Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Datalogi

Bacheloruddannelsen i Datalogi

Datalogi

Datalogi handler om at udvikle IT-løsninger. Du lærer at skabe sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer, og du får forståelse for, hvordan de gavner både samfundet og brugerne.

Introduktion

Matematik er en vigtig del af Datalogi. Du anvender blandt andet matematiske metoder til at udvikle og forstå algoritmer og til at beskrive sikkerheden af programmer. Teoretisk og praktisk programmering er også en stor del af studiet, ligesom du vil lære om softwarearkitektur, algoritmik, databaser og design af brugergrænseflader.

Hverdagen på Datalogi

Undervisningen på datalogi er en kombination af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne holdes for store grupper studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 20 studerende. Ud over de obligatoriske kurser, har du i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge kurser som matematik, multimedier, kryptering og sikkerhed eller kurser fra andre fagområder på universitetet.

Studiejob kan kickstarte karrieren

Vejen fra teori til praksis er kort på Datalogi. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og du har gode muligheder for at finde et relevant studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, og fordi Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, er der let adgang til studierelevante job i de mange tilknyttede IT-virksomheder.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Datalogi kan lære videre på en række kandidatuddannelser, som eksempelvis kandidatuddannelsen i Datalogi. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som planlægning, design og programmering af nye IT-systemer, inden for IT-sikkerhed, offentlig administration, finanssystemer, grafik eller bioinformatik. Du kan også arbejde som rådgivende konsulent, projektleder, underviser eller forsker. Flere dataloger ender også med at starte egen virksomhed.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22115

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Dansk A
  • Engelsk B

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere om supplering.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret.

Der vil dog være mulighed for betinget optagelse, hvis der inden den 5. september i ansøgningsåret foreligger dokumentation for beståede specifikke adgangskrav.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende: 1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

Matematik A

Uddannelsens opbygning

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag.

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

Kombination af forelæsninger og øvelser

Forelæsningerne på Datalogi holdes for store grupper af studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 20 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Til forelæsningerne gennemgår en underviser teorien, mens øvelserne bruges til uddybning af teorien og til at løse opgaver, som regel sammen med din læsegruppe. 

Hverdagen på Datalogi 

En vigtig del af uddannelsen er en grundlæggende indføring i matematik. Du kommer til at bruge matematiske metoder, når du eksempelvis skal udvikle og forstå effektive algoritmer eller beskrive sikkerheden af programmer. Matematik vil derfor være en stor del af udgangspunktet for studiet. I starten af studiet er der cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen, og du skal regne med at bruge mindst lige så meget tid på forberedelse – både på egen hånd og i læsegruppen. 

Et typisk ugeskema for 2. kvarter kunne se sådan ud: 

Mandag

8-10: Calculus 2 (teoretiske øvelser)

10-13: Programmering 2 (teoretiske øvelser)

14-16: Programmering 2 (forelæsning) 

Tirsdag

8-12: Computerarkitektur (teoretiske øvelser) 

Onsdag

12-14: Calculus 2 (forelæsning)                       

Torsdag

12-14: Programmering 2 (forelæsning)

14-17: Calculus 2 (laboratorieøvelser) 

Fredag

8-11: Computerarkitektur (forelæsning)

12-14: Calculus 2 (forelæsning) 

Vælg fag efter dine interesser

I første halvdel af bacheloruddannelsen får du en samlet præsentation af de mange datalogiske grunddiscipliner som eksempelvis algoritmik, programmeringssprog, databaser, sikkerhed og interaktionsdesign. I næste halvdel kommer du i dybden med de enkelte emner, og allerede på bachelorstudiet får du frihed til at vælge fag og områder, som interesserer netop dig. Du kan for eksempel vælge kurser i multimedier, kryptologi og sikkerhed eller algoritmik - eller du kan vælge nogle helt andre fag, der giver mening i forhold til din samlede uddannelse. 

Sociale initiativer på Datalogi

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også to aktive studenterforeninger som både holder faglige og sociale arrangementer året rundt.

Karriere

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, er der let adgang til studierelevante job i de mange it-virksomheder.

Alt fra udvikler til forsker og underviser

Med computerens og informationsteknologiens udbredelse i alle dele af samfundet åbner datalogiuddannelsen op for mange forskellige jobmuligheder med vidt forskellige jobbeskrivelser – typiske jobs omfatter arbejde som udvikler, hvor du vil arbejde med design og udvikling (programmering) af nye systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, leder eller projektleder, underviser på et gymnasium eller som forsker.

Private virksomheder efterspørger dataloger

Mange dataloger ender i private virksomheder. Det kan eksempelvis være i generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden for IT-sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/finans, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.02.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk