvotient i kvote 1 på den uddannelse du søger optagelse på. 

Uanset om du opfylder karakterkravene til kvote 1, vil vi opfordre dig til at søge ind senest 15. marts (kvote 2). Dette forbedrer din chance for optag, da opfyldelse af karakterkravene ikke er en garanti for optagelse. Den adgangsgivende kvotient på kvote 1 kan ende med at være højere end 7 afhængig af hvor mange ansøgere, der opfylder karakterkravene og hvor mange studiepladser, der udbydes. Hvis du opfylder karakterkravene inden 5. juli, vil din ansøgning også blive vurderet i kvote 1.

Ved at deltage i adgangsprøven vil du få indsigt i de faglige krav og studielivet på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Adgangsprøve

De, som ansøger via kvote 2, inviteres til en adgangsprøve på Aarhus Universitet. Adgangsprøven består af to elementer, som begge er obligatorisk:

 1. Ansøgere deltager i en studieegnethedstest (uniTEST), der tester dine faglige kvalifikationer.
 2. Ansøgere deltager i et fagnært program, hvor du får indsigt i den uddannelse, du har søgt om optagelse på.

Adgangsprøven for optagelsen 2018 finder sted: Dato kommer snart

Om studieegnethedstest (uniTEST)

uniTEST er en multiple choice test som er udviklet til at vurdere kompetencer, der er væsentlige for dig som studerende på en videregående uddannelse. Der gives en samlet score.

Om det fagnære program

Det fagnære program giver dig indsigt i hvordan det er at være studerende på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse. Du får bl.a. indsigt i den ansøgte uddannelse samt uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb ligesom du får indtryk af de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen.

Hvis du har ansøgt om optagelse på flere forskellige tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet, deltager du i fagnære program på én uddannelse. Din ansøgning vil stadig blive vurderet på alle de uddannelser, du har søgt om optagelse på.

Du skal deltage i både studieegnethedstesten og det fagnære program.

Invitation til adgangsprøve

Al kommunikation omkring adgangsprøven foregår via kvote 2-selvbetjeningen på mit.au.dk. Der er bl.a. via kvote 2-selvbetjeningen at du modtaget invitation til adgangsprøven og tilmelder dig til adgangsprøven. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom.

Du får adgang til kvote 2-selvbetjeningen ved at logge ind på mit.au.dk og trykke på linket, der ligger under menuen ’Studium’.

Hvis du endnu ikke har fået adgang til mit.au.dk, kan du få hjælp via vejledningen, som du finder her: http://bachelor.au.dk/optagelse/svarpaadinansoegning/

Du skal stadig huske at tjekke din ansøgning og bekræfte et evt. tilbud om studieplads på optagelsesselvbetjeningen, som du får adgang til via mit.au.dk.

Særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind /dyslektiker eller har andre særlige hensyn, skal du senest d. 15. marts uploade din dispensationsansøgning om at deltage i adgangsprøven på særlige prøvevilkår samt dokumentation for dine særlige vilkår på www.optagelse.dk. I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til adgangsprøven. Det kan ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter 15. marts når at blive behandlet inden prøveafholdelsen.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag.

 

 

Studieliv

Kombination af forelæsninger og øvelser

Forelæsningerne på Datalogi holdes for store grupper af studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Til forelæsningerne gennemgår en underviser teorien, mens øvelserne bruges til uddybning af teorien og til at løse opgaver, som regel sammen med din studiegruppe.

Hverdagen på Datalogi 

En vigtig del af uddannelsen er en grundlæggende indføring i matematik. Du kommer til at bruge matematiske metoder, når du eksempelvis skal udvikle og forstå effektive algoritmer eller beskrive sikkerheden af programmer. Matematik vil derfor være en stor del af udgangspunktet for studiet. I starten af studiet er der cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen, og du skal regne med at bruge mindst lige så meget tid på forberedelse – både på egen hånd og i læsegruppen. Forberedelsen kan delvist ske i studiecafeen, hvor en instruktor (ældre studerende) er til rådighed med hjælp.

Et typisk ugeskema for 1. semester kunne se sådan ud:

Mandag

8-10: Calculus beta (teoretiske øvelser)

12-14: Studiecafe

14-16: Grundlæggende algoritmer og datastrukturer (forelæsning)

Tirsdag

8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)

10-12: Studiecafe

14-16: Introduktion til programmering (forelæsning)

Onsdag

9-12: Grundlæggende algoritmer og datastrukturer (teoretiske øvelser)

12-14: Calculus beta (forelæsning)     

14-16: Studiecafe                

Torsdag

8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)

10-12: Studiecafe

12-14: Grundlæggende algoritmer og datastrukturer (forelæsning)

14-17: Calculus beta (laboratorieøvelser)

Fredag

8-10: Introduktion til programmering (forelæsning)

10-12: Studiecafe

12-14: Calculus beta (forelæsning)

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer der kan hjælpe dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

Faglig grundlægning og mulighed for fordybelse

Bacheloruddannelsen gør dig i stand til at arbejde med grunddisciplinerne i datalogi.

Du lærer f.eks. om;

 • programmering (objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur)
 • computersystemer (databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed)
 • teoretisk datalogi (algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori)
 • menneske-maskine interaktion (design og implementation af interaktive systemer, eksperimentel systemudvikling).

Bacheloruddannelsen danner grundlaget for, at du på en senere kandidatuddannelse kan specialisere dig f.eks. inden for kryptologi, algoritmik, programmeringssprog, menneske-maskine interaktion eller ubiquitous computing. Men allerede på sidste år af bacheloruddannelsen har du mulighed for gå i dybden med udvalgte emner i dit bachelorprojekt.

Sociale initiativer på Datalogi

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening, som afholder både faglige og sociale arrangementer året rundt. Studerende fra Institut for Datalogi arrangerer og deltager hvert år i MLH Hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød de studerende

Få et dybere indblik i Datalogi-studiet i disse fire videoer. Du kan møde både studerende og PhD-studerende, der fortæller om studielivet på Datalogi og om datalogiens rolle i samfundet nu og i fremtiden.

 

Mød Ida, der læser Datalogi, og hør om livet som datalogistuderende.

 

Hør et bud på, hvordan datalogi kan være med til at udvikle fremtiden.

 

Bliv klogere på forskellene på bacheloruddannelserne i Datalogi og i IT.

 

Få et indblik i, hvordan datalogi spiller en rolle i hele samfundet.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job.

Alt fra udvikler til forsker og underviser

Med computerens og informationsteknologiens udbredelse i alle dele af samfundet åbner datalogiuddannelsen op for mange forskellige jobmuligheder med vidt forskellige jobbeskrivelser. Dataloger arbejder oftest med design og udvikling af nye systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, leder eller projektleder, underviser på et gymnasium eller som forsker efter en Ph.d. uddannelse.

Private virksomheder efterspørger dataloger

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og de fleste af vores studerende får job umiddelbart efter de er færdige med at studerede. Mange ender i private virksomheder som eksempelvis generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden Cyber security og sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger.

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for dataloger

Startlønninger for privatansatte (Kilde: www.prosa.dk)

Dataloger har en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2017 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Bachelor i Datalogi 

Nedre kvartil: 34.116
Median: 37.762
Øvre kvartil: 40.700
Gennemsnit: 38.934

Kandidat i Datalogi

Nedre kvartil: 37.485
Median: 40.550
Øvre kvartil: 42.662
Gennemsnit: 39.700